Energetická účinnost se dostává do popředí

Energetická účinnost se dostává do popředí

-Společnosti Brammer UK a CEJN UK čelí strategickým partnerstvím výzvě v oboru

Konkurence v tomto odvětví je dnes náročnější než kdy jindy. Nové předpisy v oblasti energetické účinnosti, například směrnice 2012/12/EU o energetické účinnosti, mapování energie a přísnější bezpečnostní předpisy vyžadují, aby společnosti našly nové cíle ke splnění nových podmínek. Obě společnosti CEJN a Brammer UK spatřují ve stlačeném vzduchu důležitou oblast zájmu v tomto odvětví. Ze spojení odborných znalostí a produktové řady pro vysoký průtok stlačeného vzduchu společnosti CEJN s vizí společnosti Brammer „Snížit celkové náklady na pořízení komponentů“ se zrodilo strategické partnerství. Společně budeme pracovat na zvýšení produktivity a snížení spotřeby energie pro odvětví ve Velké Británii.

CEJN a Brammer uzavírají spojenectví
Společnost Brammer (UK), jeden z předních evropských hráčů v oblasti údržby, oprav a renovací (MRO), si uvědomila, že aby splnila nové podmínky v rámci odvětví, musí hledat inovativního partnera. Grant Chaplain, manažer pro obchodní rozvoj CEJN UK, byl s pomocí testovacího průtokoměru CEJN od samého počátku schopen demonstrovat Libby Peacockové, produktové manažerce pneumatických systémů v Brammer UK, obrovské úspory nákladů po přechodu na výrobky CEJN. Cílem bylo převést zastaralý systém stlačeného vzduchu na vzduchotěsný, bezpečný a efektivní systém. Společnosti CEJN UK a Brammer oznámily své strategické partnerství na konci roku 2015 a mají za sebou první rok společného podnikání.

“The „Program Test Flow Survey potvrzuje zákazníkům 20–30% úsporu, které mohou dosáhnout na faktuře za stlačený vzduch.“
- Grant Chaplain, manažer pro obchodní rozvoj CEJN UK 

Program Test Flow Survey
CEJN a Brammer budou úzce spolupracovat na zjišťování potenciálních úspor pro zákazníky s programem Test Flow Survey. Partneři budou moci prostřednictvím tohoto programu porovnávat aktuální stav stlačeného vzduchu se stavem při vybavení výrobky eSafe od CEJN a následně prezentovat řešení úspory nákladů. Program se uskutečňuje ve dvou krocích:

  • Testovací průtokoměr CEJN slouží k porovnání aktuální instalace spojka-hadice-nástroj zákazníka s instalací vybavenou výrobky CEJN.
  • Brammer vypočítá výsledek a zákazníkovi předloží podrobnou zprávu o úspoře nákladů, která bude pro zákazníka ve většině případů znamenat 20–30% snížení částky na faktuře za stlačený vzduch. Mezi další výhody, které se nezobrazují na měřidle, patří zvýšená produktivita, bezpečnější pracovní prostředí a kvalitní výrobky s dlouhou životností. 

https://youtu.be/8-KijF5Vcpo
Podívejte se na ukázku práce průtokoměru.

Proč je společnost CEJN klíčovou
Brammer uzavřela spojenectví s CEJN právě díky vysoce výkonné pneumatické technologii s vysokým průtokem, bez netěsností a s nízkým poklesem tlaku, kterou nabízíme svým zákazníkům a která se promítá do úspory energie a zvýšené produktivity. Pokud jde o výrobky, důraz bude kladen na dvě klíčové oblasti: pneumatickou řadu CEJN (PUR hadice s nízkou tlakovou ztrátou, hadicové navijáky, ofukovací pistole a rychlospojky) a řadu pro vysoký průtok FRL.