Bouten aanspannen met veilige, high-performance hydrauliek

Bouten aanspannen met veilige, high-performance hydrauliek

Bouten aanspannen is een methode van gecontroleerd vastdraaien door een kracht op een bout uit te oefenen door deze axiaal te strekken. Mechanische pogingen om aanhaalmoment te creëren worden vervangen door hydraulische ultrahoge druk. 

CEJN ultra-hogedrukkoppelingen en nippels zijn standaard producten voor dit soort toepassingen, onze ingenieurs hebben jarenlange ervaring en CEJN garandeert veilige en hoogwaardige kwaliteitsproducten. 

Onderstaand vindt u een nauwkeuriger beschrijving over de werking van bouten aanspannen.

Original state of bolt and nut before stretching
Oorspronkelijke staat van bout en moer voor strekken.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Het spangereedschap wordt op de bout gezet die moet worden vastgezet. De hydraulische koppeling/slang is eraan bevestigd.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Hydraulische druk wordt op het spangereedschap gezet door een drukpomp.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

De moer wordt naar beneden gedraaid met de ingestelde kracht.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load


Druk wordt vrijgegeven en de bout zit met juiste belasting vast.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Het hydraulische apparaat wordt losgekoppeld door verwijderen van de spanner.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Staat van bout na strekken. De bout gedraagt zoals een veer: wanneer de druk wordt vrijgegeven staat de bout onder spanning, en houdt de klemkracht op de verbinding.
 

 

Vereenvoudig simultane aansluitingen met aansluitingen van de serie 116 T

De serie 116 T aansluiting is ontwikkeld voor boutspanners en andere soorten toepassingen die seriële of simultane aansluiting vereisen.

De T-aansluiting betekent dat u het gestandaardiseerde aansluitblok kunt vervangen door een enkel onderdeel en daarbij het risico van lekkage minimaliseert. De T-aansluiting is compact en dankzij een gemodificeerde afdichting kan het ventiel in de nippel dynamische belasting verwerken terwijl deze is losgekoppeld zonder het risico de afdichting te beschadigen. Dit betekent dat u zonder problemen een losgekoppelde nippel aan het einde van een seriële aansluiting kunt hebben en extra componenten, zoals aangesloten koppelingen, niet nodig zijn. 

Een ander groot voordeel is dat er minder tijd en geld nodig is voor montage – omdat al het montagewerk, inclusief lekkagetest, wordt uitgevoerd door CEJN – en de T-aansluiting is gebruiksklaar bij levering, rechtstreeks uit de doos. Minder artikelnummers en een enkele leverancier resulteren in een vereenvoudigde bestelprocedure en het verwerken van leveringen.

Zo kunt u veilig werken met ultrahogedruk-hydrauliek

 

Veiligheidsrichtlijnen downloaden

Verwante Verhalen

Zo vermijdt u defecte hydraulische hogedrukslangen

Zo vermijdt u defecte hydraulische hogedrukslangen

We weten dat er geen vaste definitie is van wanneer de hogedrukhydraulica begint. Afhankelijk van met wie u praat en de context waarin u zich bevindt, krijgt u als gebruiker dus heel andere antwoorden...

Nieuwe slangensets voor ultrahogedruk hydrauliek

Nieuwe slangensets voor ultrahogedruk hydrauliek

Verschillende toepassingen vereisen individuele arbeidsmiddelen. Hoewel slangensets vaak op maat worden gemaakt, vereisen sommige toepassingen een meer gestandaardiseerde benadering van de lengte en...

Hogedruk hydraulische componenten voor zware omstandigheden

Hogedruk hydraulische componenten voor zware omstandigheden

RVS draad- en kegelcomponenten vormen een veilige en betrouwbare manier om een hydraulisch systeem op te bouwen bij een gelijkmatige drukverdeling. Verbindt de blokken met behulp van leidingen en een ruim assortiment aan adapters, kragen en pakkingmoeren die passen op een scala aan afmetingen. Alles...