CEJN uspořádala školení na téma bezpečnost v MAN

CEJN uspořádala školení na téma bezpečnost v MAN

Dne 27. dubna 2016 se v MAN PrimeServ Academy v Pusanu (Korea) konal nový školicí kurz na téma bezpečnost, který pořádala společnost CEJN. Účelem bylo zvýšit povědomí o bezpečnosti mezi lidmi, kteří pracují s rychlospojkami, a hlavně v oblasti ultra vysokotlaké hydrauliky. Téma znělo „Od zdravého rozumu k bezpečnosti založené na znalostech“.

Nové bezpečnostní školení. Odpočívárna u přednáškového sálu je v těchto časných ranních hodinách tohoto dubnového dne plná aktivit, vůně kávy a živého povídání.Jedná se o první školicí kurz v MAN PrimeServ Academy na téma bezpečnost, zaměřený na komponenty rychlospojek, a účast asi 50 osob mluví sama za sebe: je obsazeno do posledního místa.

Safety training book

Kim Jin-Baek, generální ředitel CEJN Korea, nabízí bezpečnostní školení ve školicím středisku CEJN již řadu let.Účastníkem tohoto školení byla i společnost MAN, která je po desetiletí zákazníkem CEJN v oblasti ultra vysokotlaké hydrauliky. MAN dnes požádala společnost CEJN, aby na akademii vzdělávala její zákazníky ohledně bezpečnosti a opatření, která je nutné přijmout v oblasti komponentů rychlospojek.

Klíčem je bezpečnost. V tento den se probírá celá řada bezpečnostních hledisek v různých oblastech, například zařízení na stlačený vzduch, dýchací vzduch a ultra vysokotlaké zařízení. Kim spojuje scénáře rizika s doporučeními, jak přijímat bezpečnostní opatření například při činnostech, na kterých se účastníci každý den podílejí. Hlavní téma dne znělo „Od zdravého rozumu k bezpečnosti založené na znalostech“. To znamená, že bezpečnostní opatření, jako je používání ochranné přilby a brýlí, nejsou dostačující.Zapotřebí je správný postoj, preventivní opatření a znalosti o tom, jak zabránit újmě, která může pramenit z poškozených nebo nevhodných výrobků.

Účastníky téma velmi zaujalo, protože tyto záležitosti se v současné době v Koreji neřeší příliš často. Tato akce otevřela mnohým účastníkům oči. Společnost CEJN se snaží zajistit lidem co nejbezpečnější pracovní prostředí a soudě podle reakcí účastníků je toto školení evidentně velmi dobrým a potřebným krokem tím správným směrem.

Komentáře od účastníků

Sean Oh, generální ředitel BMT CO, Ltd, výrobce spojek, ventilů a fitinků pro rozvody stlačeného vzduchu. 
„Jako výrobce spojek na stlačený vzduch jsem sem přišel ze zvědavosti. Určité znalosti o nebezpečích v oblasti hydrauliky mám, protože můj kolega utrpěl úraz způsobený olejem z hydraulického zvedáku. Až dosud jsem si myslel, že nebezpečí vyplývá pouze z nářadí. Teď chápu, že bezpečné musí být rovněž spojky, jež staví na složité technologii. Musím připustit, že mám nyní strach z vlastních výrobků. Toto školení bylo skvělé!“

Jung Jae Hwah, Sungsam HT, výrobce hydraulických zvedáků, součástí motorů a válců pro motory..
„Tohle je moje první školení ve společnosti MAN. Určité znalosti o nebezpečích jsem měl již dříve. Nevěděl jsem však, že nebezpečný je i stlačený vzduch. Domnívám se, že abychom zlepšili bezpečnost hydrauliky na stlačený vzduch a vysokotlaké hydrauliky, musíme v našem závodě některé komponenty vyměnit. O společnosti CEJN jsem slyšel již před svou dnešní účastí na školení a vím, že jsou to velcí profesionálové.“

Jin Kuk Lee, Korea Engineering, výrobce hydraulických zvedáků
„Před tímto školením jsem se o bezpečnost vůbec nezajímal. Ale teď jasně chápu, že tyto výrobky mohou způsobit nejen vnější, ale i vnitřní zranění. V práci na sebe převezmu více odpovědnosti a budu provádět pravidelné kontroly a výměny. Pokud jde o bezpečnost, v Koreji neuvažujeme moc správně. Společnost CEJN však dbá na tyto detaily více než kdokoli jiný.“

Dae-Ho Wo, Sung-il tubes, výrobce spojovacích potrubí mezi systémem Common rail a vstřikovačem.
Neměl jsem ani tušení, že vysokotlaká hydraulika je tak nebezpečná. My používáme výrobky při tlaku až 2000 bar! Z mého pohledu je naléhavě nutné, aby tato zpráva byla šířena dále v mé organizaci, a to zejména mezi lidmi z vedení. Je třeba, aby tomu porozuměli a nakupovali ty správné výrobky. Dodnes jsem o CEJN nevěděl, ale budí na mě dojem velmi seriózní společnosti, která je velmi pyšná na své výrobky. Jsem si jistý, že pokud se bezpečnost zlepší a povědomí o ní se bude v Koreji více šířit, budeme mít větší možnost zapůsobit v tomto ohledu i na své subdodavatele.“