Napinanie śrub za pomocą bezpiecznej, wysokowydajnej hydrauliki

Napinanie śrub za pomocą bezpiecznej, wysokowydajnej hydrauliki

 Napinanie śrub jest metodą kontrolowanego dokręcenia, które obciąża śrubę przez jej osiowe rozciąganie. Próby mechaniczne wytworzenia momentu zastąpione są przez ultra wysokie ciśnienie hydrauliczne.

Złącza i króćce CEJN ultra wysokiego ciśnienia są standardowymi produktami do tego rodzaju zastosowań, nasi inżynierowie mają długie doświadczenie i CEJN gwarantuje produkty wysokiej jakości, które są bezpieczne i wysokowydajne.Below is a more precise explanation of how bolt tensioning works.

Znajdź złącze ultra wysokiego ciśnienia do swojego zastosowania

Original state of bolt and nut before stretching

Oryginalny stan śruby i nakrętki przed rozciągnięciem.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached

Narzędzie do napinania śruby montuje się na napinanej śrubie. Przyłącza się złącze hydrauliczne/wąż.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.

Ciśnienie hydrauliczne doprowadza się do napinacza z pompy.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Nakrętka jest wkręcana przeciwko sile połączenia.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Ciśnienie jest redukowane i śruba pozostaje pod dokładnym obciążeniem.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Po odłączeniu wyposażenia hydraulicznego wyjmuje się napinacz.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Stan śruby po rozciągnięciu. Śruba zachowuje się jak sprężyna: po zwolnieniu ciśnienia śruba pozostaje pod napięciem tworząc wymaganą siłę mocowania na złączu. 

 

Uproszczenie jednoczesnych połączeń za pomocą złączy serii 116 T

Złącze serii 116 T zostało zaprojektowane do naprężaczy śrub i innych zastosowań, które wymagają szeregowych lub jednoczesnych połączeń. Połączenie typu T oznacza, że standardowe rozwiązanie bloku portów można zastąpić jednym elementem, minimalizując w ten sposób ryzyko przecieków.

Połączenie typu T jest kompaktowe, a dzięki zmodyfikowanej uszczelce zawór w króćcu może obsługiwać dynamiczne obciążenie przy rozłączeniu bez ryzyka uszkodzenia uszczelki. Oznacza to, że rozłączony króciec na końcu połączenia szeregowego jest bezpieczny i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów, takich jak złączki wtykowe. 

Inną ważną zaletą jest to, że potrzeba mniej czasu i pieniędzy na montaż, gdyż wszystkie prace montażowe, włącznie z testowaniem nieszczelności, wykonywane są przez CEJN - połączenie typu T gotowe jest do użycia po odebraniu dostawy, prosto z pudełka. Mniej numerów artykułów i jeden dostawca powodują uproszczoną procedurę zamawiania i obsługi dostaw.

Jak bezpiecznie pracować z ultra-wysokociśnieniowymi agregatami hydraulicznymi

 

Pobrierz zasady bezpieczeństwa

Podobne przypadki

Aby uniknąć uszkodzenia węży hydraulicznych wysokiego ciśnienia

Aby uniknąć uszkodzenia węży hydraulicznych wysokiego ciśnienia

Wiemy, że nie ma stałej definicji, kiedy zaczyna się hydraulika wysokociśnieniowa. W zależności od tego, z kim rozmawiasz i w jakim kontekście się znajdujesz, jako użytkownik otrzymujesz zupełnie inne...

Nowe zestawy węży do hydrauliki ultra wysokiego ciśnienia

Nowe zestawy węży do hydrauliki ultra wysokiego ciśnienia

Różne zastosowania wymagają indywidualnych narzędzi. Chociaż zestawy węży są często dostosowywane, niektóre zastosowania wymagają bardziej znormalizowanego podejścia do długości węży i ciśnienia...

Wysokociśnieniowe bloki hydrauliczne do trudnych warunków

Wysokociśnieniowe bloki hydrauliczne do trudnych warunków

Stainless steel thread and cone components are a safe and reliable way to build a hydraulic system, giving even pressure distribution. Connect the blocks using tubings and a wide assortment of adapters, collars and gland nuts to fit a wide range of dimensions. All in stainless steel to withstand...