CEJN Uppfyller OSHA-krav på ljuddämpade Blåspistoler

CEJN Uppfyller OSHA-krav på ljuddämpade Blåspistoler

Vår kund driver en stor tillverkningsanläggning inom olja och gas i Singapore. Vi träffar deras HSE koordinator som visar oss runt anläggningen och berättar om hur de tar sig an den stora utmaningen som gäller säkerhet på arbetsplatsen. Under besöket träffar vi några av de nästan 200 anställda som använder CEJN-produkter för att lära oss mer om hur CEJNs blåspistoler bidrar till en säkrare arbetsplats.

Allt började med erfarenhet av vår slangvinda

Fabriksgolvet är skinande rent och utrustningen välskött vilket visar den höga ambitionsnivå som finns. De blå punkter som är CEJNs slangvindor dyker upp här och var och guiden förklarar att dom köpte 120 slang och kabelvindor för 3-4 år sedan för att frigöra golvyta och förhindra att de anställda snubblade.

De tog kontakt med CEJN Far East för ca 6 månader sedan efter att ha googlat efter ljuddämpade blåspistoler som uppfyllde OSHA:s krav på ett tryck under 2 bar (30psi) vid blockering (Säkerhet och Hälsa i praktiken). Produktionen hade över 130 blåspistoler som behövde ersättas för att undvika potentiella faror vid blockering av munstycket. 

 

Syftet med denna säkerhetsstandard är att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
- OSHA - säkerhetssandard

Bättre säkerhet för personalen

För att uppfylla säkerhetskraven beslutade ledningen att CEJNs blåspistol serie 208 skulle anpassas med förlängningsrör och skyddsskärm. Det finns flera arbetsstationer som är utrustade med de ljuddämpade blåspistolerna och de används huvudsakligen för att blåsa rent metallspån, oljespill  och kylvätska. Varje station har olika krav och använder olika längder på förlängningsröret för att klara sina uppgifter. För ytterligare skydd förutom skyddsglasögon, som är obligatoriskt, installerades också skyddsskärmar på förlängningsröret för att skydda mot flygande skräp..

Blåspistoler är en del av arbetet

När vi stannar till vid några CNC maskiner och pratar med en operatör som utför sina uppgifter med van hand berättar han hur han använder den ljuddämpade blåspistolen.

Hur många gånger operatören sträcker sig efter blåspistolen för att blåsa bort överskott från kylvätskan under en dag kan inte ens han uppskatta. När vi frågade om blåspistolen säger han, ”Den fungerar perfekt och är mycket tystare än den förra vi hade”.

Effektivitet upprätthålls på jobbet

Vi iakttog sedan en man med 3 års erfarenhet som tog sig an de många pallarna med delar som stod uppställda. Han ler när han nämner att det höga flödet från de ljuddämpade blåspistolerna hjälper honom att göra sitt arbete mer effektivt. Vid vissa delar som han rensar har han förlängningsrör över en meter långt,  och det höga flödet är avgörande för honom för att kunna göra sitt jobb ordentligt. Innan vi lämnade honom frågade vi om några förbättringar kan göras och han säger att ett längre rör inte skulle skada.

Säkerhet som kontinuerlig process 

"Jag är alltid öppen för fler säkerhetsförbättringar," säger HSE-koordinatören när vi diskuterar andra möjligheter till en säkrare miljö, vilket visar företagets inställning till förändring för ökad säkerhet. När vi avslutar besöket lämnar vi den luftkonditionerade verkstaden, tackar för oss och är glada att ha varit med om utbildningsrundan och kliver tillbaka ut till den varma, strålande solen.