Nästa Generation

Att vara tillverkare av komponenter för högtryckshydraulik medför ansvar. Därför presenterar CEJN ett nytt uppdaterat sortiment av högtryckskopplingar -  Nästa Generation. ”Nästa Generation" omfattar en utvecklingsprocess som har en lång historia och framtid. Under åren har efterfrågan på mindre och lättare verktyg ökat och dessa verktyg kräver högre tryck för att skapa den nödvändiga kraften. Extrema tryck förutsätter en hög säkerhetsnivå eftersom läckage eller oavsiktlig isärkoppling kan orsaka allvarlig personskada eller skada på utrustning.

CEJN har varit i Högtrycksbranschen i 50 år och vårt kompetensområde är att minimera riskerna samtidigt som trycket ökar.

 

Gå till produkt