MAN kräver kvalitet och säkerhet : "Du måste kunna lita på utrustningen"

Per Pallisgaard, MAN Diesel & Turbo, Köpenhamn

Per Pallisgaard, MAN Diesel & Turbo, Köpenhamn

MAN Diesel & Turbo, som är världsledande leverantör av dieselmotorer, och CEJN har arbetat ihop med högtryckslösningar i mer än 40 år under benämningen "safety first". Under våren 2018 lanserar CEJN ett uppdaterat sortiment av hydraulkopplingar för högtryck. MAN är den första som ger sin syn på den nya låsfunktionen som helt eliminerar oavsiktlig isärkoppling

MAN Prime Serve Academy 

Prime Serve Academy är en träningsanläggning i Köpenhamn och finns i andra städer runt om i världen. Målgruppen är besättningsmedlemmar som arbetar med MAN-motorer. "När vi utvecklar något nytt måste vi tillhandahålla lämplig utbildning som följer med produkten", säger Per Pallisgaard, produktsäkerhetschef och chef för underhållsverktyg, MAN Köpenhamn.

Att arbeta i ett maskinrum kräver hög kompetens och medvetenhet från besättningen. Särskilt om hur man uppför sig kring till exempel verktyg och högt tryck. "Lösningen är adekvat träning och för det andra att kunna lita på utrustningen. Man måste förstå att ett tryck på 2500 bar är en potentiell dödsfälla, förklarar Per.

Säkerhetstänk hos MAN vid val av komponenter och leverantörer

Som ingenjör måste du ta i beaktande motorn och den person som använder utrustningen. Detta ställer stor press på MAN som ett säkerhetsfokuserat företag. En motor ur drift är inget som någon vill se och MAN gör sitt yttersta för att förhindra detta. Tanken är att om något går fel ska det gå fel på rätt sätt. "Om du inte själv tillverkar slutprodukten måste du ange kraven för att allt ska fungera", förklarar Per.

MAN kräver kvalitet och säkerhet  som är samma inställning som CEJN har, och de två företagen har arbetat tillsammans under de senaste 40 åren för att förfina befintliga produkter. "Inledningsvis handlade det om att höja trycket, medan senare fokuserades på att förbättra säkerheten på olika sätt", säger Per. Han fortsätter: "När det gäller underleverantörer handlar det om samarbete och förtroende, vilket är vad vi får från CEJN".

 

“"Den nya låsringen gör att slutanvändaren känner sig säkrare, vilket är ett av våra mål."

Per Pallisgaard
Chef för produktsäkerhet och chef för underhållsverktyg, MAN Diesel & Turbo Köpenhamn

 

MAN’s syn på den nya låsfunktionen från CEJN

MAN uppskattar CEJN: s säkerhetsinriktning och den nya låsfunktionen är ett bra exempel på en åtgärd som tagits av ett ansvarigt och pålitligt företag. Ur slutanvändarens perspektiv ökar säkerheten avsevärt. MAN berömmer den visuella kontrollen för att säkerställa att anslutningen är korrekt. "Vi hör nu och då historier om oavsiktlig frånkoppling", säger Per, fortsätter: "Den nya låsringen gör att slutanvändaren känner sig säkrare, vilket är ett av våra mål".

 

Om MAN Diesel & Turbo

MAN Diesel & Turbo SE, med säte i Augsburg, Tyskland, är världens ledande leverantör av diesel och gasmotorer. Företaget sysselsätter cirka 15 000 anställda på mer än 100 platser i världen. Främst i Tyskland, Danmark, Frankrike, Schweiz, Tjeckien, Indien och Kina. Bolagets produkter omfattar tvåtakts- och fyrtaktsmotorer för marina och stationära applikationer, turboladdare och propellrar samt gas- och ångturbiner, kompressorer och kemiska reaktorer. Utbudet av tjänster och förnödenheter kompletteras med  lösningar som drivsystem till fartyg, motorbaserade kraftverk och turbomaskiner för olje- och gasindustrin samt processindustrin. Kunderna får en världsomspännande kundservice och marknadsförs under varumärket MAN PrimeServ.

 

Download article as PDF

 

Relaterade artiklar

MSM använder CEJN´s Multi-X GII till sitt lastväxlarsystem av anläggningsfordon vilket ger en tidsbesparing på upp till 6 minuter vid varje byte

MSM använder CEJN´s Multi-X GII till sitt lastväxlarsystem av anläggningsfordon vilket ger en tidsbesparing på upp till 6 minuter vid varje byte

Tid är pengar. MSM är ett svenskt företag som gör påbyggningar av anläggningsfordon och använder CEJN´s Multi-X GII för att uppfylla sina kunders krav på en spillfri, flexibel och lätthanterlig...

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig  högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

För en effektiv bärgningsoperation av ett urspårat tåg räknas varje detalj i arbetet så att stilleståndet blir så kort som det bara är möjligt. Bemco Hydraulics är en indisk tillverkare och leverantör...

CEJN TLX ingår i Fredsunds standardslangpaket till Epiroc's hydraulhammare

CEJN TLX ingår i Fredsunds standardslangpaket till Epiroc's hydraulhammare

Fredsund Maskin är auktoriserad svensk partner till Epiroc med över 50 års erfarenhet av hydraulhammare. De arbetar i ett nära samarbete för att ha de bästa och mest effektiva rivningsverktygen till...