Multizłącza CEJN do hartowania w procesie tłoczenia w Gestamp HardTech

Multizłącza CEJN do hartowania w procesie tłoczenia w Gestamp HardTech

Gestamp HardTech jest solidnym i utylitarnym zaawansowanym zakładem do hartowania w procesie tłoczenia, znajdującym się w Luleå w północnej Szwecji. Ich działalność obejmuje produkcję tłoczników i tłoczenie części metalowych za pomocą ogromnych pras. Gdy podłącza się tłocznik do prasy, istnieje szereg punktów połączenia, które wymagają różnych czynników roboczych. W celu uproszczenia tego procesu łączenia Gestamp używa multizłączy firmy CEJN.

HARDTECH GESTAMP ma długą tradycję w hartowaniu w procesie tłoczenia z 40 letnim doświadczeniem w biznesie. Dzięki temu doświadczeniu stali się ekspertami w dziedzinie obliczeń i tolerancji, których nie można łatwo odtwarzać. Na początku produkowano proste komponenty, często stosując tłoczenie na zimno takich części, jak zderzaki dla przemysłu samochodowego. W miarę wzrostu zapotrzebowania na lżejsze części, ze względu na wymogi dotyczące emisji, Hardtech był kilka kroków w przodzie i dzisiaj oferuje komponenty metalowe do nadwozi pojazdów, podwozi i narzędzia do formowania. „Tendencja jest stale w kierunku większych i bardziej złożonych komponentów wymagających wielu technologii” - mówi Hans Larsson, kierownik ds projektowania narzędzi/rozwoju w centrali Hardtech Gestamp w Szwecji.

HARTOWANIE W PROCESIE TŁOCZENIA to jedno z obecnie najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla konstrukcji nadwozi samochodowych, na przykład półfabrykaty stalowe są podgrzewane, aż będą nadawać się do obróbki, następnie kształtowane i gwałtownie chłodzone w prasie, dając przekształcony i utwardzony materiał. Niektóre komponenty mogą wymagać różnych charakterystyk, jak obszary miękkie i twarde. Wymaga to kombinacji tłoczenia na ciepło i zimno w celu kontrolowania właściwości zderzeniowych komponentów. W rezultacie uzyskuje się twarde obszary bez pęknięć.

Współpraca przebiega bardzo dobrze przy wysokim poziomie kompetencji i szybkiej reakcji CEJN” 
- Hans Larsson, kierownik ds projektowania narzędzi/rozwoju, GESTAMP

WSPÓŁPRACA Z CEJN. Przed współpracą z CEJN Gestamp łączył ręcznie szereg pojedynczych złączy podczas łączenia tłocznika z prasą. „Była to czasochłonna, ciężka i brudna praca” - stwierdził  Hans. Gestamp zdecydował się poszukać innego rozwiązania i zwrócił się do CEJN. Gdy spotkali się z CEJN natychmiast zauważyli zaletę polegającą na braku bariery językowej. „CEJN zrozumiał natychmiast i w czasie krótszym niż trzy miesiące mieliśmy rozwiązanie, którego szukaliśmy" - objaśnia.

Rozwiązaniem jest multizłącze, które automatycznie łączy prasę z tłocznikiem wykorzystując pięć połączeń, w tym hydrauliczne, wody chłodzącej i sprężonego powietrza. „Rozwiązanie sprawdza się i element dokowany jest automatycznie. Jest to ogromne udoskonalenie, gdyż operator nie zajmuje się już wszystkimi złączami, co zaoszczędza czas i pieniądze,” mówi Christer Allard, inżynier narzędziowy. Kontynuuje on: „Wszystkie produkowane przez nas narzędzia dla naszych nowych pras posiadają multizłącza CEJN”.

Według firmy Gestamp, jakość produktu została zoptymalizowana i trwałość narzędzi przedłużona jest do około 7 lat. Wprowadzono również ulepszenie do multizłączy podczas procesu obróbki, eliminując możliwość połączeń krzyżowych, zwane Poka Yoke. „Współpraca przebiega bardzo dobrze przy wysokim poziomie kompetencji i szybkiej reakcji CEJN” - mówi Hans.