Rychlospojky s identifikací NFC pro testování motorů

Řešení na míru

Spojky slouží k připojení palivového vedení motorů ve zkušebnách. Integrovaný identifikační systém CEJN zamezí jakémukoli riziku nežádoucího zkřížení propojení a zajistí testování motorů správnou kvalitou paliva.

Identifikační systém CEJN s technologií NFC

CIS-365/565 je elektronické zařízení sestávající z kombinace spojek řady 365/565 a systému identifikace CEJN s technologií NFC. Systém vyšle signál k zajištění připojení spojky ke správné vsuvce. Každá vsuvka je vybavena tagem s individuálním ID a každá spojka má anténní pouzdro. Po připojení spojky ke vsuvce se tag aktivuje a spojka načte ID tagu. Informace z ID tagu se odešlou prostřednictvím Wi-Fi protokolem TCP/IP ze zařízení CIS-530 do zkušebny.

Problém zákazníka

Toto řešení bylo původně určeno pro zákazníka v lodním průmyslu k zajištění testování motorů správnou kvalitou paliva. Ve zkušebně motorů se dříve pracovalo manuálně s několika různými vlastnostmi paliva v závislosti na tom, pro jaký trh se testovalo. Zákazník požadoval řešení zamezující připojení motorů k palivu nesprávné kvality. Cílem bylo dosáhnout odpovídající certifikace bez nutnosti opětovného testování motorů a předejít vzniku vysokých nákladů, časových ztrát či mrhání palivem.

Řešení

Řešení umožnilo zákazníkovi zajistit testování motorů správnou kvalitou paliva. Různé kvality paliva jsou připojeny k hadicím se spojkami opatřenými identifikačním systémem CEJN. V testovacím boxu motoru je pro každou kvalitu paliva k dispozici příslušná vsuvka. Po přípojení spojky do vsuvky dojde k rozpoznání ID tagu a vyslání signálu. Zkušebna obdrží signál se zprávou o připojení správné kvality paliva pro daný motor a testovací sekvence může být spuštěna. Při propojení spojky se vsuvkou s nesprávnou kvalitou paliva bude vyslán signál se zprávou o nesprávné kombinaci a testovací sekvence se nespustí.