„WEO od CEJN vyhovuje všem našim zkouškám“

„WEO od CEJN vyhovuje všem našim zkouškám“

Abyste se stali dodavatelem hydraulických komponentů pro takové výrobce jeřábů, jako je FASSI, musíte složit jejich „přijímací zkoušku“. Zástupci CEJN se setkávají s Robertem Signorim, manažerem R&D-SPE v technickém oddělení FASSI, aby zjistili, co stálo za rozhodnutím vybrat pro jejich stroje otočnou spojku WEO od firmy CEJN. Úkolem Robertova týmu je podrobit zatěžovacím zkouškám nové modely jeřábu a hydraulické a elektrické komponenty, které budou zabudovány do strojního zařízení. A pokud jde o kvalitu a životnost, FASSI nikdy nedělá kompromisy.

Ústředí výrobce­ jeřábů FASSI se nachází v malé vesničce Albino u italského Bergama. Tento konkrétní závod vyrábí jeřáby pro střední a vysoká zatížení. Jiné části výroby probíhají v šesti dalších společnostech po celé zemi, v nichž pracuje celkem 450 zaměstnanců. V ústředí je kromě jiných divizí situováno moderní technické oddělení se 40 zaměstnanci a zástupci CEJN se s Robertem Signorim, manažerem R&D-SPE, setkávají v divizi testování.­ Roberto se svým týmem navrhuje hydraulické a elektronické systémy jeřábů tak, že nové modely a komponenty od dodavatelů podrobuje náročným úkolům. Tím se má zaručit optimální kvalita a výkon hotových výrobků. Závody FASSI opouští ročně 6000 jeřábů a 95 % z nich je distribuováno na zahraniční trhy.

FASSI podrobuje CEJN zkoušce. Společnost CEJN navázala kontakt s FASSI v souvislosti s jejími problémy s úniky, kvalitou a rozměry u stávajících spojek na hydraulických rozvaděčích. Potíže nastaly rovněž s dodávkou spojek a zákazník byl nespokojený. U těchto aplikací, kdy se hadice stále kroutí, je nutností dobrá funkce otáčení, aby byla zachována dlouhá životnost. FASSI tyto výhody ihned spatřila u otočné spojky WEO, která není složena z tolika komponentů, a počet míst úniků je tedy menší. Únik byl často způsoben obtížemi při sestavování různých dílů v úzkých prostorech. Další atraktivní funkcí byl systém plug-in, který značně zkrátil dobu montáže.

Vzhledem k omezenému prostoru v rámci aplikace FASSI se CEJN rozhodla podívat na konstrukci otočné spojky WEO, zda lze velikost dále zmenšit. „Abychom ušetřili další prostor a tím lépe vyhověli jejich aplikaci, podařilo se nám přepracovat zadní část,“ vysvětluje Anna Pisano, útvar podpory odbytu pro prvovýrobce, CEJN Itálie. Tato změna, vedoucí ke kompaktnější konstrukci otočné spojky WEO, byla tak úspěšná, že se nyní stala novým standardem CEJN. Nová otočná spojka WEO vyhověla u FASSI všem různým zkouškám s dobrými tolerancemi.

”Naší vizí je instalace plug-in fitinků WEO na všech našich strojích“ 
 Roberto Signori, ManažeR&D-SPE, FASSI


Spolupráce s CEJN a WEO. 
FASSI nyní využívá otočnou spojku WEO již déle než dva roky a je velmi spokojená zejména s menším počtem komponentů, což znamená méně spojovacích bodů, které by způsobovaly problémy a úniky. Velmi důležitá je také úspora času: „S WEO lze spojovat velmi rychle bez pomoci nářadí. Při montáži ušetříme alespoň deset minut na každém jeřábu,“ uvádí Roberto.

Podle Roberta probíhá spolupráce s firmou CEJN velmi dobře s rychlými odezvami.  „V případě jakýchkoli problémů obdrží FASSI vždy nezbytnou podporu, aby se mohla rychle posunout dále. Dodávky jsou také bez potíží. Naše společnost FASSI Cramo dnes využívá otočnou spojku WEO od CEJN a dodávky probíhají právě včas, jak jsme požadovali od samého začátku,“ říká Roberto.

Budoucnost FASSI loni oslavila v odvětví jeřábů 50 let a jejím cílem je vyrobit ročně 25 000 kusů těchto strojů. Spojka WEO se v současné době využívá u rozvodné lišty malých a středně velkých jeřábů. Když se Roberta zeptáme na budoucnost spojky WEO, domnívá se, že dalším krokem je implementace WEO plug-in také u větších modelů:­ „Pro mě je nejdůležitějším aspektem rychlá montáž. Mou vizí je instalovat plug-in fitinky WEO na všech našich strojích. Vždy WEO,“ vysvětluje Roberto. V další fázi bychom WEO instalovali také ve ventilech.

FASSI se důrazně zaměřuje na koncové uživatele a domnívá se, že by spojku WEO také mohli využívat ku prospěchu. Inteligentní systém WEO plug-in umožňuje pracovníkovi při provádění údržby odpojit jen hadici, kterou je třeba vyměnit. U jiných řešení musí pracovník pro přístup k vadné hadici demontovat celou řadu spojení, což může vyžadovat několik hodin práce. Další zřejmou výhodou pro zákazníka je delší životnost hadice s otočnou spojkou WEO. Na závěr Roberto dodává: „Výhody WEO jsou pro nás ve firmě zřejmé a s jistotou víme, že budeme-li WEO používat, bude to pro koncové uživatele značně přínosné.“