CEJN er vært for sikkerhedstræning på MAN

CEJN er vært for sikkerhedstræning på MAN

Den 27. april 2016 leverede CEJN et nyt sikkerhedstræningskursus på MAN PrimeServ Academiet i Busan, Korea. Kurset havde til formål at skabe øget bevidsthed omkring sikkerhed blandt mennesker, som arbejder med lynkoblinger, især indenfor højtryks-hydraulik. Temaet var "Fra sund fornuft til videnbaseret sikkerhed".

Ny sikkerhedstræning. Duften af kaffe fylder opholdslokalet udenfor foredragssalen, og det summer af aktivitet og livlig snak denne tidlige morgen i april. CEJN leverer for første gang sikkerhedstræning med fokus på lynkoblinger hos MAN PrimeServ Academiet, og interessen er stor; med et publikum på cirka 50 personer er alle pladser optaget.

Safety training bookKim Jin-Baek, Administrerende Direktør for CEJN Korea, har holdt sikkerhedstræning  på CEJN’s træningscenter i mange år. Blandt deltagerne er MAN, som har været højtryks-hydraulik kunde hos CEJN i årtier. Idag har de bedt CEJN om at komme til PrimeServ Akademiet, for at uddanne MAN kunder i sikkerhed indenfor lynkoblinger

Sikkerhed er er vigtig. Dagens program omfatter en række oplæg om sikkerhedsaspekter indenfor forskellige områder, så som trykluft, indånding af luft og højtryks installationer. Kim diskuterer  risikofyldte situationer og rådgiver om forskellige sikkerhedsforanstaltninger , som kan træffes i daglige situationer. Hovedtemaet var "Fra sund fornuft til videnbaseret sikkerhed". Hermed menes, at sikkerhedsforanstaltinger, så som sikkerhedshjelme og beskyttelsesbriller, ikke er nok. Det er vigtigt at have det rigtige indstilling, såvel som foranstaltninger og viden omkring hvordan ulykker, som er forårsaget af skadede eller utilstrækkelige produkter, kan undgåes.

Deltagerne er engagerede, da sådanne emner ikke ofte tages op til diskution in Korea. Dagens emne er for mange en øjenåbner. CEJN stræber mod at skabe sikkerhed for alle, som arbejder med disse produkter, og at dømme efter deltagernes feedback er dagens sikkerhedstræning et godt og meget tiltrængt skridt i den rigtige retning.

Reaktioner fra deltagerne

Sean Oh, Administrerende Direktør BMT CO, Ltd 
Producent af trykluftskoblinger, ventiler og fittings.“Som producent af trykluftskoblinger deltog jeg af nysgerrighed. Jeg havde en vis forståelse for faren ved at arbejde med hydraulik, da min kollega blev ramt at olie fra en hydraulisk donkraft. Indtil idag troede jeg, at faren kun kom fra maskinerne. Nu forstår jeg, at koblingerne også skal være sikre, hvilket kræver avaceret sikkerhedsteknologi. Jeg må faktisk indrømme, at jeg er bange for mine egne produkter nu. Dagens sikkerhedstræning har været super!“Jung Jae Hwah, Sungsam HT 
Producent af hydrauliske donkrafte, maskinkomponenter og cylindere til maskiner. “Dette er min første sikkerhedstræning på MAN, og jeg havde en vis forståelse for farerne på forhånd. Men jeg vidste ikke, at trykluft kunne være så farlig. Jeg mener, det nu er nødvendigt udskifte nogle komponenter på vores fabrik, for at forbedre sikkerheden indenfor både trykluft og højtryks-hydraulik. Jeg havde allerede hørt om CEJN, og ved at de er meget professionelle.“Jin Kuk Lee, Korea Engineering  
Producent af hydrauliske donkrafte.“Jeg bekymrede mig overhovedet ikke om sikkerhed, før jeg deltog i dagens sikkerhedstræning. Men nu forstår jeg, at disse produkter kan forårsage invendig såvel som udvendig skade. Jeg vil nu tage mere ansvar og udføre regelmæssig kontrol og udskiftninger. Vi prioriterer ikke sikkerhed i Korea, men CEJN varetager, mere end nogen anden, aspekter indenfor dette område.“Dae-Ho Wo, Sung-iltubes  Producent af forbindelsesrør mellem common rail og injektor.Billeder fra venstre: 1. Kursusdeltagere tester et tohåndsbetjent slangesæt til åndemiddel luft fra CEJN. 2. Kim Jin-Baek demonstrerer et højtryks manometer. 3. ChulHwan Kim, Chef for MAN PrimeServ Academiet i Busan, sammen med Kim Jin-Baek, Administrerende Direktør for CEJN Korea, tre kursusdeltagere og John Woollett, Produktchef Ultra højtryks slangesæt CEJN Sverige. 4. Kursusdeltagere lærer om faren ved at arbejde med trykluft og luftemboli.
“Jeg vidste overhovedet ikke, at brugen af højtryks-hydraulik kunne udgøre så stor en fare, og vi anvender produkter på 2000 bar! Jeg synes, det er vigtigt at sprede budskabet indenfor min organisation, først og fremmest blandt ledergruppen, så de kan forstå vigtigheden af sikkerhed og købe de rigtige produkter. Jeg havde ikke hørt om CEJN før idag, men mit indtryk er, at CEJN er meget seriøse omkring sikkerhed og stolte af deres produkter. Jeg er overbevist om, at vi med forbedret sikkerhed og viden her i Korea, har mulighed for at ændre holdningen blandt vore underleverandører indenfor dette område.“