Szybkozłącza dla pojazdów elektrycznych

Warunkiem globalnego przełomu w kwestii akceptacji pojazdów elektrycznych (EV) jest większa dostępność możliwości ładowania oraz szybsze i wydajniejsze ładowanie akumulatorów. Większa moc generuje większą ilość energii cieplnej. To z kolei pociąga za sobą konieczność stosowania skutecznego systemu termicznego. Odpowiednie wymagania spełniają układy chłodzące wykorzystujące ciecze. Szybkozłącza ułatwiają też dodatkowo instalację, niezawodność i konserwację akumulatorów. Chłodzenie cieczami jest też skuteczną metodą chłodzenia procesorów o wysokiej mocy obliczeniowej. Chłodzenie cieczami to również klucz do bezbarierowego, szybkiego i wydajnego ładowania pojazdów elektrycznych i stacji ładujących.

 

Szybkozłącza ułatwiają zarządzanie energią cieplną w pojazdach elektrycznych:

  • Szybkozłącza do stacji szybkoładujących i elementów niezawodnej infrastruktury, zapewniające sprawną instalację i konserwację
  • Kabel ładujący ze zintegrowanymi wtyczkami chłodzącymi
  • Systemy chłodzenia cieczami akumulatorów, prostowników i silników elektrycznych
 

Enable efficient fast-charging with quick couplings

Quick couplings play an important role in liquid cooling systems and could be the components that elevate the whole design to enable fast charging of battery electric vehicles (BEVs). A typical 22 kW AC charger provides enough charge in 120 minutes to provide an additional 200 km of vehicle range. To reduce the 200 km range charge time to only 16 minutes, a 150 kW DC charging station is required. At this level of power, and to avoid overheating, an effective and improved thermal management is needed as the temperature can increase to more than 270°C during a 10-minute fast charge.

Read the article: Thermal management for safe and efficient fast-charging of battery electric vehicles on the road

Pojazdy elektryczne - codzienność

Pojazdy napędzane akumulatorami stały się jednym ze standardowych produktów przemysłu motoryzacyjnego. Niższe emisje gazów cieplarnianych, mniejsza ilość toksycznych par i mniejsze obciążenie hałasem ze strony autobusów miejskich, maszyn budowlanych, jazd po krótkich odcinkach, pojazdów rolniczych i górniczych to oczywiste zalety stosowania pojazdów elektrycznych.

Technologie ładowania tych pojazdów błyskawicznie się rozwijają. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą technologie zmiany akumulatorów i ładowania indukcyjnego. Istnieją też sprzęgła samochodowe i oparte na robotach systemy ładujące, w przypadku których podłączanie pojazdów, akumulatorów czy złączy odbywa się automatycznie w celu zapewnienia użytkownikowi maksymalnej wygody ładowania.

Akumulatory wysokiej mocy wymagają wydajnego chłodzenia cieczą w obiegu zawierającym niezawodne szybkozłącza, które zwiększają skuteczność chłodzenia akumulatorów w czasie ładowania oraz zapewniają ochronę termiczną akumulatora, silnika elektrycznego i prostownika podczas ładowania.

 

“The CEJN ultraFLOW works very well when connecting and disconnecting the liquid cooling system as the couplings are easy to connect, is lightweight, and ensures no-spill”

- Jon Einar Holum, Manager Engineering at Pon Equipment

 

PON Equipment builds world’s biggest battery-electric excavators – equipped with CEJN ultraFLOW

Read the full story

Niekapiące szybkozłącza upraszczają konserwację

Dzięki niekapiącym, szczelnym szybkozłączom można przeprowadzać prace na napełnionych układach, co ułatwia konserwację. Wykluczają one także ubytki cieczy przy rozłączaniu. Szybka instalacja i konserwacja dzięki brakowi konieczności napełniania układu płynem chłodzącym i ewakuacji układu.

 

Zalety wstępnie napełnionych modułów chłodzących do ładowania pojazdów elektrycznych

Dzięki szybkozłączom istnieje możliwość pracy ze wstępnie napełnionymi modułami chłodzącymi, które mogą zapewnić długoterminowe korzyści dla całej inwestycji:

1. Oszczędność czasu na instalację i konserwację

2. Brak konieczności opróżniania i napełniania na miejscu

3. Gwarantowany brak wycieków dzięki wysokiej jakości szybkozłączkom clean-break

 

Szybkozłącza:
Krytyczny składnik w rozwiązaniach do zarządzania ciepłem płynnym

 

Pobierz Whitepaper
 

Powiązane historie

Wysokowydajne ciężkie pojazdy elektryczne wymagają wydajnego sprzętu do zarządzania temperaturą akumulatora

Wysokowydajne ciężkie pojazdy elektryczne wymagają wydajnego sprzętu do zarządzania temperaturą akumulatora

Stale rośnie popularność pojazdów zelektryfikowanych – dotyczy to nie tylko segmentu lekkich pojazdów użytkowych. Technologia ta znajduje coraz częściej zastosowanie w ciężkich pojazdach przemysłowych...

Wysokie wymagania stawiane elementom układów chłodzenia cieczą wraz ze wzrostem zapotrzebowania na płyny chłodzące

Wysokie wymagania stawiane elementom układów chłodzenia cieczą wraz ze wzrostem zapotrzebowania na płyny chłodzące

Wraz z szybkim rozwojem elektroniki rośnie zapotrzebowanie na bardziej złożone i zaawansowane rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą. Oprócz tradycyjnej wody i płynów glikolowych na rynek trafiają nowe produkty, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na wysoką jakość elementów. Jednym z takich...

Zarządzanie termiczne dla bezpiecznego i wydajnego szybkiego ładowania akumulatorów e-car

Zarządzanie termiczne dla bezpiecznego i wydajnego szybkiego ładowania akumulatorów e-car

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi (EV) rośnie. Stałym wyzwaniem jest jednak nadal dostępność szybkich stacji ładowania do użytku na drogach. Aby skrócić czas ładowania, należy zwiększyć...

Recommended products for Electric Vehicles