Szkolenie na temat bezpieczeństwa zorganizowane przez CEJN w MAN

Szkolenie na temat bezpieczeństwa zorganizowane przez CEJN w MAN

Nowe szkolenie na temat bezpieczeństwa zorganizowane przez CEJN odbyło się 27 kwietnia 2016 w MAN PrimeServ Academy w Pusan w Korei. Celem była poprawa świadomości bezpieczeństwa wśród ludzi pracujących przy szybkozłączach, a przede wszystkim w zakresie ultrawysokiego ciśnienia. Temat brzmiał „Od zdrowego rozsądku do bezpieczeństwa opartego na wiedzy”.

Nowe szkolenie na temat bezpieczeństwa. Tego kwietniowego poranka pokój wypoczynkowy poza salą wykładową tętnił życiem, zapachem kawy i żywą rozmową. To jest pierwsze szkolenie w MAN skupiające się na komponentach szybkozłączy i frekwencja, około 50 osób, mówi za siebie: wszystkie miejsca są zarezerwowane.

Safety training book

Kim Jin-Baek, dyrektor CEJN Korea oferuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w centrum szkoleniowym CEJN od wielu lat. MAN, który jest klientem CEJN od dziesięcioleci w branży hydrauliki wysokiego ciśnienia, bierze udział w tym szkoleniu. Dzisiaj zaprosili CEJN do akademii, aby szkolić klientów MAN na temat bezpieczeństwa i podejmowanych działań w zakresie komponentów szybkozłączy..

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. W ciągu dnia omówiono szereg aspektów bezpieczeństwa w różnych obszarach, takich jak sprężone powietrze, powietrze do oddychania i wyposażenie ultrawysokiego ciśnienia. Kim łączy ryzykowne scenariusze z poradami na temat działań bezpieczeństwa jak te, z którymi uczestnicy mają do czynienia w codziennej pracy. Główny temat dnia brzmiał „Od zdrowego rozsądku do bezpieczeństwa opartego na wiedzy”. Oznacza to, że środki bezpieczeństwa, jak kaski i gogle nie są wystarczające. Wymagana jest właściwa świadomość oraz środki ostrożności i wiedza na temat sposobów unikania  obrażeń, które mogą powstać na skutek uszkodzonych lub niewłaściwych produktów.

Uczestnicy są zaangażowani, gdyż takie sprawy nie są często omawiane w Korei. Wielu z nich otwiera to oczy. Celem CEJN jest zapewnienie jak najbezpieczniejszej pracy i oceniając na podstawie reakcji uczestników, wydaje się, że to szkolenie jest bardzo dobre i stanowi bardzo potrzebny krok we właściwym kierunku.

Komentarze uczestników

Sean Oh, generalny dyrektor BMT CO, Ltd producenta złączy sprężonego powietrza, zaworów i łączników.
„Jako producent złączy sprężonego powietrza przyjechałem tu z ciekawości. Miałem pewną wiedzę o zagrożeniach ze strony hydrauliki, gdyż mój kolega został uderzony przez olej z podnośnika hydraulicznego. Dotychczas myślałem, że niebezpieczeństwo pochodzi tylko od narzędzi. Teraz rozumiem, że złącza muszą być bezpieczne i kryje się za nimi skomplikowana technologia. Teraz muszę przyznać, że obawiam się moich własnych produktów. Szkolenie było super!”

Jung Jae Hwah, Sungsam HT producent podnośników hydraulicznych, komponentów silnika i cylindrów silników.
„To jet moje pierwsze szkolenie w MAN i miałem już pewną wiedzę na temat niebezpieczeństw. Jednak nie wiedziałem, że sprężone powietrze jest niebezpieczne. Uważam, że niezbędna jest zmiana pewnych komponentów w naszym zakładzie, aby poprawić bezpieczeństwo obwodów sprężonego powietrza i hydrauliki wysokiego ciśnienia. Słyszałem o CEJN zanim tu przyjechałem i wiem, że są bardzo profesjonalni.”

Jin Kuk Lee, Korea Engineering producent podnośników hydraulicznych. 
„Przed tym szkoleniem nie dbałem o bezpieczeństwo w ogóle. Teraz doskonale rozumiem, że produkty te mogą powodować również wewnętrzne obrażenia, nie tylko zewnętrzne. Będę bardziej odpowiedzialny w mojej pracy i będę wykonywał regularne kontrole i wymiany. W Korei nie jesteśmy świadomi jaką rolę odgrywa bezpieczeństwo, lecz CEJN dba o szczegóły jak nikt inny.”

Dae-Ho Wo, Sung-il tubes producent rur łączących pomiędzy Common Rail i wtryskiwaczami.
"Nie miałem pojęcia, że hydraulika wysokiego ciśnienia jest tak niebezpieczna , a używamy produktów pod ciśnieniem 2000 bar! Uważam, że jest to pilne i informacje te powinny być rozpowszechniane w mojej organizacji, przede wszystkim wśród kierownictwa, aby zrozumieli ten temat i kupowali właściwe produkty. Do dzisiaj nie znałem CEJN, lecz odniosłem wrażenie, że CEJN jest bardzo poważną firmą i bardzo dumną ze swoich produktów. Jestem pewien, że gdy polepszy się bezpieczeństwo i rozpowszechni się wiedzę tutaj w Korei, będziemy mieli większe możliwości wpływania na naszych poddostawców w tych sprawach.”