Napínání šroubů bezpečnou a vysoce výkonnou hydraulikou

Napínání šroubů bezpečnou a vysoce výkonnou hydraulikou

Napínání šroubů je metoda řízeného napínání, kdy na šroub působí zátěž a natahuje jej v axiálním směru. Mechanické úsilí k vytvoření krouticího momentu je nahrazeno hydraulickým ultra vysokým tlakem.

Spojky a vsuvky pro ultra vysoké tlaky od společnosti CEJN jsou standardní výrobky pro tyto druhy aplikací. Naši technici mají dlouholeté zkušenosti a CEJN zaručuje bezpečné a vysoce výkonné kvalitní výrobky.

Níže je uvedeno přesnější vysvětlení, jak napínání šroubů funguje

Original state of bolt and nut before stretching

Původní stav šroubu a matice před natažením

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached

Napínací nástroj na šrouby se nasadí na napínaný šroub. Připojí se hydraulická spojka/hadice

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.

Hydraulický tlak působí na napínač z napínacího čerpadla.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Matice se šroubuje dolů proti síle spoje.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Tlak se uvolní a na šroubu zůstává přesné předpětí

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Hydraulické zařízení se odpojí a odstraní z napínače.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Stav šroubu po natažení. Šroub se chová jako pružina: když se tlak uvolní, šroub je pod napětím a vytváří se potřebná upínací síla napříč spojem. 

 

Zjednodušení souběžného připojení s T-spojkou řady 116

T-spojka řady 116 byla vyvinuta pro napínače šroubů a jiné typy aplikací, u nichž je zapotřebí sériové nebo souběžné připojení. T-spojka nahrazuje standardizované řešení rozdělovacího bloku jedinou součástí a tím minimalizuje riziko úniku. T-spojka je kompaktní a díky modifikovanému těsnění může ventil ve vsuvce po rozpojení odolávat dynamickému zatížení bez rizika poškození těsnění. To znamená, že je bezpečné odpojení vsuvky na konci sériového spojení a nejsou proto vyžadovány další součásti, např. utěsněné spojky. 

Další velkou výhodou je vynaložení méně času a finančních prostředků na montáž – veškeré montážní práce, včetně testování netěsností, provádí CEJN – T-spojka je připravena k použití po dodání, přímo po vybalení z krabice. Méně čísel položek a jediný dodavatel znamenají zjednodušený postup při objednávání a vyřizování dodávek.

Tak pracujete bezpečně s vysokotlakovou hydraulikou

 

Stáhnout bezpečnostní směrnice

Podobné příspěvky

Představujeme vám T-Coax: bezproblémové přípojky momentových klíčů

Představujeme vám T-Coax: bezproblémové přípojky momentových klíčů

Trh se překotně posouvá kupředu a poptává pohodlnější, čistší a hladší připojování hydraulických momentových klíčů. Hydraulický připojovací systém T-Coax umožňuje připojit momentový klíč k čerpadlu...

CEJN poskytuje společnosti Bemco Hydraulics bezpečné a spolehlivé ultravysokotlaké hydraulické příslušenství pro práce přesouvání na kolejích

CEJN poskytuje společnosti Bemco Hydraulics bezpečné a spolehlivé ultravysokotlaké hydraulické příslušenství pro práce přesouvání na kolejích

Pro efektivní práce přesouvání na kolejích je každý detail v procesu důležitý pro minimalizaci omezení provozu. Společnost Bemco Hydraulics, indický výrobce a dodavatel hydraulického zařízení pro...

Předkonfigurované vysokotlaké hydraulické hadice

Předkonfigurované vysokotlaké hydraulické hadice

Vadná vysokotlaká hydraulická hadice představuje nebezpečí a v důsledku poruch stroje rychle způsobuje vysoké náklady. O to důležitější je rychlá výměna vadného hadicového vedení...