Veilig werken met hogedruk-hydrauliek

Bij het werken met hogedrukhydraulica tot 4.000 bar is het vooral belangrijk om de relevante veiligheidsrichtlijnen te volgen. Als deze onjuist worden toegepast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Download de veiligheidsrichtlijnen om meer te weten te komen over de risico's en te zorgen voor een veilige omgang met hogedrukhydraulica.

 

  1. Controleer lekkages nooit met uw handen
  2. Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.
  3. Was verontreinigingen onmiddellijk van uw huid om huidirritatie te voorkomen
  4. Voer hydraulische vloeistoffen en materialen die in contact zijn gekomen met hydraulische vloeistoffen af naar de aangewezen locaties om milieuvervuiling te voorkomen
  5. Controleer slangen op beschadiging en slijtage
  6. Vervang defecte en beschadigde slangleidingen

Uw veiligheid is onze prioriteit. Download vandaag nog veiligheidsrichtlijnen!