Aktuellt

Upptäck läckage och optimera ditt tryckluftssystem

KOSTNADEN FÖR TRYCKLUFT är hög och ökar varje dag. Experter fokuserar på hur vi kan utveckla nya former av energi men Reino Hedman på Midroc Electro AB är mer intresserad av hur vi kan spara det vi...

Kundcase Tillverkningsindustri Tryckluft

Reino Hedman på Midroc Electro AB visar några läckagepunkter och områden i riskzonen för läckage.

TESS och CEJN - Samarbetspartners

TESS och CEJN har påbörjat ett ingående samarbete gällande tekniska lösningar med inriktning på offshore-segmentet. Företagen har samarbetat med standardförsäljning i många år och under åren har...

Kundcase Engineering

Lars-Otto Fredriksen Technical Sales Manager TESS & Tommy Halvorsen Sales Manager CEJN Norden, meeting up at the Subsea Valley Conference & Fair, Oslo 2015