MAN kräver kvalitet och säkerhet : "Du måste kunna lita på utrustningen"

Per Pallisgaard, MAN Diesel & Turbo, Köpenhamn

Per Pallisgaard, MAN Diesel & Turbo, Köpenhamn

MAN Diesel & Turbo, som är världsledande leverantör av dieselmotorer, och CEJN har arbetat ihop med högtryckslösningar i mer än 40 år under benämningen "safety first". Under våren 2018 lanserar CEJN ett uppdaterat sortiment av hydraulkopplingar för högtryck. MAN är den första som ger sin syn på den nya låsfunktionen som helt eliminerar oavsiktlig isärkoppling

MAN Prime Serve Academy 

Prime Serve Academy är en träningsanläggning i Köpenhamn och finns i andra städer runt om i världen. Målgruppen är besättningsmedlemmar som arbetar med MAN-motorer. "När vi utvecklar något nytt måste vi tillhandahålla lämplig utbildning som följer med produkten", säger Per Pallisgaard, produktsäkerhetschef och chef för underhållsverktyg, MAN Köpenhamn.

Att arbeta i ett maskinrum kräver hög kompetens och medvetenhet från besättningen. Särskilt om hur man uppför sig kring till exempel verktyg och högt tryck. "Lösningen är adekvat träning och för det andra att kunna lita på utrustningen. Man måste förstå att ett tryck på 2500 bar är en potentiell dödsfälla, förklarar Per.

Säkerhetstänk hos MAN vid val av komponenter och leverantörer

Som ingenjör måste du ta i beaktande motorn och den person som använder utrustningen. Detta ställer stor press på MAN som ett säkerhetsfokuserat företag. En motor ur drift är inget som någon vill se och MAN gör sitt yttersta för att förhindra detta. Tanken är att om något går fel ska det gå fel på rätt sätt. "Om du inte själv tillverkar slutprodukten måste du ange kraven för att allt ska fungera", förklarar Per.

MAN kräver kvalitet och säkerhet  som är samma inställning som CEJN har, och de två företagen har arbetat tillsammans under de senaste 40 åren för att förfina befintliga produkter. "Inledningsvis handlade det om att höja trycket, medan senare fokuserades på att förbättra säkerheten på olika sätt", säger Per. Han fortsätter: "När det gäller underleverantörer handlar det om samarbete och förtroende, vilket är vad vi får från CEJN".

 

“"Den nya låsringen gör att slutanvändaren känner sig säkrare, vilket är ett av våra mål."

Per Pallisgaard
Chef för produktsäkerhet och chef för underhållsverktyg, MAN Diesel & Turbo Köpenhamn

 

MAN’s syn på den nya låsfunktionen från CEJN

MAN uppskattar CEJN: s säkerhetsinriktning och den nya låsfunktionen är ett bra exempel på en åtgärd som tagits av ett ansvarigt och pålitligt företag. Ur slutanvändarens perspektiv ökar säkerheten avsevärt. MAN berömmer den visuella kontrollen för att säkerställa att anslutningen är korrekt. "Vi hör nu och då historier om oavsiktlig frånkoppling", säger Per, fortsätter: "Den nya låsringen gör att slutanvändaren känner sig säkrare, vilket är ett av våra mål".

 

Om MAN Diesel & Turbo

MAN Diesel & Turbo SE, med säte i Augsburg, Tyskland, är världens ledande leverantör av diesel och gasmotorer. Företaget sysselsätter cirka 15 000 anställda på mer än 100 platser i världen. Främst i Tyskland, Danmark, Frankrike, Schweiz, Tjeckien, Indien och Kina. Bolagets produkter omfattar tvåtakts- och fyrtaktsmotorer för marina och stationära applikationer, turboladdare och propellrar samt gas- och ångturbiner, kompressorer och kemiska reaktorer. Utbudet av tjänster och förnödenheter kompletteras med  lösningar som drivsystem till fartyg, motorbaserade kraftverk och turbomaskiner för olje- och gasindustrin samt processindustrin. Kunderna får en världsomspännande kundservice och marknadsförs under varumärket MAN PrimeServ.

 

Download article as PDF

 

Relaterade artiklar

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Slangupprullare för högtryckshydraulik med rostfri stålsvivel är monterade och redo att användas för snabb utplacering, mobilisering och demobilisering av tryckledningar. Slangupprullarna finns för...

Generic picture of excavator silhouettes

PON Equipment bygger världens största batteri-elektriska grävmaskiner - utrustade med CEJN’s ultraFLOW

Pon Equipment, den norska återförsäljaren av Caterpillar-maskiner, tar nu tunga batteri-elektriska grävmaskiner på 12 och 25 ton till den globala marknaden. Med denna effekt krävs ett effektivt...

5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

Teknik inom datacenter utvecklas ständigt. Med intåget av industri 4.0 (digitalisering av industrin) och 5G har en större efterfrågan på maskininlärning och AI (artificiell intelligens) ökat. CEJN är...