CEJNs multikoppling för presshärdning på Gestamp Hard Tech

CEJNs multikoppling för presshärdning på Gestamp Hard Tech

Gestamp HardTech är en rustik och funktionell men sofistikerad tryckhärdningsanläggning i Luleå i norra Sverige. Deras verksamhet består av tillverkning av pressverktyg och metallkomponenter framtagna i pressutrustningar under högt tryck. När man ansluter ett verktyg till pressen används många kopplingspunkter för olika medier. För att förenkla denna anslutning använder Gestamp en multikoppling från CEJN.

MED 40 ÅR I BRANSCHEN har Gestamp HardTech en lång tradition av presshärdning. Denna erfarenhet har gett dem betydande sakkunskap gällande beräkningar och toleranser som inte kan kopieras så lätt. I början tillverkades ganska enkla komponenter, ofta med kallpressning, såsom stötfångare för bilindustrin. Efterfrågan på lättviktsdelar har ökat i branschen på grund av utsläppskrav men Hardtech har legat steget före och erbjuder metallkomponenter för fordonskarosser, chassis och formsprutningsverktyg. ”Trenden är att man kontinuerligt går mot större och mer komplexa komponenter som kräver flera olika tekniker”, säger Hans Larsson, chef för Verktygs-design/Utveckling på Hardtech Gestamps huvudkontor i Sverige.

PRESSHÄRDNING utgör för närvarande en av de mest avancerade lättviktslösningar som används till exempel för bilkarosser. Stålplattor värms upp tills de går att bearbeta. Sedan formas och kyls de snabbt i pressen, vilket resulterar i ett förändrat och härdat material. Vissa komponenter kan behöva olika typer av egenskaper, såsom olika mjuka och hårda områden. Detta kräver en kombination av varm- och kallpressning så att man kan kontrollera krasch egenskaperna på komponenten. Utmaningen är att bevara hårda områden utan att få några sprickor.

“Samarbetet har fungerat mycket bra med hög kompetens och snabb respons från CEJN”

 Hans Larsson, Tool Design/Development Manager, GESTAMP

SAMARBETE MED CEJN. Innan man började samarbetet med CEJN kopplade Gestamp in en serie singelkopplingar manuellt verktygen kopplades samman med pressen. “Detta var ett tidskrävande, hårt och smutsigt arbete,” säger Hans. Gestamp beslutade sig för att leta efter en annan lösning och vände sig till CEJN. När de träffade CEJN märkte de genast fördelen med att inte ha en språkbarriär när de skulle förklara sitt behov. “CEJN förstod oss förstås omedelbart och på mindre än tre månader hade vi lösningen vi letade efter”, förklarar han.

Lösningen är en multiplatta med fem anslutningar för hydraulik, kyl-vattensystem och tryckluft som automatiskt kopplar samman pressen och verktygen. “Lösningen har fungerat bra och multikopplingen dockas automatiskt. Detta är en enorm förbättring, eftersom operatören slipper brottas med alla kopplingar, vilket sparar oss tid och pengar”, säger Christer Allard, verktygsingenjör. Han fortsätter: ”Alla de verktyg som vi tillverkar för våra nya pressar har CEJNs multiplatta”. Enligt Gestamp har kvaliteten på produkten varit optimal, eftersom den har varat längre än livslängden på deras egna verktyg, vilket är omkring 7 år. Det har också skett en förbättring av multikopplingen under arbetsprocessen, vilket i kvalitetstermer kallas Poka Yoke. “Samarbetet har fungerat mycket bra med hög kompetens och snabb respons från CEJN”, säger Hans.