"TLX passar våra tuffa applikationer"

"TLX passar våra tuffa applikationer"

"Om CEJNs TLX kan klara vår tuffa hantering, då kan alla lita på den." Det säger Anders Nordlund, Transport Manager & Coordinator på Rivners AB i Stockholm. Verksamheten vid Rivners handlar om grävmaskiner, riktigt stora sådana, men CEJNs TLX har inte bara gett Rivners en hållbar lösning – de har nu också fullt flöde till sina verktyg.

Rivners AB, Stockholm, har den största flottan av skräddarsydda rivningsmaskiner i Sverige. De utför alla typer av rivnings-, sanerings- och återvinningsuppdrag och har ca 70 anställda. Uppdragen varierar från små byggnader till stora arenor såsom Råsunda Arena i Stockholm, ett rivningsjobb som tog 9 månader att färdigställa. Och vi pratar om stora maskiner, några av dem över 40 meter i höjd med tillhörande hammare, krossar, gripverktyg och hydraulsaxar. Det är i samband med dessa verktyg som CEJNs TLX kommer in i bilden. CEJN träffade Anders Nordlund som är ansvarig för samordning och för att se till att rätt utrustning finns för varje projekt.

Hållbarhet och fullt flöde

Rivners hade haft problem med snabbkopplingar från en konkurrent till CEJN och letade efter en annan lösning. Stålsprinten gick ofta sönder på grund av det höga trycket och gick då in i det hydrauliska systemet vilket leder till driftstopp och höga reparationskostnader på maskinerna. CEJNs återförsäljare Hydroscand rekommenderade Rivners att prova CEJNs TLX eftersom de är mindre, mer flexibla och har ett gott rykte att stå upp mot tuffa applikationer. "Med en kapacitet på 400 bar och ett arbetstryck på 1600 bar lät det riktigt lovande," säger Anders. ”CEJN visade oss också diagram och det var enastående hur mycket högre flöde vi skulle få med TLX.” 

 

“With the CEJN TLX we have full flow to our tools with couplings that do not break” 

Anders Nordlund, Transport Manager and Coordinator, Rivners.

 

Utan fullt flöde till verktygen blir de långsammare. Oljan blir trög och varm och varm olja saktar ner processen ytterligare. Värme försämrar också effektiviteten i hydrauliken. Kunde TLX verkligen lösa problemet? Efter noggranna tester kunde parterna definitivt bekräfta detta. CEJN hjälpte Rivners att lösa två problem. "Vi fick hållbara produkter samt fullt flöde i våra system. I själva verket har vi inte stannat en enda gång på grund av en trasig koppling sedan vi bytte till CEJNs TLX," säger Anders. En annan fördel är reningsprocessen eftersom TLX är den enda kopplingen som är tvättbar, vilket sparar en massa tid och pengar.

Båda vinner på samarbetet

Ur CEJN's synvinkel har samarbetet varit givande då den tuffa tillämpningen har visat sig vara en utmärkt erfarenhet och gett många bra svar i utvecklings-processen. "Genom detta samarbete har vi lyckats få svar som inte hade varit möjligt att få fram i vårt laboratorium", säger Henric Karlsson, säljare på CEJN Norden AB. ”Om TLX kan leva upp till kraven på Rivners betyder det att de är OK. Eftersom som Rivners byter verktyg oftare än andra användare och har en mycket tuff hantering av produkterna. Samarbetet har fungerat mycket väl mellan båda parter så det har varit en riktig ”win-win” situation. "Från vår sida har det fungerat perfekt och när det har varit några problem har CEJN alltid löst det och stöttat oss,” avslutar Anders.