Lainsäädäntö

REACH

REACH, 1907/2006/EY asetuksen tavoitteena on kaikkien kemikaalien turvallinen käyttö EU:ssa. Sen vuoksi kemikaaleista vaaditaan tiedot, jotka kattavat niiden koko toimitusketjun. Se rajoittaa myös vahingollisten aineiden käyttöä, joiden luettelo päivitetään kahdesti vuodessa. Monet Euroopan unionin ulkopuoliset maat ovat alkaneet ottaa käyttöön REACH-asetukset tai suunnittelevat sellaisten sääntöjen käyttöönottoa.

Me noudatamme luonnollisestikin REACH-asetusta. Uudet tuotteet kehitetään täyttämään asetuksen vaatimukset. FLisätietoa saat napsauttamalla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kotisivua tästä.

KONFLIKTIALUEIDEN MINERAALIT

(Artikla 1502: Dodd-Frank-laki ja kuluttajasuojalaki)
Konfliktialueiden mineraalit, viitataan usein 3T:hen tai kultaan; 
- Tina (malmi = tinakivi)
- Tantaali (malmi = koltaani tai columbiitti-tantaliitti) 
- Volframi (malmi = volframiitti)
- Kulta

Tämä laki on tarkoitettu kansainvälistä kauppaa ja konfliktialueiden mineraalien käyttöä varten. Se vaatii amerikkalaisia yrityksiä varmistamaan, että käytetyt raakamateriaalit eivät ole peräisin Kongon demokraattiseen tasavallasta ja sen naapurimaista, mikä varmistetaan jäljittämällä ja tarkastamalla mineraalien toimitusketjut.
Olemme iloisia, että tuotteissamme ei tarvita näitä materiaaleja. Ostamme tavaroita vain luotettavilta valmistajilta, jotka välttävät konfliktialueiden mineraaleja toimitusketjussaan. Jatkamme työtä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että konfliktialueiden mineraaleja ei löydy tuotteistamme, ei nyt eikä tulevaisuudessa

ELV

Romuajoneuvoista annetun direktiivin 2002/53/EY mukaan ajoneuvojen valmistajat ovat velvollisia ottamaan romutettavat ajoneuvot takaisin ja hävittämään ne.
Direktiivi koskee alle 3 500 kg painoisia ajoneuvoja. Sitä raskaampien ajoneuvojen valmistajat noudattavat direktiiviä usein vapaaehtoisesti.
Noudatamme tätä direktiiviä (joissakin tapauksissa Liitteen II, 1 a) ja 3)) mukaisesti)). Uudet tuotteet kehitetään täyttämään direktiivin vaatimukset.

RoHS

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi (RoHS) 2002/95/EY ja 2011/65/EY rajoittaa vaarallisten materiaalien käyttöä erityyppisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

Kuusi rajoitettua materiaalia ovat: lyijy, elohopea, kadmium, kuusiarvoinen kromi (Cr6+), polyklooratut bifenyylit (PBB) ja Polybromatut difenyylieetterit (PBDE).

RoHS koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Oikein käytettyinä, yksikään CEJN:in standardivalikoimamme tuotteista eivät ole tämän direktiivin alaisia. Direktiivejä on noudatettava vain silloin, jos ja kun tuotteet on rakennettu elektroniikkalaitteisiin tai koneisiin jne.

Uudet tuotteet kehitetään täyttämään direktiivin vaatimukset.

WEEE

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romutusta (WEEE) koskevalla direktiivillä 200/96/EY halutaan ratkaista myrkyllisten elektroniikkajätteiden ongelma. Direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat velvollisia hävittämään sellaiset laitteet.
WEEE koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Itsenäiset tuotteet, CEJN:in standardivalikoimaan kuulumattomat tuotteet eivät ole tämän direktiivin alaisia. Uudet tuotteet kehitetään täyttämään direktiivin vaatimukset

PED

Painelaitedirektiivi (PED), 97/23/EY, koskee suunnittelua, valmistusta, testausta ja vaatimustenmukaisuutta painelaitteissa ja niiden asentamisessa.
Direktiivi asettaa standardin yleensä yli 1 litran kokoisille painelaitteille, joiden maksimipaine on yli 0,5 baaria. Oikein käytettyinä, yksikään CEJN:in standardivalikoimamme tuotteista eivät ole tämän direktiivin alaisia. Britanniassa se on painelaiteasetuksen (PER) alainen.
Tulevaisuuden tuotekehitys saattaa sisältää tuotteita, jotka ovat PED-direktiivien alaisia. Uudet tuotteet kehitetään täyttämään direktiivin vaatimukset.

ATEX

EU-maiden organisaatioiden on noudatettava direktiivejä koskien räjähdysvaarallisia tiloja (ATEX, ATmosphères EXplosives). Direktiivissä on määritelty luvalliset laitteet ja työympäristö räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Direktiivi on jaettu kahteen osaan: ATEX 95 laitteistoille ja ATEX 137 työpaikoille räjähdysvaarallisissa tiloissa. Direktiiveillä suojataan työntekijöitä ja estetään räjähdys tai vuotojen, leviävien tai lähellä olevien nesteiden syttyminen tiloissa, joissa on räjähtäviä kaasuja ja pölyä.

EY-direktiivi 94/9/EC-ATEX 95 koskee tuotteita, joilla on oma sytytyslähde. Itsenäiset tuotteet, ei CEJN:in standardivalikoimaan kuuluvilla tuotteilla on oma sytytyslähde eivätkä ole sen vuoksi minkään ATEX-direktiivien tai merkintöjen alaisia.
EY-direktiivi 99/92/EC-ATEX 137 on käyttäjille tarkoitettu direktiivi ja koskee työpaikkoja räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ei koske CEJN-tuotteita, jos niitä käytetään oikein.