Spara energi genom att optimera tryckluftssystemet

Guide till tryckluftsoptimering

Guide till tryckluftsoptimering

 

Kostnaden för tryckluft är hög. Vi kan spara massor av energi genom att optimera befintliga tryckluftssystem. Att spara energi är avgörande, både för miljöns skull men också av ekonomiska skäl.

Att kontrollera om systemet läcker är det snabbaste sättet att spara energi och avkastningen på den investeringen är normalt 3-6 månader.

Ofta är läckage på en arbetsplats upp till cirka 20-30% av den totala energiförbrukningen. Slangklämmor är ofta den svaga punkten. Ett hål på en millimeter kostar cirka 800 euro varje år. När det finns läckage måste kompressorn arbeta hårdare för att ge tillräckligt med luft till verktygen och det är här du börjar förlora pengar.

När ineffektiva slangar har bytts ut och läckande klämmor har tagits bort är nästa steg i optimeringsprocessen att placera rätt produkt på rätt plats. Optimerade verktyg och optimerade komponenter med lägsta möjliga tryckfall kommer att göra att kompressorn behöver gå mer sällan.

Läs mer om tryckluftsoptimering genom att ladda ner vår gratis guide.

Guiden som hjälper dig optimera ditt tryckluftssystem

Ladda ner guide

Relaterade artiklar

FAQ - vanliga frågor och svar om slangvindor

FAQ - vanliga frågor och svar om slangvindor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar angående våra slangvindor...

3 viktiga anledningar att installera slangupprullare i din verkstad

3 viktiga anledningar att installera slangupprullare i din verkstad

Använder du slangar i din verkstad? Då kanske du är medveten om slangar som ligger runt på golvet och orsakar snubblingsrisker. Det finns en enkel lösning på detta problem: slangupprullare. Här är tre...

11 tips för att öka säkerheten på din arbetsplats när du arbetar med tryckluft

11 tips för att öka säkerheten på din arbetsplats när du arbetar med tryckluft

Att arbeta med tryckluft kräver säkerhetstänkande. Att vara medveten om farorna och ha rätt utrustning är avgörande för en säker arbetsplats och det ska vara säkert och pålitligt utan att det påverkar...