CEJN värd för säkerhetsutbildning på MAN

CEJN värd för säkerhetsutbildning på MAN

Den 27 april 2016 hölls en ny säkerhetsutbildning på MAN Primeserv Academy i Busan, Sydkorea, Värd för detta var CEJN. Syftet var att förbättra säkerhets medvetenheten bland personer som arbetar med snabbkopplingar och, viktigast av allt, när det gäller ultrahögtryckshydraulik . Temat var "Från sunt förnuft till kunskapsbaserad säkerhet".

Ny säkerhetsutbildning. Fikarummet  utanför föreläsningssalen  är full av aktivitet, doften av kaffe och småprat fyller denna tidiga morgon i april. Det är den första säkerhetsutbildningen vid MAN Primeserv  Academy med inriktning på snabbkopplingskomponenter, och deltagandet, cirka 50 personer, talar för sig själv: varenda plats är bokad.

Safety training bookDen verkställande direktören för CEJN Korea, Kim Jin-Baek, har haft säkerhetsutbildningar i CEJNs utbildningscentrum i många år. MAN, som har varit en CEJN ultrahögtrycks kund i decennier har varit deltagare i denna utbildning. Idag har de bett CEJN att komma till akademin för att utbilda MAN kunder i säkerhet och i vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller snabbkopplings  komponenter.

Säkerhet är en avgörande faktor. Dagen omfattar en mängd säkerhetsaspekter inom olika områden, såsom tryckluft, andningsluft och ultrahögtrycksutrustning . Kim blandar riskscenarier med råd om hur man hanterar säkerhetsåtgärder i aktiviteter som deltagarna är inblandade i på en daglig basis. Huvudtemat  för dagen var "Från sunt förnuft till kunskapsbaserad  säkerhet". Detta innebär att säkerhetsåtgärder som hjälmar och glasögon är inte tillräckligt. Rätt inställning behövs samt försiktighetsåtgärder och kunskap om hur man undviker skador som kan bli följden av skadade eller otillräckliga produkter.

Eftersom säkerhetsfrågor sällan dyker upp i Korea så är utbildningen för många en ögonöppnare. CEJNs mål är att se till att människor arbetar så säkert som möjligt. Att döma av responsen från deltagarna så verkar denna utbildning vara, välbehövlig,  mycket bra och ett steg i rätt riktning.

Kommentarer från deltagare

Sean Oh, General Manager BMT CO, Ltd Producent av tryckluftskopplingar, ventiler och tillbehör.
"Som tillverkare av tryckluftskopplingar kom jag hit av nyfikenhet. Jag hade lite kunskap om farorna med hydraulik eftersom min kollega träffades av olja från en hydraulisk domkraft. Hittills har jag trott att faran bara kom från verktyget. Nu förstår jag att kopplingarna också måste vara säkra och att det ligger komplicerad teknik bakom. Jag kan faktiskt erkänna att jag känner mig rädd för mina egna produkter nu. Denna utbildning har varit super!"

 

Jung Jae Hwah, Sungsam HT Producent av hydrauliska domkrafter, motorkomponenter och motorcylindrar.
"Det här är min första träning på MAN och jag hade viss kunskap om farorna i förväg. Men jag visste inte att tryckluftsledningar var farliga. Jag ser att det är nödvändigt att ändra på vissa delar av vår anläggning nu för att förbättra säkerheten, både tryckluft och högtryckshydraulik . Jag hade hört talas om CEJN innan jag kom hit och jag vet att de är mycket professionella."

 

Jin Kuk Lee, Korea Engineering Producent av hydrauliska domkrafter.
"Innan utbildningen brydde jag mig inte om säkerhet alls. Men nu förstår jag att produkterna kan orsaka inre skador, inte bara yttre. Jag kommer att börja ta mer ansvar i mitt arbete och utföra regelbundna kontroller och göra utbyten. I Korea har vi inte en bra inställning när det gäller säkerhet, men CEJN bryr sig om detaljer som ingen annan gör."

 

Dae-Ho Wo, Sung-il Pipes Producent av anslutningsrören  mellan common rail och injektor.
Jag hade ingen aning om att högtryckshydraulik  var så farligt och att vi använder produkter på 2000 bar! Jag tycker att det är viktigt  att detta budskap sprids inom min organisation, i första hand till ledningsgruppen för att få dem att förstå och köpa rätt produkter. Jag visste inte om CEJN innan idag, men mitt intryck är att CEJN är mycket seriösa och mycket stolta över sina produkter. ”Jag är säker på att om säkerheten förbättras och kunskap sprids mer här i Korea, kommer vi att ha mer kapacitet att påverka våra underleverantörer  i sådana frågor."