Conversietabellen

Probeer de online converter app van CEJN, voor gemakkelijke omrekening tussen eenheden:

DRUK

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
atm (atmosfeer)
atm
atm
bar
MPa
PSI
1.01325
0.10132
14.696
1.1 atm x 1.01325 = 1.115 bar
1.1 atm x 0.10132 = 0.111 MPa
1.1 atm x 14.696 = 16.166 PSI
bar
bar
bar
atm
MPa
PSI
0.98692
0.1
14.504
10 bar x 0.98692 = 9.8692 atm
10 bar x 0.1 = 1.0 MPa
10 bar x 14.504 = 145 PSI
MPa (megapascal)*
MPa
MPa
atm
bar
PSI
9.8692
10
145.0
10 MPa x 9.8692 = 98.692 atm
10 MPa x 10 = 100 bar
10 MPa x 145.0 = 1450 PSI
PSI (pounds / square inchpond per vierkante inch)
PSI
PSI
atm
bar
MPa
0.068
0.0689
0.00689
100 PSI x 0.068 = 6.80 atm
100 PSI x 0.0689 = 6.89 bar
100 PSI x 0.00689 = 0.689 MPa
kp/cm2 (kilopound / cm2)
kp/cm2
kp/cm2
bar
MPa
PSI
0.981
0.0981
14.223
10 kp/cm2 x 0.981 = 9.81 bar
10 kp/cm2 x 0.0981 = 0.981 MPa
10 kp/cm2 x 14.223 = 142.2 PSI

 

DEBIET

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
CFM (kubieke voet/minuut)
CFM
CFM
l/min
l/s
m3/h
28.32
0.472
1.699
100 CFM x 28.32 = 2832 l/min
100 CFM x 0.472 = 47.2 l/s
100 CFM x 1.699 = 169.9 m3/h
l/min (liter/minuut)
l/min
l/min
CFM
l/s
m3/h
0.0353
0.0167
0.06
100 l/min x 0.0353 = 3.5 CFM
100 l/min x 0.0167 = 1.7 l/s
100 l/min x 0.06 = 6 m3/h
l/s (iter/seconde)*
l/s
l/s
CFM
l/min
m3/h
2.119
60
3,6
10 l/s x 2.119 = 21.2 CFM
10 l/s x 60 = 600 l/min 
10 l/s x 3,6 = 36 m3/h
m3/h (kubieke meter/uur)
m3/h
m3/h
CFM
l/min
l/s
0.5885
16.667
0.2777
10 m3/h x 0.5885 = 5.885 CFM
10 m3/h x 16.667 = 166.7 l/min
10 m3/h x 0.2777 = 2.777 l/s
GPM us (gallon/minuut) l/min 3.7854 10 GPM us x 3.7854 = 37.85 l/min
GPM uk l/min 4.5461 10 GPM uk x 4.5461 = 45.46 l/min

 

VOLUME

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
ft3 (kubieke voet)
ft3
ft3
ft3
gl UK
gl U.S.

m3
6.228
7.48 
28.32 
0.0283 
10 ft3 x 6.228 = 62.28 gl UK
10 ft3 x 7.48 = 74.8 gl U.S.
10 ft3 x 28.32 = 283.2 l
10 ft3 x 0.0283 = 0.283 m3
gl UK (Engelse gallons) 
gl UK
gl UK
gl UK
ft3
gl U.S.
l
m3
0.1605 
1.2009
4.546
0.0045
10 gl UK x 0.1605 = 1.605 ft3
10 gl UK x 1.2009 = 12.009 gl U.S.
10 gl UK x 4.546 = 45.46 l
10 gl UK x 0.0045 = 0.045 m3
gl U.S. (Amerikaanse gallons)
gl U.S.
gl U.S.
gl U.S.
ft3
gl UK
l
m3
0.1336 
0.8326
3.785
0.0037 
10 gl U.S. x 0.1336 = ft3
10 gl U.S. x 0.8326 = 8.326 gl UK
10 gl U.S. x 3.785 = 37.85 l
10 gl U.S. x 0.0037 = 0.037 m3
l (liter)
l
l
l
ft3
gl UK
gl U.S.
m3
0.0353
0.220
0.264
0.001
100 l x 0.0353 = 3.53 ft3
100 l x 0.220 = 22.0 gl UK
100 l x 0.264 = 26.4 gl U.S.
100 l x 0.001 = 0.1 m3
m3 (kubieke meter)*
m3
m3
m3
ft3
gl UK
gl U.S.
l
35.3
219.96
264.17
1000
10 m3 x 35.3 = 353 ft3
10 m3 x 219.96 = 2199.6 gl UK
10 m3 x 264.17 = 2641.7 gl U.S.
10 m3 x 1000 = 10 000 l

