Minimalizace nákladných úniků v systémech stlačeného vzduchu

Minimalizace nákladných úniků v systémech stlačeného vzduchu

Dochází k únikům stlačeného vzduchu? Nastal čas zkontrolovat rychlospojky a začít šetřit energií.

K netěsnostem může docházet v libovolné části systému stlačeného vzduchu, avšak nejpravděpodobněji se vyskytují u rychlospojek, závitových spojů, spojek, těsnění/těsnicích bodů, spojek, těsnění, hadic, ventilů, svarů hadic, trubek, šroubení, odlučovačů vody, potrubních spojek, rychlouzávěrů, FRL (filtračních/regulačních/mazacích jednotek), odlučovačů kondenzátu, ventilů a přírub.

Tempo ztráty vzduchu je úměrné tlaku a objemu v netěsném systému (roste s vyšším tlakem/objemem) a rozsahu netěsností v hadicích či šroubení.  Podle amerického ministerstva energetiky stojí výroba 1 000 krychlových stop stlačeného vzduchu s tlakem 100 PSI 18 až 32 centů za jednotku (1/16" otvor v hadici může přinášet ztráty přibližně 600 USD/rok).

Unik vzduchu vás tak může přijít draho, avšak problém nespočívá pouze v příliš vysokém účtu za elektřinu. Úniky způsobují také ztrátu tlaku v systému stlačeného vzduchu, což snižuje výkon nářadí a dalších pneumatických zařízení. Nekonzistentní tlak vzduchu může prodloužit dobu výroby a negativně ovlivnit kvalitu konečného výrobku.

Poklesne-li tlak vzduchu pod optimální hodnoty PSI pro pneumatické nářadí a stroje, mohlo by být okamžitým řešením zvýšení tlaku kompresorem. Zvýšení tlaku v kompletním systému stlačeného vzduchu za účelem zvýšení tlaku v jedné větvi potrubí se však nedoporučuje. Zvýšený tlak kompresoru bude vyžadovat častější cyklování, což povede k ještě vyšším nákladům na elektrickou energii a potenciálnímu zkrácení životnosti nákladného kompresoru. Zvýšené tlaky mohou vést také k předčasnému selhání z důvodu jinak neporušeného potrubí systému a pneumatických armatur. Začne-li selhávat více součástí pneumatického systému, mohou se náklady zvýšit v podobě výdajů na údržbu či prostojů/odstávek linky.

Jestliže náklady na energii dosáhnou kritické úrovně, anebo problémy se zásobováním stlačeným vzduchem již nelze ignorovat, rozhodnou se někteří výrobci pověřit externí firmu revizí systému zásobování stlačeným vzduchem. Tyto společnosti provádějí výpočty vyhodnocováním objemových průtoků (CFM), provozního tlaku (PSIG), časování cyklů kompresoru, atmosférického tlaku a hodnot korekčních faktorů. Používají přitom tlakoměry a ultrazvukové detektory netěsností. Po skončení analýzy zákazník obdrží seznam nedostatků a doporučení k optimalizaci systému stlačeného vzduchu.

Jestliže o revizi uvažujete, zkontrolujte nejprve posledních 10 m vzduchových hadic a šroubení. Tato část vzduchového vedení/potrubí je nejvíce využívána a bývá tak vystavena vyššímu riziku poškození v důsledku opotřebení. Pamatujte, že ideální míra úniku vzduchu je nulová. Pokud nějaký únik vzduchu zaznamenáte, měli byste jej co nejrychleji opravit. Konce potrubí jsou často opatřeny spojkami pro rychlé připojování (rychlospojky, spojky typu push-to-connect). Tyto prvky se nesčetněkrát připojují a odpojují, vláčí se po dílně a dopadají na tvrdý beton. Pokud rychlospojka netěsní, vždy ji vyměňte za co nejkvalitnější produkt, abyste posílili robustnost a odolnost celého systému stlačeného vzduchu.

Při procházení vzduchového vedení a hledání netěsností se může zdát, že množství úniků vzduchu je pro oddělení údržby (které již tak tvrdě pracuje na splnění svých každodenních požadavků na údržbu) prostě ohromující. Nezáleží, kde se netěsnost nachází nebo jak malá či zdánlivě bezvýznamná může být. Únik vzduchu vás vždy bude stát peníze. Udržet si přehled o netěsnostech nebývá snadné, avšak pokud je stlačený vzduch nepostradatelnou složkou ve výrobě, lesnictví, chemickém, automobilovém, potravinářském, nápojovém, farmaceutickém či elektronickém průmyslu, zůstane nejlepším řešením neustálé opravování úniků vzduchu, aby systémy fungovaly co nejbezpečněji a nejefektivněji.

Podobné příspěvky

Průvodce optimalizací stlačeného vzduchu: 5 běžných zdrojů netěsností v systémech stlačeného vzduchu

Průvodce optimalizací stlačeného vzduchu: 5 běžných zdrojů netěsností v systémech stlačeného vzduchu

Systémy stlačeného vzduchu představují univerzální a účinný zdroj energie v mnoha průmyslových odvětvích. Vysoká spolehlivost a příznivý poměr cena/výkon udržují řešení pro stlačený vzduch na špičce v...

Guide to optimize compressed air

Ušetřete energii optimalizací systému stlačeného vzduchu

Náklady na stlačený vzduch jsou vysoké. Optimalizací stávajících systémů stlačeného vzduchu lze ušetřit obrovské množství energie. Úspora energie má zásadní význam z ekologických i ekonomických důvodů...

Jak zvýšit pořádek i bezpečnost práce a ušetřit

Jak zvýšit pořádek i bezpečnost práce a ušetřit

Používáte pro vedení stlačeného vzduchu rozvodné bloky ? Jak bezpečné je takové řešení pro zaměstnance? Jaká je jeho efektivita? Jak moc se musí udržovat? Současné řešení se může jevit jako...