Teknik Spesifikasyonlarechnical Specifications

Hava Akışı
±%5 doğruluk payı ile ölçülür. Kullanılan birim Nl/dak. olup, +20°C (+68°F) sıcaklık ve 1.01325 bar (14.69595 PSI) basınçta, dakikadaki normal hava litresidir.

Su Akışı
±%5 doğruluk payı ile ölçülür. Kullanılan birim “l/dak.” olup dakikadaki litre anlamına gelir.

Yağ Akışı
Yağ akışı ±%5 doğruluk payı ile ölçülür. Akış hızı 30 cSt viskozitede geçerlidir
(30 mm2/s)

Çalışma Basıncı
Ürün alanı ya da coğrafi pazara bağlı olarak bar, PSI ya da MPA olarak belirtilir. Çalışma basıncı şartları genellikle hızlı bağlantılı kavramalar hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında belirlenir.

Patlama Basıncı
±%3 doğruluk payı ile bar cinsinden ölçülür.

CE İşareti
AB Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 97/23/EC, basınç kısıtlamaları ve toplam birim sorumluluğu gereklilikleri nedeniyle pnömatik kaplar için geçerli değildir.

Bağlantı Kuvveti
6 bar giriş basıncında Newton (N) cinsinden ölçülür.

Ses Düzeyi
Bir nesnenin 1 metre önünde ve 90° açıyla 1 metre arkasındaki mesafeden ölçülür. Kullanılan birim dB (A) olup, A ölçeğindeki desibeldir.

Sıcaklık Aralığı
±2°C doğruluk payı ile Santigrat derece cinsinden ölçülür.

Vakum
Vakumlu kullanım işareti taşıyan kavrama serileri bağlı halde iken minimum %70 mutlak değere dayanır.

Ağırlık
10-parça ortalaması ile gram (g) cinsinden ölçülürç