 

KRACHT

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
lbf (pond-kracht)
lbf
kp
N
0.454
4.448
10 lbf x 0.454 = 4.54 kp
10 lbf x 4.448 = 44.48 N
kp (kilogram-kracht)
kp
lbf
N
2.205
9.806
10 kp x 2.204 = 22.05 lbf
10 kp x 9.806 = 98.06 N
N (Newton)*
N
lbf
kp
0.2248
0.1020
10 N x 0.2248 = 2.25 lbf
10 N x 0.1020 = 1.02 kp

 

LENGTE

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
ft (voet)
ft
ft
inch
m
mm
12
0.3048
304.8
10 ft x 12 = 120 inch
10 ft x 0.3048 = 3.048 ft 
10 ft x 304.8 = 3048 mm
inch
inch
inch
ft
m
mm
0.0833
0.0254
25.4
10 inch x 0.0833 = 0.833 ft
10 inch x 0.0254 = 0.254 m
10 inch x 25.4 = 254 mm
m (meter)*
m
m
ft
inch
mm
3.28083
39.3699
1000
10 m x 3.28083 = 32.8083 ft
10 m x 39.3699 = 393.699 inch
10 m x 1000 = 10 000 mm
mm (millimeter)
mm
mm
ft
inch
m
0.00328
0.0393
0.001
10 mm x 0.00328 = 0.0328 ft
10 mm x 0.0393 = 0.393 inch
10 mm x 0.001 = 0.01 m

 

MASSA

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
g (gram)
g
g
kg
lb
oz
0.001
0.0022
0.0352
10 g x 0.001 = 0.01 kg
10 g x 0.0022 = 0.022 lb
10 g x 0.0352 = 0.352 oz
kg (kilogram)*
kg
kg
g
lb
oz
1000
2.205
35.273
10 kg x 1000 = 10 000 g
10 kg x 2.205 = 22.05 lb
10 kg x 35.273 = 352.73 oz
lb (pond)
lb
lb
g
kg
oz
453.9
0.4539
16
10 lb x 453.9 = 4535 g
10 lb x 0.4539 = 4.535 kg
10 lb x 16 = 160 oz
oz (ounce)
oz
oz
g
kg
lb
28.349
0.0283
0.0625
10 oz x 28.349 = 283.49 g
10 oz x 0.0283 = 0.283 kg
10 oz x 0.0625 = 0.625 lb

 

TORQUE

VAN NAAR VERMENIGVULDIGEN MET VOORBEELD
kpm (kilo-pond meter)
kpm
lbfft
Nm
7.233
9.81
10 kpm x 7.233 = 72.33 lbfft
10 kpm x 9.81 = 9.81 Nm
lbfft (pond-kracht foot)
lbfft
Nm
kpm
1.356
0.1383
10 lbff x 1.356 = 13.56 Nm
10 lbff x 0.1383 = 1.38 kpm
Nm (Newtonmeter)
Nm
kpm
lbfft
0.1020
0.7376
10 Nm x 0.1020 = 1.02 kpm
10 Nm x 0.7376 = 7.38 lbfft

* = SI-eenheid, internationale eenheid volgens het "Systèm International d'Unités".