Vícenásobné spojky CEJN pro lisování při kalení ve společnosti Gestamp HardTech

Vícenásobné spojky CEJN pro lisování při kalení ve společnosti Gestamp HardTech

Gestamp Hardtech je solidní a utilitární, avšak sofistikovaný závod, který se zabývá lisováním při kalení a nachází se ve městě Lulea v severním Švédsku. Jeho obchodní činnost zahrnuje výrobu lisovacích nástrojů a lisování kovových součástek pomocí velkých lisovacích zařízení. Při připojování nástroje k lisu narazíme na mnoho připojovacích bodů, které musejí pracovat pro různá média. V zájmu zjednodušení tohoto připojovacího procesu využívá Gestamp vícenásobné spojky CEJN.

Společnost HARDTECH GESTAMP má dlouhou tradici v oblasti kalení při lisování a působí v oboru 40 let. Tyto zkušenosti jí zajistily značné odborné znalosti v oblasti výpočtů a tolerancí, které nelze snadno zkopírovat. Zpočátku se vyráběly poměrně jednoduché součásti, často s využitím lisování zastudena, např. nárazníky pro automobilový průmysl. S rostoucí poptávkou po lehčích dílech, zapříčiněnou emisními požadavky, si společnost Hardtech stále udržovala náskok a dnes nabízí kovové součásti pro karoserie a podvozky vozidel a lisovací nástroje. „Trend se neustále pohybuje směrem k větším a složitějším součástem, které vyžadují několik technologií,“ říká Hans Larsson, manažer návrhu/vývoje nástrojů v ústředí Hardtech Gestamp ve Švédsku.

KALENÍ PŘI LISOVÁNÍ představuje v současné době jedno z nejmodernějších řešení v oblasti odlehčených konstrukcí, kterého se využívá například při konstruování karoserií. Ocelové předlisky se zahřívají až na teplotu obrobitelnosti, poté se tvarují a rychle ochlazují v lisu a výsledkem je přeměněný a kalený materiál. Některé součásti mohou vyžadovat různé druhy charakteristik, např. měkké a tvrdé plochy. To vyžaduje kombinaci lisování zatepla a zastudena a s tím řízení deformačních vlastností součásti při nárazu. Nelehkým úkolem je vyloučit trhliny na tvrdých plochách.

„Spolupráce probíhá vzhledem k vysoké úrovni kompetencí a rychlé odezvě společnosti CEJN velmi dobře“ - Hans Larsson, manažer návrhu/vývoje nástrojů, GESTAMP

SPOLUPRÁCE S CEJN. Než začala společnost Gestamp spolupracovat s CEJN, prováděla připojení řady jednotlivých spojek z nástroje k lisu manuálně. „Tato práce byla časově náročná, těžká a špinavá,“ uvádí Hans. Gestamp se rozhodla hledat jiné řešení a obrátila se na společnost CEJN. Po setkání se zástupci CEJN si okamžitě uvědomila výhodu v absenci jazykové bariéry. „Pro CEJN bylo vše ihned srozumitelné a za necelé tři měsíce vyvinula řešení, které jsme hledali,“ vysvětluje.

Tím řešením je vícenásobná spojka, která automaticky spojuje lis s nástrojem pomocí pěti přípojek, např. hydrauliky, chladicí kapaliny a stlačeného vzduchu. „Řešení funguje dobře a deska automaticky zaparkuje. Je to výrazné zlepšení, protože obsluha se nemusí potýkat se zapojováním všech spojek jednotlivě, a šetří to čas a peníze,“ říká Christer Allard, nástrojař. Dále uvádí: „Všechny nástroje, které vyrábíme ke svým novým lisům, jsou vybaveny vícenásobnou spojkou CEJN“.

Podle společnosti Gestamp je kvalita výrobku optimální, protože svou životností překonal nástroje, jejichž životnost činí asi 7 let. Deska byla během pracovního procesu rovněž zdokonalena a eliminovala se možnost překřížení – říkáme tomu Poka Yoke. „Spolupráce probíhá vzhledem k vysoké úrovni kompetencí a rychlé odezvě společnosti CEJN velmi dobře,“ říká Hans.