Med kulor av stål - En inblick i CEJNs arbete inom högtrycks hydraulik

Med kulor av stål - En inblick i CEJNs arbete inom högtrycks hydraulik

Att arbeta med och utveckla produkter för högtrycks hydraulik är ett krävande arbete. Det är en noggrann process utifrån beräkningar, en mängd olika testmetoder och en inställning baserad på 40 års erfarenhet. I kärnan på en koppling hittar du en uppsättning små stålkulor som klarar en belastning på cirka 3000 bar. ”Om du kan föreställa dig en bild av två bilar hängande från en koppling ger det dig en uppfattning om den typ av krafter som vi har att göra med.”

Bilden av de hängande bilarna presenteras av Jörgen Ekström, gruppledare på CEJN ABs konstruktionsavdelning för högtryckshydraulik i Skövde. "CEJN är en ledande aktör inom detta segment och vi utvecklar nu produkter för ännu mer kraftfulla applikationer – upp till 4000 bar”, förklarar han.

Unik kunskap 
CEJN  har en stark organisation när det gäller produkter för högtrycks hydraulik och 40 års erfarenhet inom detta område. Trenden har gått mot högre och högre tryck på grund av mindre och lättare verktyg. "Dessa höga tryck är extremt utmanande men under åren har CEJN utvecklat en fördjupad förståelse för hur man rätt beräkningsprogram och har ett eget avancerat laboratorium där nödvändiga tester utförs. Det finns normer för höga tryck och det är producentens ansvar att uppfylla dem. Det är därför vi tar detta på mycket stort allvar".

Endast det bästa är tillräckligt bra
Eftersom kvalitet alltid kommer före pris accepterar CEJN endast högsta kvalitet från sina underleverantörer. ”Ett exempel på detta är att vi kallade tillbaka och byggde om ett parti kopplingar där våra kvalitetstester visade att stålkulorna inuti dem inte varit tillräckligt bra.” Det bevisar att billiga delar alltid kommer att bli dyra i sista änden. CEJNs kunder kräver också alltid den bästa och säkraste produkten. "Offshore är ett sådant segment och med extrema krav på säkerhet måste vi leva upp till vårt rykte”, säger Jörgen.

Internt säkerhetstänkande 
Internt utför CEJN 100% funktions- och trycktester på alla slangsatser vid sina High-Pressure Centers över hela världen. Det finns ett antal funktionstester på kopplingar och nipplar som görs redan i monteringen. Produkterna läcktestas och lasermärks då i en robotcell. "Sedan finns det ett laboratorium där puls- och sprängtester utförs liksom inkopplings- och flödeskapacitetstester”, förklarar Jörgen. Stålkulor är en av de delar som kräver extraordinär kvalitet och inspekteras baserat på 5 olika certifikat. CEJN har ett avancerat labb som väldigt få kan matcha. Alla härdningsmetoder och ytbehandlingar utvärderas grundligt och ingen användning av Chrome 6 tillåts. CEJN har också en organisation för att hantera eventuella problem och klagomål. "Vi tar itu med problem på ett systematiskt sätt, med rutiner och dagliga kvalitetsmöten", fortsätter Jörgen.

Utveckla ett kundtänkande 
Med det nya CIS (CEJNs identifieringssystem) tar CEJN säkerhetstänket ett steg längre. ”Det är vår ambition att hjälpa våra kunder att öka sitt ansvar gällande säkerheten ännu mer”, säger Jörgen. ”Med CIS flyttar CEJN upp en pinne på den tekniska stegen då man gör tekniken mer intelligent och kommunikations baserad. Våra slangar har nu spårbarhet och levereras med ett chip-system. Kunderna kan se vart slangsatserna monterades, när de testades och när man ska ta dem ur bruk". Eftersom säkerhet är ett av CEJNs kärnvärden går CIS helt i linje med de ambitioner och den riktning företaget vill ta.