Wielkie kule stalowe - spojrzenie na prace CEJN w zakresie ultrawysokiego ciśnienia

Wielkie kule stalowe - spojrzenie na prace CEJN w zakresie ultrawysokiego ciśnienia

Projektowanie produktów ultrawysokiego ciśnienia i praca z nimi nie jest dla słabeuszy. To jest drobiazgowy proces oparty na obliczeniach, różnych metodach testowania i mentalności 40-letniej wiedzy. W rdzeniu złącza znajduje się zestaw maleńkich kulek stalowych przenoszących ciężar około 300 kg każda. Jeśli wyobrazisz sobie dwa samochody (3000 kg) wiszące na złączu, daje to wyobrażenie o wielkości sił, z którymi mamy do czynienia.

Obraz wiszących samochodów przedstawiających 3000 bar przedstawił Jörgen Ekström, kierownik zespołu w dziale hydrauliki wysokiego ciśnienia firmy CEJN AB w Skövde. „CEJN jest wiodącym graczem w tym segmencie i obecnie opracowujemy produkty dla zastosowań jeszcze bardziej wydajnych – 4000 bar” objaśnia on.

Unikalna wiedza
CEJN jest silną organizacją, gdy chodzi o produkty wysokiego ciśnienia, z 40-letnim doświadczeniem w tej szczególnej dziedzinie. Tendencja przesuwa się w stronę coraz to większych ciśnień z powodu mniejszych i lżejszych narzędzi. Te wysokie ciśnienia są niezwykle trudne, ale z upływem czasu firma CEJN opracowała dogłębne zrozumienie tego, jak najlepiej zmaksymalizować materiał. Poznaliśmy skomplikowane procesy utwardzania, opracowaliśmy właściwe programy obliczeniowe i posiadamy także zaawansowane laboratorium, w którym prowadzone są niezbędne testy” mówi Jörgen. Ponieważ jest niewiele odpowiednich norm dotyczących takich wysokich ciśnień, przedsiębiorstwo bierze na siebie odpowiedzialność. „Właśnie dlatego traktujemy to wyjątkowo poważnie” mówi Jörgen..

Tylko najlepsze jest dostatecznie dobre
Ponieważ jakość jest zawsze ważniejsza od ceny, CEJN akceptuje tylko najwyższą jakość od swoich poddostawców. „Przykładowo, partia złączy została zrekonstruowana, ponieważ testy jakościowe wykazały, że kulki stalowe nie były dostatecznie dobre” mówi Jörgen, udowadniając, że tanie zawsze kończy się drogim dla każdego. Klienci CEJN także wymagają najlepszego i najbezpieczniejszego. „Segment offshore jest jednym z takich segmentów i przy wyjątkowym zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo trzeba spełnić oczekiwania dla reputacji” mówi Jörgen.

Wewnętrzna świadomość bezpieczeństwa 
Wewnętrznie, CEJN wykonuje testy 100% funkcjonalności i testy ciśnieniowe wszystkich zespołów węży w swoich centrach wysokiego ciśnienia na całym świecie. Istnieje szereg testów funkcjonalności linii montażu złączy i wtyków, gdzie produkty są badane pod względem szczelności i oznakowane laserowo w nowej komorze robotów. „Następnie w laboratorium wykonywany jest cykl testów impulsowych i pęknięcia oraz testy połączeń i natężenia przepływu” objaśnia Jörgen. Kulki stalowe są to części, które wymagają nadzwyczajnych kontroli jakości w oparciu o 5 różnych certyfikatów. CEJN posiada laboratorium, z którym niewiele może się równać. Wszystkie metody hartowania i wykończenia są dokładnie ocenione i użycie chromu 6 jest dozwolone. CEJN ma również organizację przystosowaną do zajmowania się problemami i reklamacjami klientów. „Zajmujemy się tego rodzaju problemami w sposób systematyczny z rutynowymi i codziennymi zebraniami komisji ds zarządzania jakością” mówi Jörgen.

Rozwój świadomości klienta
Z nowym CIS (systemem identyfikacji CEJN), firma CEJN posuwa świadomość bezpieczeństwa o krok do przodu. „Naszą ambicją jest, aby pomóc klientom w zwiększaniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo” mówi Jörgen. Przy pomocy CIS firma CEJN wchodzi na kolejny szczebel drabiny technicznej czyniąc technologię bardziej inteligentną i opartą na komunikacji. Jörgen mówi „Nasze węże mają teraz system identyfikacji i wyposażone są w chip, dzięki czemu klienci mogą zobaczyć kiedy system węża był testowany, gdzie był zmontowany i kiedy wyłączono go z eksploatacji”. Ponieważ bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości w firmie CEJN, system CIS jest całkowicie zgodny z ambicjami i kierunkiem działalności przedsiębiorstwa.