Arbeta säkert med högtryckshydraulik

Högt tryck kräver hög säkerhet. När du arbetar med högtryckshydraulik (upp till 4000 bar) är det viktigt att följa tillämpliga säkerhetsåtgärder. Om de inte följs kan det leda till allvarliga skador.

Ladda ner säkerhetsföreskrifterna för att lära dig mer om riskerna som finns, så du kan lära dig att arbeta säkert med högtryckshydraulik.

  1. Kontrollera inte läckage med handen
  2. Använd alltid skyddsglasögon och handskar
  3. Tvätta av smutsig hud omedelbart för att undvika hudirritation
  4. Kassera hydraulikvätskor och material som dränkts i hydraulikvätskor på lämpliga platser för att undvika miljöföroreningar
  5. Kontrollera regelbundet slangsatser efter skador och slitage
  6. Byt omedelbart defekta eller skadade slangsatser

Vi prioriterar din säkerhet. Ladda ner säkerhetsföreskrifterna idag!