Hiljaiset CEJN-puhalluspistoolit täyttävät OSHA-vaatimukset

Hiljaiset CEJN-puhalluspistoolit täyttävät OSHA-vaatimukset

Asiakkaamme toimii öljy-/kaasusektorilla ja operoi suurta tuotantolaitosta Singaporessa. Tapaamme yhtiön HSE-koordinaattorin, joka esittelee meille tehdasta kertoen, kuinka heillä huolehditaan työturvallisuudesta. Vierailun aikana tapaamme muutamia CEJN-tuotteita käyttäviä työntekijöitä kyselemme käyttökokemuksia sekä keskustelemme siitä, miten CEJN-paineilmapistoolit edistävät työpisteiden turvallisuutta.

Kaikki sai alkunsa keloista
Tehdastila näyttää moitteettomalta ja laitteet hyväkuntoisilta, mikä viittaa suureen tehokkuuteen, jolle yritys ja työntekijät omistautuvat. Siellä täällä näkyy CEJNin sinisiä letkukeloja ja oppaamme kertookin, että he ostivat 3-4 vuotta sitten 120 letku- ja kaapelikelaa poistamaan lattiatilan epäjärjestystä ja estämään kompastumisvaaraa.

Asiakas otti noin puoli vuotta sitten yhteyttä CEJNiin etsiessään hiljaisia paineilmapistooleja, jotka täyttävät OSHA-vaatimuksen kohdan: paine puhalluskärjessä ei saa edes tukittaessa olla suurempi kuin 2 baaria (30 PSI). Tuotannossa oli käytössä yli 130 paineilmapistoolia, jotka oli vaihdettava pistoolin tukkiutumisen aiheuttamien vaarojen välttämiseksi.

 

Direktiivin tavoitteena on kannustaa työturvallisuuden parantamiseen työpaikalla.
- OSHA direktiivi

Parempi työturvallisuus
Sovelluksen ja työntekijöiden suojaamiseksi tehtaan johto päätti, että CEJN 208-sarjan paineilmapistoolit oli varustettava jatkoputkella ja suojakilvellä. Tehtaassa on useita hiljaisilla paineilmapistooleilla varustettuja työpisteitä ja pistooleja käytetään pääasiassa purseiden, ylimääräisen öljyn tai jäähdytysnesteiden puhdistukseen osista. Kussakin pisteessä on erilaiset vaatimukset ja ne käyttävät erilaisia jatkoputkia tehtävien suorittamiseen. Suojakilvet suojaavat työntekijöitä lentäviltä roskilta ja täydentävät näin tehtaassa pakollisia suojalaseja.

Paineilmapistooli kuuluu osana työskentelyyn
Pysähdymme erään CNC-koneen ääreen, jossa työntekijä uurastaa ahkerana. Keskeyttämättä työtään ja puhuen meille tarkoin tuntemiensa toimenpiteiden välisillä tauoilla, hän kertoo meille kuinka usein hän käyttää hiljaista paineilmapistoolia

Ylimääräinen jäähdytysneste on poistettava paineilmalla jokaisen työvaiheen välissä – itse asiassa niin usein, ettei työntekijä osaa edes arvioida kuinka usein hän tarttuu pistooliin päivän aikana. Kun kysymme hänen mielipidettään paineilmapistooleista, hän vastaa “Se toimii täydellisesti ja on paljon hiljaisempi kuin edellinen”.


Tehokasta työskentelyä
Katsoimme, kuinka hän kolmen vuoden kokemuksella tarttuu työhönsä ja alkaa käsitellä osia omalla työpisteellään. Hän hymyilee kertoessaan, että hiljaisten paineilmapistoolien suuri virtaus tehostaa hänen työskentelyään. Osien joukossa on yli metrin pituisia putkia ja suuri virtaus on välttämätön, jotta hän voi tehdä työnsä hyvin. Ennen kuin jatkamme matkaa kysymme voisiko pistooliin tehdä mitään parannuksia. Pitemmästä putkesta ei kuulemma olisi haittaa.

Turvallisuus jatkuvana prosessina
“Olen aina avoin turvallisuusparannuksille,” HSE-koordinaattori kertoo keskustellessamme muista työturvallisuuden parannusmahdollisuuksista. Hän kertoo, että yrityksellä on avoin asenne turvallisuutta parantavia muutoksia kohtaan. Päätämme kierroksen ja poistumme ilmastoidusta tehdashallista. Hyvästelemme oppaamme iloisina siitä, että saimme kokea tämän opettavaisen kierroksen ja astumme ulos lämpimään auringonpaisteeseen.