Technische specificaties

Luchtstroom
Gemeten met een nauwkeurigheid van ±5%. De gebruikte eenheid is Nl/min en staat voor normale lucht in liter per minuut bij 20 ° C (+68 °F) en 1,01325 bar (14.69595 PSI).

Waterstroom
Gemeten binnen een nauwkeurigheid van ±5%. De gebruikte eenheid is "l/min" en staat voor liter per minuut.

Oliestroom
De oliestroom wordt gemeten binnen een nauwkeurigheid van ±5%. Het gespecificeerde debiet geldt bij viscositeit 30 cSt 
(30 mm2/s)

Werkdruk
Gespecificeerd in bar, PSI of MPa, afhankelijk van product en geografische markt. De werkdruk is vaak aangegeven in de variërende nationale en internationale standaard voor snelkoppelingen.

Barstdruk
Gemeten in bar binnen een nauwkeurigheid van ±3%.

CE-merk
EU's Richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EC is niet van toepassing op pneumatische koppelingen, als gevolg van drukbeperkingen en verantwoordelijkheid voor het totale apparaat.

Aansluitkracht
Gemeten in Newton (N) bij 6 bar inlaatdruk.

Geluidsniveau
Gemeten op een afstand van 1 meter aan de voorzijde en 1 meter naast een 90° hoek voor een object. De gebruikte eenheid is dB (een) en staat voor decibel op de A-schaal.

Temperatuurbereik
Gemeten in graden Celsius binnen een nauwkeurigheid van ±2 °C.

Vacuüm
Koppelingenseries gemarkeerd voor vacuümgebruik zijn bestand tegen minimaal 70% absoluut in gekoppelde positie.

Gewicht
Gemeten in gram (g) bij een 10-stuks gemiddelde.