"CEJN WEO klarar alla våra tester"

"CEJN WEO klarar alla våra tester"

För att bli en leverantör av hydrauliska komponenter till en krantillverkare som FASSI, måste du klara deras "inträdesprov ". CEJN möter Roberto Signori, FoU-SPE Manager på den tekniska avdelningen på FASSI för att se vad som låg bakom beslutet att välja CEJN's WEO svivel till sina maskiner. Uppgiften för Roberto's team är att stresstesta nya kranmodeller och de hydrauliska och elektriska komponenter som ska ingå i maskineriet. När det gäller kvalitet och livslängd kompromissar FASSI aldrig.

I den lilla byn Albino, utanför Bergamo i Italien, ligger kranproducenten FASSI´s huvudkontor. Denna speciella anläggning producerar medeltunga till tunga kranar. Andra delar av produktionen sker vid sex andra företag runt om i landet och dom är totalt 450 anställda. På huvudkontoret finns, bland annat, en avancerad teknisk avdelning med 40 anställda, och CEJN träffar FoU-SPE Manager Roberto Signori, i test avdelningen. Han och hans team testar de hydrauliska och elektroniska systemen till kranarna genom att utsätta nya modeller och leverantörs komponenter för tuffa utmaningar. Detta syftar till att säkerställa bästa möjliga kvalitet och prestanda för sina slutprodukter. 6000 kranar lämnar FASSI’s anläggningar på årsbasis och 95% exporteras till utländska marknader.

FASSI sätter CEJN på prov. När CEJN kom i kontakt med FASSI hade dom problem med läckage, kvalitet och dimensioner med sina kopplingar på hydrauliska reglerventiler. Leveransproblem med kopplingarna var också frustrerande. I applikationer som dessa där slangarna ständigt tvinnas, är en bra svivelfunktion ett måste för att göra det möjligt för att få en lång livslängd på slangen. Med WEO sviveln såg FASSI genast dessa fördelar tillsammans med fördelen av färre komponenter, vilket innebär ett minskat antal läckagepunkter. Det var ofta läckage på grund av svårigheter vid monteringen av de olika delarna i trånga utrymmen. En annan bidragande orsak var plug-in systemet, vilket minskade monteringstiden avsevärt.

På grund av det begränsade utrymmet i FASSI’s applikation beslutade CEJN att titta på konstruktionen av WEO sviveln för att se om storleken skulle kunna minskas ytterligare. "Vi lyckades göra om den bakre delen av konstruktionen för att spara ytterligare utrymme och därför passa deras applikation bättre", förklarar Anna Pisano på OEM försäljningsstöd på CEJN i Italien. Denna ändring, vilket gör WEO sviveln mer kompakt, var så framgångsrik att det nu har blivit den nya CEJN standarden. När den nya WEO sviveln testades hos FASSI passerade den alla olika tester med god marginal.

 

”Vår vision är att ha WEO plug-in på alla våra maskiner”

 Roberto Signori Chef, FoU-SPE, FASSI

 

Samarbetet med CEJN och WEO. FASSI har nu använt WEO sviveln i över två år och de är mycket nöjda. Särskilt med det minskade antalet komponenter, vilket innebär färre anslutningspunkter som kan orsaka problem och läckage. Tidsbesparingen är också mycket viktig: "Med WEO kan vi ansluta utan behov av verktyg och det går extremt snabbt. Vid montering sparar vi åtminstone tio minuter på varje kran ", säger Roberto.

Enligt Roberto har samarbetet med CEJN fungerat mycket bra, med snabba svar från CEJN. "När det har varit några problem har FASSI fått det stöd de behövde för att gå vidare snabbt. Leveranser fungerar också bra. Idag använder vårt FASSI företag Cramo, CEJNs WEO svivel och leveranserna är i tid, som vi krävde redan från början ", säger Roberto.

Framtiden. Förra året firade FASSI 50 år i kranindustrin och målet är att ta fram en årlig produktion på 25 000 kranar. WEO används för närvarande på små och medelstora kranar och när vi frågar Roberto om framtiden för WEO, känner han att nästa steg är att genomföra WEO plug-in på de stora modellerna också: "För mig är den snabba monteringstiden den viktigaste aspekten.Min vision är att ha WEO plug-in i alla våra maskiner. Alltid WEO ", förklarar Roberto. Ett annat steg är att ha WEO i ventilerna också.

FASSI har ett stark slutanvändarfokus och känner att de också kan dra nytta av WEO. När du utför underhåll gör det smarta WEO plug-in systemet att operatören bara behöver koppla ur slangen som ska bytas. Med andra lösningar kan en operatör behöva koppla ifrån många anslutningar för att nå den defekta slangen, vilket kan innebära flera timmars arbete. En annan uppenbar kundnytta är den längre livslängden som slangen får med WEO sviveln. Roberto sammanfattar genom att säga: "Vi ser fördelarna med WEO internt och vi vet att slutanvändaren också kan dra stor nytta av om vi använder WEO".