Malé ocelové kuličky se stávají velkými – nahlédnutí do práce CEJN v odvětví ultra vysokého tlaku

Malé ocelové kuličky se stávají velkými – nahlédnutí do práce CEJN v odvětví ultra vysokého tlaku

Práce s ultra vysokotlakými výrobky a jejich výroba vyžadují velkou odvahu. Jedná se o detailní proces založený na výpočtech, různých zkušebních metodách a způsobu myšlení opírajícím se o 40 let znalostí. Základem spojky je sada drobných ocelových kuliček, nesoucích jednotlivé zatížení přibližně 300 kg. Když si představíte obraz dvou automobilů (3000 kg) zavěšených na spojce, získáte představu o hodnotách sil, s nimiž zde pracujeme.

Jörgen Ekström, vedoucí týmu v CEJN AB, divize vysokotlaké hydrauliky ve Skövde, prezentuje obraz visících automobilů, které představují tlak 3000 bar. „CEJN je v tomto segmentu jedním z předních dodavatelů a nyní vyvíjíme výrobky pro ještě výkonnější aplikace s tlaky až 4 000 barů,“ vysvětluje.

Unikátní znalosti 
Pokud jde o vysokotlaké výrobky, CEJN je s 40 lety zkušeností v tomto oboru silnou organizací. V důsledku stále se zmenšujících a zlehčujících nástrojů se trend posouvá směrem k vyšším a vyšším hodnotám tlaku. „Dosáhnout těchto vysokých hodnot tlaku představuje velmi náročný úkol. Společnost CEJN si však v průběhu let vyvinula hluboké porozumění tomu, jak lze materiály optimálně využít. Známe do detailu složité procesy kalení a správné výpočetní programy a také vlastníme vyspělou laboratoř, kde probíhají potřebné testy,“ říká Jörgen. Jelikož pro tak vysoké tlaky existuje jen málo vhodných norem, odpovědnost musí převzít sama společnost. „Proto bereme vše velmi vážně,“ říká Jörgen..

Jen to nejlepší je dost dobré
Jelikož kvalita má vždy přednost před cenou, CEJN akceptuje u svých subdodavatelů jen nejvyšší kvalitu. „Tak byla například stažena a rekonstruována šarže spojek, protože naše testy kvality ukázaly, že ocelové kuličky nejsou dost dobré,“ říká Jörgen. To dokazuje, že levné se nakonec ukáže být pro každého drahé. Také zákazníci CEJN požadují jen to nejlepší a nejbezpečnější. „Jedním z takových segmentů s extrémními nároky na bezpečnost je offshore a vy musíte dostát své dobré pověsti,“ říká Jörgen.

Interní bezpečnostní myšlení 
CEJN interně usiluje o 100% zkoušky funkčnosti a všechny hadicové sady podrobuje ve střediscích vysokotlakých aplikacích po celém světě tlakovým zkouškám. Na montážní lince spojek a vsuvek probíhá řada funkčních zkoušek, kdy jsou výrobky testovány na těsnost a označeny laserem v nové robotické buňce. „Potom je tu laboratoř, kde se provádějí cyklické rázové zkoušky a zkoušky na roztržení a také zkoušky spojení a průtoku,“ vysvětluje Jörgen. Ocelové kuličky patří k součástem, které vyžadují mimořádnou kontrolu kvality na základě 5 různých certifikátů. Laboratoři společnosti CEJN se vyrovná jen málokterá. Všechny metody kalení a povrchového zpracování jsou důkladně hodnoceny a je zakázáno použití chrómu 6. CEJN má také organizaci k řešení problémů a reklamací zákazníků. „Těmito druhy problémů se zabýváme systematickým způsobem, s využitím obvyklých postupů a každodenních schůzek rady pro řízení jakosti,“ říká Jörgen.

Ve středu zájmu je zákazník 
S novým CIS (identifikační systém CEJN) posouvá CEJN bezpečnostní filozofii o krok dále. „Svým zákazníkům bychom chtěli nabídnout ještě větší bezpečnost,“ říká Jörgen. Se systémem CIS stoupá CEJN na pomyslném technickém žebříku na další příčel a tato technologie se stává inteligentnější a více založená na komunikaci. Jörgen dodává: „Naše hadice jsou nyní sledovatelné a jsou vybavené čipovým systémem, takže zákazníci ihned vidí, kdy byla hadicová sada testována, kde byla namontována a kdy se má vyřadit z provozu“. Jelikož bezpečnost je ve společnosti CEJN jednou z nejvyšších priorit, CIS je zcela v souladu s ambicemi a směřováním společnosti.