Säädökset

REACH

REACH, 1907/2006/EY, on asetus, jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikkia kemikaaleja käytetään turvallisesti EU:n alueella. Se edellyttää tietoja kemikaaleista koko toimitusketjussa. Se myös rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä – nämä luettelot päivitetään kahdesti vuodessa. Monet Euroopan unionin ulkopuoliset maat ovat aloittaneet REACH-määräysten käyttöönoton tai ovat ottamassa käyttöön tällaista sääntelykehystä.

Noudatamme luonnollisesti REACH-asetusta. Tulevaisuuden tuotteet kehitetään vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä ja käymällä eurooppalaisen työturvallisuus- ja työterveysviraston verkkosivustolla.

KONFLIKTIALUEIDEN MINERAALIT

(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain osa 1502)
Konfliktialueiden mineraaleilla tarkoitetaan yleensä 3T:tä ja kultaa.
- Tina (malmi = tinakivi)
- Tantaali (malmi = koltaani tai kolumbiitti-tantaliitti)
- Volframi (malmi = volframiitti)
- Kulta

Tämä lainsäädäntö koskee konfliktialueiden mineraalien kansainvälistä kaupankäyntiä ja käyttöä. Se edellyttää amerikkalaisia yrityksiä varmistamaan, että heidän käyttämänsä raaka-aineet eivät liity konfliktiin Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaissa, jäljittämällä ja tarkastamalla mineraalien toimitusketjuja.
Voimme iloksemme todeta, että tuotteissamme ei tarvita mitään näistä materiaaleista. Lisäksi ostamme tuotteita vain luotettavilta valmistajilta, jotka välttävät konfliktialueiden mineraaleja toimitusketjussaan. Teemme jatkuvasti yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa varmistaaksemme, ettei tuotteissamme ole konfliktialueiden mineraaleja nyt eikä tulevaisuudessa.

ELV

EY:n romuajoneuvodirektiivin (ELV) 2002/53/EY mukaan autonvalmistajat vastaavat autojen vastaanottamisesta ja hävittämisestä.
Romuajoneuvodirektiivi koskee ajoneuvoja, joiden paino on alle 3 500 kg. Raskaiden ajoneuvojen valmistajat noudattavat romuajoneuvodirektiiviä usein vapaaehtoisesti.
Noudatamme tätä direktiiviä (joissakin tapauksissa liitteiden II, 1a) ja 3) mukaisesti). Tulevaisuuden tuotteet kehitetään vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

RoHS

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevat direktiivit (RoHS), 2002/95/EY, 2011/65/EY ja 2015/863/EY, rajoittavat kymmenen vaarallisen aineen käyttöä erityyppisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

RoHS-direktiivit koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Oikein käytettyinä mitkään CEJN:n vakiovalikoiman tuotteet eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Vain jos/kun tuotteemme asennetaan elektroniikkalaitteisiin, koneisiin jne., niiden on epäsuorasti oltava yhdenmukaisia näiden direktiivien kanssa.

WEEE

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (WEEE) 2002/96/EY tavoitteena on ratkaista myrkyllisen elektroniikkajätteen ongelma. Direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat vastuussa kyseisten laitteiden hävittämisestä.
WEEE koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Itsenäisinä tuotteina mitkään CEJN:n vakiovalikoiman tuotteet eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Tulevaisuuden tuotteet kehitetään vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

PED

Painelaitedirektiivi (PED), 2014/68/EU, koskee painelaitteiden ja niiden kokoonpanojen suunnittelua, valmistusta, testausta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia.
Direktiivissä määritetään suunnittelua ja valmistusta koskeva standardi painelaitteille, joiden tilavuus on yleensä yli 1 litra ja enimmäispaine yli 0,5 baaria. Oikein käytettyinä mitkään CEJN:n vakiovalikoiman tuotteet eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Isossa-Britanniassa se kuuluu painelaitemääräysten (PER) piiriin.
Tulevassa tuotekehityksessä saattaa olla ED-direktiivien piiriin kuuluvia tuotteita. Ne kehitetään täyttämään direktiivin vaatimukset.

ATEX

EU:n sisällä toimivien organisaatioiden on noudatettava räjähdysvaarallisia tiloja (ATEX, ATmosphères EXplosibles) koskevia direktiivejä, joissa määritetään, mitkä laitteet ja millaiset työympäristöt ovat sallittuja räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Direktiivit on jaettu kahteen luokkaan: ATEX 95 laitteille ja ATEX 137 räjähdysvaarallisissa tiloissa oleville työpaikoille. Direktiivien tarkoituksena on suojata työntekijöitä ja estää vuotaneiden, kulkeutuneiden tai lähellä olevien nesteiden räjähdys tai palaminen räjähdysherkissä kaasua ja pölyä sisältävissä ympäristöissä.

EU-direktiivi 94/9/EY-ATEX 95 koskee tuotteita, joissa on oma syttymislähde. Itsenäisinä tuotteina yksikään CEJN:n vakiovalikoiman tuotteista ei sisällä omaa syttymislähdettä eivätkä ne sen vuoksi ole ATEX-direktiivien tai -merkintöjen alaisia.
EU-direktiivi 99/92/EY-ATEX 137 on käyttäjälähtöinen direktiivi, joka koskee räjähdysvaarallisissa tiloissa olevia työpaikkoja. Se ei sinällään koske CEJN-tuotteita sillä edellytyksellä, että niitä käytetään oikein.