CEJNs eSafe säkerställer studenters säkerhet

Marcus Jerne – lärare vi Volvo Gymnasiet visar eSafe för en av sina elever.

Marcus Jerne – lärare vi Volvo Gymnasiet visar eSafe för en av sina elever.

Volvogymnasiet på Volvo personvagnar har ett av Sveriges högsta intagningspoäng och de fåtal elever som antas är väldigt prioriterade av Volvo. När jag träffar Marcus Järne, som är lärare på skolan, för att diskutera övergången till eSafe, berättar han att bytet var nödvändigt för skolan för att eliminera risken för rekyl. ”Mina elever ska inte behöva vara rädda för att koppla isär tryckluftsverktyg”, säger Marcus.

Det hela började 1996 när Marcus var flitig student på Volvogymnasiet som han insåg faran med tryckluftsrekyl i skolans verkstad. Det fanns alltid en viss rädsla vid isärkoppling av verktygen. Han blev väldigt förvånad när han kom tillbaka till skolan, nu som lärare, och hitta samma kopplingar. Han tyckte att något måste göras. 

Hemgjord lösning leder till eSafe

Marcus berättar hur kreativ han blev och hittade på en egen lösning för att undvika rekyl. ”Men man kan säga att det kändes mer som en tillfällig lösning”. Inte helt nöjd med sin hemmagjorda lösning så diskuterade han problemet med en kompis som jobbade på CEJN. ”Jag hade inte hört talas om eSafe, men han berättade att eSafe var precis vad jag behövde. En säkerhetskoppling med högt flöde.”Ett par dagar senare blev han kontaktad av en säljare på CEJN Nordens försäljningskontor.

eSafe installation

Marcus berättar att de tidigare kopplingarna antagligen blev installerade under 1960-talet. ”Det var det dom hade då”. Men med dagens säkerhetsföreskrifter är det en deal breaker”. Efter en första kontakt beslutade CEJN att sponsra installationen som ett steg i att försäkra sig om elevernas säkerhet och föra kunskapen om eSafe till den yngre generationen och aldrig nöja sig med något annat.

Skolan tyckte om initiativet och Marcus blev ansvarig för bytet. ”Det tog ett tag att få allt gjort” berättar Marcus och visar in mig i verkstaden och pekar på alla tryckluftsuttag. Man kan se alla blanka kopplingar på långt håll som fortfarande ser helt nya ut. Vi utbildar inte bara studenter utan även Volvoanställda, och ganska ofta kan man se dom luta sig bakåt för att undvika rekylen från kopplingen. Deras reaktion är obetalbar när dom kopplar ur eSafe. Det är som ”Vad var det som hände”.

Inga problem efter eSafe

Vi går vidare och passerar klassrum där tryckluft använd och jag tar några bilder. Skolan har många aktiviteter där dom använder tryckluft som energikälla. I automations klasser där eleverna bygger och programmerar små mobila maskiner och en klass där de undervisar i tryckluftsteknik använder studenterna mobila laboratorier som kan anslutas över hela skolan. Oavsett vad studenterna använder tryckluft till så känns det bra att de och Volvoanställda nu kan koppla isär säkert. 

 

”Du kan inte säga emot eSafe. Vad skulle det vara?”  
- Marcus Jerne

 

Efter rundvandringen säger han. ”Detta är vad det blev och jag är mycket nöjd med övergången. Man kan inte jämföra eSafe med föregångaren, det skulle inte vara rättvist. Dessutom har jag inte gjort några mätningar, men jag vet att vi har minskat vårt luftslöseri mycket.

Ansvar för studenter

Under vår intervju så återkommer Marcus till elimineringen av rekyl. Han betonar vikten av ansvaret för studenterna. ”Man kan inte kompromissa med säkerheten”. Vi håller på att bygga nya klassrum och jag personligen såg till att skriva in eSafe i ritningarna. Ingen annan koppling kommer in i skolan från och med nu.”

Det är alltid givande att träffa någon som är så entusiastisk som Marcus. Ett år har gått sedan installationen av eSafe och det verkar ha gjort en verklig skillnad på den här skolan för både lärare och studenter. När vi ska avsluta ger Marcus sin sista syn på eSafe, ” Jag skulle kunna marknadsföra eSafe på samma sätt som jag marknadsför skolan. Jag skulle kunna sälja eSafe på gatan!”.

 Text: Jill Elmshorn, CEJN AB