Bultförspänning med säker, högpresterande hydraulik

Bultförspänning med säker, högpresterande hydraulik

Bultförspänning är en metod för kontrollerad åtdragning som gäller belastning på en bult genom att sträcka den axiellt. Mekaniska arbetet med att skapa vridmoment ersätts med hydraulisk ultrahögt tryck.

CEJNs ultrahögtryckskopplingar och nipplar är standardprodukter för dessa typer av applikationer, våra tekniker har lång erfarenhet och CEJN garanterar säkra och högkvalitativa produkter. 

Nedan följer en mer exakt beskrivning av hur bultförspänning fungerar.

Original state of bolt and nut before stretching
Ursprungliga tillstånd av skruv och mutter före påfrestning.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Bultförspänningsverktyget är monterat på bulten som skall dras åt. Hydraulkopplingen / slangen är fäst.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Hydrauliskt tryck appliceras på spännaren  från en spännpump.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Muttern skruvas åt mot anslutningen.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Trycket släpper och bulten sitter fast med korrekt belastning.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Den hydrauliska utrustningen kopplas ifrån och spännaren avlägsnas.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Bult efter åtdragning. Bulten fungerar som en fjäder: när trycket släpps sitter bulten fast, vilket skapar den nödvändiga kraften över skarven.

 

 

Förenkla seriekopplingen av verktyg med serie 116 T-anslutning

T-anslutningen i 116-serien har tagits fram för bultförspännare och andra typer av tillämpningar som behöver seriekopplas. Med T-anslutningen kan du ersätta standardlösningens anslutningsblock med en enda komponent och samtidigt minimera risken för läckage.

T-anslutningen är kompakt och tack vare en modifierad packning kan ventilen i nippeln hantera dynamiskt tryck när den är urkopplad utan risk för att packningen skadas. Det betyder att det är säkert att ha en urkopplad nippel i änden på en seriell anslutning. Det behövs inga extra komponenter, t ex pluggade kopplingar.  

En annan stor fördel är att monteringen går snabbare, eftersom all montering, inklusive läckagetestning, görs av CEJN. T-anslutningen är klar att använda vid leverans, direkt ur förpackningen. Färre artikelnummer och en leverantör istället för flera innebär också en förenklad beställningsprocess och leveranshantering.

Lär dig mer om att arbeta säkert med ultrahöga tryck

 

Ladda ner Safety Guidelines

Relaterade berättelser

Vi presenterar T-Coax – Den problemfria momentdragaren

Vi presenterar T-Coax – Den problemfria momentdragaren

Marknaden rör sig snabbt mot ett mer bekvämt, rent och problemfritt sätt att ansluta hydrauliska momentdragare. T-Coax hydrauliska anslutningssystem är designat för en enklare, renare och mer effektiv...

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig  högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

För en effektiv bärgningsoperation av ett urspårat tåg räknas varje detalj i arbetet så att stilleståndet blir så kort som det bara är möjligt. Bemco Hydraulics är en indisk tillverkare och leverantör...

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Slangvindor för högtryckshydraulik med rostfri stålsvivel är monterade och redo att användas för snabb utplacering, mobilisering och demobilisering av tryckledningar. Slangvindorna finns för...