Högtryckshydraulik (700-4000 bar)

Kopplingar & Nipplar

Över hela världen är man beroende av CEJNs kopplingar och nipplar för högtryckshydraulik för att hjälpa till med att hålla fartyg flytande, att hålla vindkraftverk igång, att borrutrustning för subsea-applikationer ska fungera samt en mängd andra högtrycksapplikationer. De är baserade på en CEJN originalkonstruktion som sedan utvecklats till en global standard. Det är bevis på att vi alltid har varit ett steg före och vi fortsätter med det med 40 års erfarenhet i bagaget. Alla CEJNs kopplingar och nipplar för högtryckshydraulik har som standard en spillfri konstruktion för att minimera oljespill och luftinsläpp vid in- och urkoppling. De levereras med dammskydd som standard, för att skydda hydraulsystemet från smuts och föroreningar.