Högsta fokus på energieffektivitet

Högsta fokus på energieffektivitet

Brammer UK & CEJN UK möter utmaning genom strategiskt partnerskap

Idag är konkurrensen inom branschen mer utmanande än någonsin. Nya regler för energieffektivitet, som EU:s riktlinjer för energieffektivitet 2012/12, energikartläggning, och ökade säkerhetsföreskrifter kräver att företag hittar nya mål för att möta de nya förutsättningarna.

CEJN och Brammer UK ser båda tryckluft som ett mycket viktigt fokusområde inom branschen. Genom att kombinera CEJN's kunnande och sortiment på tryckluft för högt flöde och med Brammer vision om att "Sänka den totala anskaffningskostnaden för komponenten", föddes ett strategiskt partnerskap. Tillsammans kommer vi att arbeta för att öka produktiviteten och minska energiförbrukningen för den brittiska industrin.

CEJN & Brammer samarbetar

En av Europas ledande MRO-aktörer (underhåll och reparation), Brammer (UK), insåg att för att möta de nya villkoren inom industrin behövde de leta efter en innovativ partner. Redan från början kunde chefen för affärsutveckling, Grant Chaplain från CEJN UK påvisa med hjälp av CEJNs flödesmätare, för Libby Peacock, produktchef för tryckluft på Brammer, Storbritannien, de enorma kostnadsbesparingararna man kunde göra genom att byta till CEJNs produkter. Målet var att omvandla ett gammalt tryckluftssystem till ett lufttät, säkert och effektivt system. CEJN Storbritannien och Brammer meddelade sitt strategiska partnerskap i slutet av 2015, och har haft ett företagsamt första år tillsammans.

“Utvärderingen som görs med "Test Flow Survey Programmet visar kunderna den 20-30% besparingen som kan göras på deras räkning för tryckluft"
- Grant Chaplain, Chef för affärsutveckling CEJN UK 

Flow Test Survey Program

CEJN och Brammer kommer att ha ett nära samarbete för att identifiera kundernas potentiella besparingar med ett Flow Test Survey Program. Genom detta program, kommer parterna att kunna jämföra aktuell status på tryckluften till en som är utrustad med CEJNs eSafe produkter och därmed presentera en lösning för kostnadsbesparing. Programmet genomförs i två steg:

  1. CEJNs flödesmätare används för att jämföra kundernas nuvarande installation med en som är utrustad med CEJN produkter.
  2. Brammer beräknar resultat och presenterar en fördjupad rapport till kunden, vilket i de flesta fall kommer att ge kunden en besparing  på 20-30% på deras räkning för tryckluft. Ytterligare fördelar som inte visas av mätaren är ökad produktivitet, en säkrare arbetsmiljö och längre livslängd på produkterna. 

https://youtu.be/8-KijF5Vcpo
Titta på en demonstration av flödesmätaren.

Varför CEJN är Nyckeln

Brammer har slagit sig ihop med CEJN grund av den höga prestandan, höga flöde, läckagefria och låga tryckfall som vi erbjuder våra kunder, vilket leder till energibesparingar och ökad produktivitet. När det gäller produkter kommer fokus att vara på två huvudområden: CEJNs tryckluftsområde (PUR slang med lågt tryckfall, slangupprullare, blåspistoler och snabbkopplingar) och FRL med högt flöde.