Szybkozłącza dla pojazdów elektrycznych

Szybkozłącza dla pojazdów elektrycznych

Warunkiem globalnego przełomu w kwestii akceptacji pojazdów elektrycznych (EV) jest większa dostępność możliwości ładowania oraz szybsze i wydajniejsze ładowanie akumulatorów. Większa moc generuje większą ilość energii cieplnej. To z kolei pociąga za sobą konieczność stosowania skutecznego systemu termicznego. Odpowiednie wymagania spełniają układy chłodzące wykorzystujące ciecze. Szybkozłącza ułatwiają też dodatkowo instalację, niezawodność i konserwację akumulatorów.

Chłodzenie cieczami jest też skuteczną metodą chłodzenia procesorów o wysokiej mocy obliczeniowej. Chłodzenie cieczami to również klucz do bezbarierowego, szybkiego i wydajnego ładowania pojazdów elektrycznych i stacji ładujących.

Szybkozłącza ułatwiają zarządzanie energią cieplną w pojazdach elektrycznych:

  • Szybkozłącza do stacji szybkoładujących i elementów niezawodnej infrastruktury, zapewniające sprawną instalację i konserwację
  • Kabel ładujący ze zintegrowanymi wtyczkami chłodzącymi
  • Systemy chłodzenia cieczami akumulatorów, prostowników i silników elektrycznych
 

Niekapiące szybkozłącza upraszczają konserwację

Dzięki niekapiącym, szczelnym szybkozłączom można przeprowadzać prace na napełnionych układach, co ułatwia konserwację. Wykluczają one także ubytki cieczy przy rozłączaniu. Szybka instalacja i konserwacja dzięki brakowi konieczności napełniania układu płynem chłodzącym i ewakuacji układu.

 

Pojazdy elektryczne - codzienność

Pojazdy napędzane akumulatorami stały się jednym ze standardowych produktów przemysłu motoryzacyjnego. Niższe emisje gazów cieplarnianych, mniejsza ilość toksycznych par i mniejsze obciążenie hałasem ze strony autobusów miejskich, maszyn budowlanych, jazd po krótkich odcinkach, pojazdów rolniczych i górniczych to oczywiste zalety stosowania pojazdów elektrycznych.

Technologie ładowania tych pojazdów błyskawicznie się rozwijają. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą technologie zmiany akumulatorów i ładowania indukcyjnego. Istnieją też sprzęgła samochodowe i oparte na robotach systemy ładujące, w przypadku których podłączanie pojazdów, akumulatorów czy złączy odbywa się automatycznie w celu zapewnienia użytkownikowi maksymalnej wygody ładowania.

Akumulatory wysokiej mocy wymagają wydajnego chłodzenia cieczą w obiegu zawierającym niezawodne szybkozłącza, które zwiększają skuteczność chłodzenia akumulatorów w czasie ładowania oraz zapewniają ochronę termiczną akumulatora, silnika elektrycznego i prostownika podczas ładowania.

 

Szybkozłącza:
Krytyczny składnik w rozwiązaniach do zarządzania ciepłem płynnym

 

Pobierz Whitepaper