11 tips för att öka säkerheten på din arbetsplats när du arbetar med tryckluft

11 tips för att öka säkerheten på din arbetsplats när du arbetar med tryckluft

Att arbeta med tryckluft kräver säkerhetstänkande. Att vara medveten om farorna och ha rätt utrustning är avgörande för en säker arbetsplats och det ska vara säkert och pålitligt utan att det påverkar prestanda och effektivitet. 

I USA kommer mer än 25 procent av alla arbetsplatsolyckor från halk, snubblingar och fallolyckor, enligt Bureau of Labor Statistics. Golv på arbetsplatser kan lätt bli röriga med kablar och slangar som ligger runt som potentiella fallolyckor.

Fallolyckor är bara en av flera potentiella risker när man arbetar med tryckluft, och det finns mycket som kan göras för att förhindra dessa. