İş yerinde basınçlı hava ile çalışırken daha fazla güvenlik için 11 ipucu

İş yerinde basınçlı hava ile çalışırken daha fazla güvenlik için 11 ipucu

Basınçlı hava ile çalışmak yüksek bir güvenlik bilinci gerektirir. Basınçlı hava ile ilişkili iş kazaları söz konusu olduğunda, bunların nedeni çoğu zaman dikkatsizlik ve basınçlı hava kullanımına bağlı tehlikeler konusunda bilgisizliktir. Kuşkusuz, yüksek kaliteli bir donanım da basınçlı hava ile çalışılan bir iş yerini güvenli hale getirmeye yardımcı olur. CEJN’in ürünleri güvenlik ve verimliliğin el ele yürüyebileceğinin kanıtıdır.

ABD İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics) verilerine göre  iş yeri bağlantılı tüm yaralanmaların %25’inden fazlası kayma, tökezleme ve düşmeye bağlıdır. Yani, iş yerinde yerlerde dağınık duran kablo ve hortumlar kolaylıkla potansiyel tökezleme tehlikesi oluşturabilmektedir.

Basınçlı hava kullanılan işlerde tökezleme kazaları birçok potansiyel tehlikeden yalnızca birisidir. Bunları önlemek için alınabilecek pek çok önlem bulunmaktadır. Basınçlı hava kullanılan işlerde daha güvenli ve daha verimli bir çalışma ortamı için güvenlik önerilerimiz aşağıdadır.

 

1. Geri sarılabilir hortum toplama makaraları tercihen baş üstü pozisyonda olmalı
Hortumu geri saran bir hortum toplama makarasının kullanılması tökezleme tehlikesini etkin bir şekilde önleyerek tökezleme riskini en aza indirir. Hortum toplama makaraları ideal olarak baş üstü konumda monte edilerek zemin boş bırakılmalı ve kullanıcıların kolayca erişebilmesi sağlanmalıdır.

2. Hortumlar göz alıcı renklerde olmalı ("Hi-Vis")
Hortumlar kullanılmadığı zamanlarda her zaman güvenli bir şekilde hortum makarasına geri sarılmalıdır. Hortumlar, yerde bulunmaları durumunda daha iyi görülebilir olmaları için zeminden ayırt edilebilir bir renkte olmalıdır. Böylece, kullanıcılar hortuma takılıp tökezlemek yerine onu kolayca fark edebilir ve kelimenin gerçek anlamıyla tehlikenin “etrafından dolanırlar”. Görünebilirliği iyi olan bir hortum birçok yüzey üzerinde ve kötü ışık koşullarında bile kolayca görülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tehlikeyi görebilirseniz, ondan kaçınabilirsiniz.

3. Sarma hızı kontrollü hortum toplama makarası
Sarma hızı kontrollü bir hortum toplama makarası hortumu gövdenin içine güvenli ve düzgün bir şekilde toplar. Böylece, hızlı bağlantı elemanları veya aletlerle donatılmış hortumların kontrolsüz bir şekilde geri sarılmasından kaynaklanan kullanıcı yaralanmaları ve materyal yüzeylerindeki hasarlar önlenebilir.

4. Optimize edilmiş durdurucu
Yerde duran hortumlarda hortuma takılı her alet tökezleme riski içeren bir tuzaktır. Geri sarılabilir hortum toplama makarasının durdurucusu da potansiyel bir tökezleme riski oluşturabilir. Hortum toplama makaraları genel olarak küre veya silindir şeklinde sert bir durdurucu ile donatılmıştır. Yanlışlıkla durdurucunun üzerine basılması tökezleme kazaları ya da burkulma veya aşırı esneme gibi yaralanma tehlikelerine yol açabilir. Yumuşak durduruculu bir hortum toplama makarası kullanıldığında, durdurucu vücudunuzun ağırlığı altında ezilecek ve bu gibi ortopedik yaralanmalara yol açmayacaktır. Böylece kaza riski daha da azaltılacaktır.

5. Çevredeki nesneleri hasardan korumak için yumuşak kaplamalar
Hızlı bağlantı elemanlarında yumuşak kaplamalar kullanılarak çevredeki nesneler hasarlardan korunur. Aşınmaya dayanıklı yüzey hızlı bağlantı elemanını dış etkilerden ve dolayısıyla hasarlardan koruyarak bağlantı elemanının beklenen kullanım ömrünü de uzatır.

6. Donanımı kir ve hasar bakımından kontrol edin
Kullanmadan önce her zaman hem hortumun hem de hızlı bağlantıların iyi iş görür durumda olduğunu kontrol edin. Hasarlı bir hortum şişebilir ve patlayabilir. Hasarlı aletler derhal yenisiyle değiştirilmelidir. Bir hızlı bağlantı elemanının üzerinde ve içinde bulunan kir ağır yaralanmalarla sonuçlanabilecek hatalı işlevlere yol açabilir.

7. Basınç tahliyeli hızlı bağlantılar
Geleneksel bir hızlı bağlantı elemanı sökülürken, hortumda “Kırbaç darbesi etkisi” denen, karakteristik yüksek sesli bir darbeyle şiddetli, kontrolsüz bir hareket oluşturur. Basınç tahliye fonksiyonuna sahip, güvenlikli bir bağlantı elemanı bağlantı sökülmeden önce basıncı boşaltır. Kırbaç darbesi etkisi olmaz ve salınan hava sadece yumuşak bir şekilde tıslayarak boşalır. Basınç tahliye fonksiyonlu güvenlikli bağlantı elemanları işletmede basınçlı hava ile çalışanların sağlığını korumak için yapılan yatırıma değerdir.

8. Temizlik amaçlı güvenli hava tabancaları
Basınçlı hava ile normal hava aynı şey değildir. Sıkıştırılır ve atmosfer basıncından daha yüksek olan bir basınç altında tutulur. Basınçlı hava başlangıçtaki hacmine döndüğünde, basınçlı havanın içinde depolanmış olan enerji serbest kalır. Kullanıldığında yüksek basınçlı ve yüksek hızlı, yoğunlaştırılmış bir hava akımı oluşturur. Hava çok katlı giysileri bile geçip derinin içine işleyebilir ve örneğin hava embolisi gibi ağır yaralanmalara neden olabilir.

Temizlik için basınçlı hava kullanırken tedbiri elden bırakmayın. Karşı basınçlı bir hava tabancasında tabancanın ana çıkışındaki statik basınç 2 bardan (30 PSI) daha yüksek olmamalıdır. Tehlikeli ölçüde yüksek hava basıncının vücudunuzla temas etmesini önlemek için temizlikte her zaman güvenlikli bir hava tabancası kullanın.

9. Talaş korumalı hava tabancaları
Etkili bir talaş koruması, büyüklüğü ne olursa olsun, talaşın veya parçacıkların kullanıcının gözlerine veya cildine girmesini önler. Talaş koruma, uygulamaya ve talaşın türüne bağlı olarak en iyi korumayı sağlayacak şekilde, mekanik olarak ya da bir hava perdesi ile sağlanır.

10. Düşük gürültülü hava tabancaları
Gürültü yükünün 8 saatlik, zaman ağırlıklı ortalama düzeyi 85 dB'yi (A) aşıyorsa, gürültü düzeyi düşük bir hava tabancası kullanın. Uygulamaya konacak bir gürültüden korunma programı çalışanları uzun vadede işitme hasarlarından korumaya yardımcı olur.

11. Yönetmeliklere ve normlara uyun
Kullanılan donanımın yönetmelik ve normlara, örneğin Avrupa Birliği'nin ve yerel yetkili iş güvenliği kurumlarının norm ve yönergelerine uygun olduğundan emin olun. Bu yönetmelikler diğerlerinin yanı sıra zorunlu güvenlik ve kalite standartlarını da belirler.

Benzer Hikayeler

Watch your step - Introducing high visibility (Hi-Vis) hose reels

Watch your step - Introducing high visibility (Hi-Vis) hose reels

The Safety Reel is now available with a new safety feature: high visibility hose - for an even safer workplace...

Gıda ve içecek endüstrisinde daha iyi gıda güvenliği için geliştirilen 208 Detect üfleme tabancası ile tanışın

Gıda ve içecek endüstrisinde daha iyi gıda güvenliği için geliştirilen 208 Detect üfleme tabancası ile tanışın

Gıda ve içecek sektöründe, gıda güvenliği konusunda en titiz standartların korunması öncelikli odak noktası olmaya devam etmektedir. CEJN, üretim sürecinin güvenliğini artırmak için son teknoloji...

Guide to optimize compressed air

Basınçlı hava sistemini optimize ederek enerji tasarrufu yapın

Basınçlı havanın maliyeti çok yüksektir. Mevcut basınçlı hava sistemlerini optimize ederek büyük enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Enerji tasarrufu hem çevre için hem de ekonomik nedenlerden dolayı önemlidir...