Gestamp HardTech käyttää CEJNin liitinlevyjä karkaisuun

Gestamp HardTech käyttää CEJNin liitinlevyjä karkaisuun

Gestamp HardTech on luotettava ja pitkälle automatisoitu karkaisupalveluja tuottava yritys Luleåssa, Pohjois-Ruotsissa. Yrityksen liiketoiminta käsittää puristustyökalujen valmistusta ja metalliosien leimaamista, joihin käytetään isokokoisia laitteita. Kun työkalua kytketään puristimeen, joudutaan käyttämään useita liittimiä, joita tarvitaan useille eri väliaineille. Kytkentäprosessin yksinkertaistamiseksi Gestamp käyttää CEJNin liitinlevyjä.

HARDTECH GESTAMPilla on pitkä, jo 40 vuoden kokemus karkaisusta. Tämän kokemuksen ansiosta yhtiöllä on melkoinen, vaikeasti kopioitava asiantuntijuus laskelmien ja toleranssien saralla. Alkuaikoina yhtiö valmisti yksinkertaisia osia, usein kylmäkarkaisumenetelmällä, esimerkiksi puskureita autoteollisuudelle. Koska kevyempien osien kysyntä kasvoi päästövaatimusten vuoksi, Hardtech oli jo askelia edellä muita ja tällä hetkellä yhtiö valmistaa metalliosia laiterunkoihin, asennusalustoihin ja valumuottityökaluihin. “Suuntaus on kohti yhä suurempia ja monimutkaisempia komponentteja, jotka vaativat erilaisia tekniikoita” kertoo Hans Larsson, Hardtech Gestampin pääkonttorin työkalusuunnittelu- ja kehitysjohtaja Ruotsissa.

KARKAISU edustaa tällä hetkellä yhtä kehittyneintä kevytratkaisua, jota käytetään autonrunkojen valmistuksessa. Teräslevyt kuumennetaan niin kuumiksi, että niitä voidaan työstää, sitten muotoillaan ja jäähdytetään nopeasti karkaisussa, jonka tuloksena on muuttunut ja karkaistu materiaali. Jotkut osat tarvitsevat erilaisia ominaisuuksia, kuten pehmeitä tai kovia kohtia. Tällöin tarvitaan lämpö- ja kylmäkarkaisun yhdistelmää, jotta voidaan kontrolloida osan murtumisominaisuuksia. Haasteena on saavuttaa kovuus ilman murtumiskohtia.

“Yhteistyö on toiminut hyvin, koska CEJN on tarjonnut korkean tason pätevyyttä ja nopeaa reagointia.”
- Hans Larsson,  työkalusuunnittelu- ja kehitysjohtaja, GESTAMP

YHTEISTYÖ CEJNIN KANSSA. Ennen CEJNin mukaantuloa Gestamp kiinnitti käsin joka ainoan liittimen, kun työkalua kytkettiin karkaisulaitteeseen “Tämä oli aikaa vievää, rankkaa ja likaista työtä,” sanoo Hans. Gestamp päätti etsiä uuden ratkaisun ja kääntyi CEJNin puoleen. CEJNiin tutustuessaan he havaitsivat, että kielimuurin puuttuminen oli etu. “CEJNillä ymmärrettiin heti asia, ja alle kolmessa kuukaudessa heillä oli ratkaisu, jota etsimme, hän selittää.

Ratkaisu on liitinlevy, joka automaattisesti yhdistää karkaisulaitteen ja työkalun käyttäen viittä eri liitintä hydrauliikalle, jäähdytysvedelle ja paineilmalla. “Ratkaisu on toiminut hyvin ja liitinlevy telakoituu automaattisesti. Tämä on huikeaa kehitystä, koska koneenkäyttäjän ei tarvitse enää taistella kaikkien liittimen kanssa, mikä säästää aikaa ja rahaa,” sanoo Christer Allard, työkalusuunnittelija. Hän jatkaa: “Kaikissa uusiin karkaisulaitteisiin valmistamissamme työkaluissa käytämme  CEJNin liitinlevyjä”.

1. CEJN liitinlevy. 2. Karkaisulaitteeseen asennettu työkalu toiminnassa. 3. Karkaistut osat tulossa karkaisulaitteesta. 4 Christer Allard, työkaluinsinööri, esittelee ylpeänä asennusalustaa, jossa on yhdistelmä tekniikoita, joiden avulla punaiset alueet jäävät koviksi ja siniset alueet pehmeiksi työstettäviksi asiakkaalle.Gestampin mukaan tuotteen laatu on ollut ihanteellinen, koska se on kestänyt heidän työkalujensa käyttöajan, noin seitsemän vuotta. Liitinlevyyn on tullut prosessin aikana myös parannuksia, jotka ovat poistaneet ristiinkytkennän mahdollisuuden. “Yhteistyö on sujunut hyvin, koska CEJN on tarjonnut korkean tason pätevyyttä ja nopeaa reagointia,” sanoo Hans.