CEJN eSafe zajišťuje bezpečnost studentů

Marcus Jerne – učitel na škole Volvo High School ukazuje spojku eSafe jednomu ze svých studentů.

Marcus Jerne – učitel na škole Volvo High School ukazuje spojku eSafe jednomu ze svých studentů.

Volvo High School ve Volvo Cars Engine má jeden z nejvyšších počtů přihlášek ve Švédsku a těch pár šťastlivců mezi studenty, kteří jsou přijati, se v organizaci Volvo těší vysoké prioritě Setkal jsem se s Marcusem Jernem, učitelem na této škole, abychom si pohovořili o přechodu k našim pneumatickým spojkám eSafe. Změna byla pro školu nezbytná, aby se eliminovalo potenciální nebezpečí šlehnutí při rozpojení pneumatických potrubí. Marcus říká: „Moji studenti by neměli mít strach z odpojování pneumatických nástrojů.“ 

Všechno to začalo v roce 1996, kdy byl Marcus nadšeným studentem na Volvo High School a poprvé si uvědomil potenciální nebezpečí v důsledku pneumatického šlehnutí v pneumatických systémech ve školní dílně. Během odpojování nástrojů vždy panuje určitý strach. Představte si, jak byl překvapen, když se do této školy vrátil nyní jako učitel a zjistil, že jsou v dílně stále nainstalovány stejné spojky. Měl pocit, že se něco musí udělat. 

K objevení eSafe vedlo domácí řešení
Marcus mi říká, že v sobě probudil kreativitu a přišel s vlastním řešením, jak se šlehnutí vyhnout. „Ale dalo by se říci, že to vypadalo spíše jako dočasné řešení.“S tímto amatérským řešením nebyl tak docela spokojen a o problému si pohovořil s přítelem, který pracuje pro společnost CEJN. „O eSafe jsem neslyšel, ale pověděl mi, že právě to potřebuji. Bezpečnostní spojku s vysokým průtokem.“O pár dní později kontaktoval Marcuse zástupce prodeje ze společnosti CEJN Švédsko. 

Instalace eSafe
Marcus říká, že předchozí spojky byly pravděpodobně instalovány v 60. letech minulého století. „Ty se tehdy používaly.Ale nyní s platnými bezpečnostními předpisy je nutné a zároveň snadné rozhodnout se pro změnu technologie.“Po počátečním kontaktu se CEJN rozhodla instalaci sponzorovat, aby si tak zajistila, že studenti budou v bezpečí, a předala poznatky o eSafe mladší generaci.Poselství je jasné: nikdy nežádat nižší než tuto úroveň bezpečnosti.  

Škola zareagovala na tuto iniciativu kladně a Marcus byl pověřen změnou. „Příprava trvala nějakou dobu,“ říká Marcus a vede mě do dílny a ukazuje směrem k mnoha vzduchovým kanálům. Spojky jsou lesklé, viditelné z dálky, a stále vypadají jako nové. „O bezpečnosti poučujeme zaměstnance Volvo i své studenty a docela často vidíme, jak se při rozpojování vzdalují, aby se vyhnuli úderu při šlehnutí. Jejich reakce je při rozpojování eSafe zbytečná. Asi si pomyslí: „Co se s tím tlakem stalo?“ 

Se spojkou eSafe je konec problémům
Pokračujeme v prohlídce kolem učeben, kde se používá stlačený vzduch, a přitom dělám pár fotek. Škola využívá stlačený vzduch jako zdroj energie při mnoha aktivitách. Sem patří hodiny automatizace, kde studenti konstruují a programují malé pohyblivé stroje, a hodiny, kde se učí o pneumatických systémech. Během těchto hodin studenti používají mobilní laboratorní stanice, které mohou být připojeny na různých místech po celé škole. Marcus říká, že bez ohledu na to, k čemu stlačený vzduch používají, je pro ně útěchou vědět, že studenti a také zaměstnanci Volvo mohou nyní rozpojení provádět bezpečně. 

          „Proti eSafe nelze nijak argumentovat. Co byste mohli říct?” 

- Marcus Jerne

Po návštěvě dodává na závěr: „Toto je výsledek a se změnou jsem velmi spokojen. Spojku eSafe nemůžete srovnávat s předchozí spojkou, nebylo by to spravedlivé. Přestože jsem neprováděl žádná měření, vím zcela jistě, že jsme výrazně snížili plýtvání stlačeným vzduchem.“

Responsibility towards students 
Odpovědnost vůči studentům  
Během našeho rozhovoru se Marcus stále vrací k tématu eliminace šlehnutí pneumatických spojení. Zdůrazňuje význam odpovědnosti za bezpečnost studentů. „V oblasti bezpečnosti nelze dělat kompromisy. Teď se chystáme stavět nové učebny a já jsem se osobně postaral o specifikaci spojky eSafe na výkresech. Od této chvíle nebudeme v této škole zavádět jiné pneumatické spojky.“

Když potkáte někoho tak nadšeného, jako je Marcus, vždy vás to uklidní.Od instalace spojky eSafe uplynul rok a zdá se, že to v této škole mělo rozhodující vliv pro učitele i studenty. Na závěr našeho rozhovoru se Marcus ještě jednou zamýšlí nad spojkou eSafe: „Spojku eSafe bych mohl propagovat stejně jako tuto školu. eSafe bych mohl prodávat na ulici!“