Wzrost efektywności energetycznej w centrum uwagi

Wzrost efektywności energetycznej w centrum uwagi

- Strategiczne partnerstwo Brammer UK i CEJN UK podejmuje wyzwanie dla przemysłu

Dziś konkurencja w branży jest trudniejsza niż kiedykolwiek. Nowe regulacje w zakresie wydajności energetycznej, takie jak dyrektywa dotycząca wydajności energetycznej 2012/12/UE, mapowanie energii oraz zaostrzone przepisy bezpieczeństwa, wymagają od przedsiębiorstw znalezienia nowych celów dla spełnienia nowych warunków. Według CEJN i Brammer UK, sprężone powietrze odgrywa bardzo ważną rolę w przemyśle. Łącząc wiedzę CEJN i asortyment produktów wysokiego przepływu w sektorze sprężonego powietrza z wizją firmy Brammer dotyczącą „zmniejszania całkowitego kosztu nabycia komponentu”, narodziło się strategiczne partnerstwo. Wspólnie będziemy pracować nad zwiększeniem produktywności i zmniejszeniem zużycia energii w brytyjskim przemyśle.

Praca zespołowa CEJN i Brammer
Jeden z europejskich liderów w zakresie MRO (konserwacji, napraw i remontów), firma Brammer (UK) zdaje sobie sprawę, że w celu spełnienia nowych wymagań w przemyśle konieczny jest innowacyjny partner. Na początku manager ds. rozwoju biznesu Grant Chaplain w firmie CEJN UK był w stanie zademonstrować managerowi ds. produktów pneumatycznych w firmie Brammer UK, Libby Peackock olbrzymie oszczędności kosztowe przejścia na produkty CEJN z wykorzystaniem przepływomierza do badań firmy CEJN. Celem było przekształcenie przestarzałego systemu sprężonego powietrza w system szczelny, bezpieczny i skuteczny. CEJN UK i Brammer zapowiedzieli strategiczne partnerstwo pod koniec 2015 i wspólnie realizowali zamiary przez pierwszy rok.

„Program badań przepływu potwierdził klientom 20-30% oszczędności, które można uzyskać w rachunkach za sprężone powietrze”
- Grant Chaplain, manager ds. rozwoju biznesu w firmie CEJN UK 

Program badań przepływu
CEJN i Brammer będą ściśle współpracować w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności dla klientów dzięki programowi badań przepływu. Program ten umożliwi partnerom porównanie bieżącego stanu instalacji sprężonego powietrza ze stanem po wyposażeniu w produkty CEJN eSafe i w konsekwencji przedstawienie rozwiązania redukcji kosztów. Program realizowany jest w dwóch etapach:

  1. Przepływomierz do badań CEJN używany jest do porównania aktualnej instalacji złączy węży u klientów z instalacją wyposażoną w produkty CEJN. 
  2. Firma Brammer obliczyła wyniki i przedstawiła klientom szczegółowy raport oszczędności kosztów wynoszących około 20-30% w rachunkach za sprężone powietrze. Inne korzyści niepokazane przez przepływomierz to zwiększona produktywność, bezpieczniejsze środowisko pracy i długotrwałe produkty wysokiej jakości. 

https://youtu.be/8-KijF5Vcpo
Watch a demonstration of the Flow Meter.

Brammer połączył siły z CEJN ze względu na technologię pneumatyczną wysokiej wydajności, wysokiego przepływu, bez wycieków i przy niskim tarciu, którą oferujemy naszym klientom, co generuje oszczędności energii i zwiększoną produktywność. Z punktu widzenia produktów uwaga skupiona jest na dwóch kluczowych obszarach: asortyment pneumatyczny CEJN (wąż PUR o niskim tarciu, bębny na węże, pistolety pneumatyczne i szybkozłącza) oraz asortyment wysokiego przepływu FRL.