Bezpečná práce s vysokotlakou hydraulikou

Vysoký tlak vyžaduje vysokou míru bezpečnosti. Při práci s vysokotlakou hydraulikou (až po 4000 barů) je především důležité dodržovat platné bezpečností předpisy. Při jejich nedodržení může dojít k těm nejtěžším zraněním.

Stáhněte si bezpečnostní předpisy a zjistěte víc informací o rizicích a bezpečném zacházení s vysokou hydraulikou.

  1. Netěsnost nikdy nezkoušejte rukama
  2. Vždy používejte ochranné brýle a rukavice
  3. Ihned smyjte z pokožky nečistoty, abyste zabránili jejímu podráždění
  4. Likvidujte hydraulické kapaliny a materiály, které přišly do styku s hydraulickými kapalinami, na vybraných místech a snižte tak ekologickou zátěž
  5. Kontrolujte případné poškození a opotřebení hadicových vedení
  6. Vyměňujte vadná a poškozená hadicová vedení

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Pobierz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa już dziś!