Rychlospojky pro elektrické vozy

Aby mohla elektroauta (EV) prorazit celosvětově, je třeba usnadnit nabíjení, které musí být lépe dostupné, rychlejší a účinnější. Vyšší výkon ale produkuje více tepla. A to vyžaduje efektivní řízení tepla. Nezbytné požadavky na chlazení splňuje chlazení kapalinou. Rychlospojky navíc usnadňují montáž a údržbu a zlepšují spolehlivost. Chlazení kapalinou se velmi osvědčilo u vysoce výkonných počítačů. Nyní je chlazení kapalinou také klíčem rychlého a účinného dobíjení elektrických vozů u dobíjecích stanic bez hranic.

 

Rychlospojky usnadňují tepelné řízení elektrických aut:

  • Rychlospojky pro stanice rychlého dobíjení a spolehlivou dobíjecí infrastrukturu s účinnou instalací a údržbou.
  • Nabíjecí kabel s integrovanými chladicími konektory
  • Kapalinové onboard řešení pro balíčky baterií do vozidel, měniče a elektromotory
 

Enable efficient fast-charging with quick couplings

Quick couplings play an important role in liquid cooling systems and could be the components that elevate the whole design to enable fast charging of battery electric vehicles (BEVs). A typical 22 kW AC charger provides enough charge in 120 minutes to provide an additional 200 km of vehicle range. To reduce the 200 km range charge time to only 16 minutes, a 150 kW DC charging station is required. At this level of power, and to avoid overheating, an effective and improved thermal management is needed as the temperature can increase to more than 270°C during a 10-minute fast charge.

Read the article: Thermal management for safe and efficient fast-charging of battery electric vehicles on the road

Elektrická vozidla používaná každý den

Automobily poháněné baterií nalezly cestu do běžného segmentu výrobců automobilů. Nižší emise skleníkových plynů, méně jedovatých výparů a nižší hluk díky městským autobusům, stavebním strojům, trajektům na kratší vzdálenosti, zemědělským a těžebním strojům je jen několik z mnoha dalších výhod přechodu na elektrické vozidlo.

Technologie dobíjení přitom také prochází rychlým vývojem. K běžným řešením patří technologie výměny baterie a induktivní nabíjení. Existují rovněž automatické spojky a robotické dobíjení systémy, u kterých je proces připojení vozidla, baterie nebo nabíjecí přípojky automatický, aby bylo nabíjení co nejkomfortnější.

Vysoký výkon baterie vyžaduje chlazení kapalinou a spolehlivé řešení rychlospojky k usnadnění chladicího výkonu při nabíjení a k tepelnému řízení baterie, elektromotoru a měniče při provozu.

“The CEJN ultraFLOW works very well when connecting and disconnecting the liquid cooling system as the couplings are easy to connect, is lightweight, and ensures no-spill”

- Jon Einar Holum, Manager Engineering at Pon Equipment

 

PON Equipment builds world’s biggest battery-electric excavators – equipped with CEJN ultraFLOW

Read the full story

Bezodkapové rychlospojky zjednodušují údržbu

S bezodkapovými spojkami můžete pracovat s předem naplněnými systémy s jednodušší údržbou. Kromě toho při odpojení nedojde k úniku. Montáž a údržba může být provedena velmi rychle, protože odpadá naplňování systému chladicí kapalinou nebo vypouštění vzduchu ze systému.

 

Výhody předplněných chladicích modulů pro nabíjení elektromobilů

Rychlospojky umožňují pracovat s předem naplněnými chladicími moduly, což může z dlouhodobého hlediska vést k výrazným úsporám nákladů:

1. úspora času při instalaci a údržbě
2. vyprazdňování a doplňování systému na místě již není nutné
3. zaručená těsnost díky vysoce kvalitním rychlospojkám se suchým lomem.

 

Rychlospojky:
Kritická složka v řešeních pro správu kapalných teplot

 

Stáhnout whitepaper!
 

Podobné příspěvky

Vysoce výkonné těžké elektromobily vyžadují vysoce výkonné vybavení pro řízení teploty baterie

Vysoce výkonné těžké elektromobily vyžadují vysoce výkonné vybavení pro řízení teploty baterie

Přechod k používání elektrifikovaných vozidel v automobilovém průmyslu je stále intenzivnější, a to nejen v segmentu lehkých užitkových vozidel. Těžká průmyslová vozidla zavádějí tuto technologii...

Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Současně s rychlým vývojem v oblasti elektronických aplikací jsou nyní vyžadována složitější a pokročilejší řešení systému kapalinového chlazení. Kromě tradičních kapalin na bázi vody a glykolu se na trh dostávají nové přidružené kapaliny, u nichž jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitní součásti...

Řízení teploty pro bezpečné a efektivní rychlé nabíjení baterií do automobilů

Řízení teploty pro bezpečné a efektivní rychlé nabíjení baterií do automobilů

Zájem o elektrická vozidla (EV) roste. Dostupnost rychlonabíjecích stanic pro použití na cestách je však stále neustálou výzvou. Aby se zkrátila doba nabíjení, je třeba zvýšit nabíjecí výkon. Ve...

Recommended products for Electric Vehicles