Stary numer części (sprężone powietrze)

Jeśli nie możesz znaleźć swojego produktu CEJN na naszym wykazie dostępnych produktów, może być on już nieprodukowany. W takim przypadku postępować według tego wykazu odniesień krzyżowych. Wpisać stary numer artykułu lub użyć rozwijanej listy, wtedy baza danych dopasuje ją z listą odniesień krzyżowych i przedstawi zamienny artykuł.

----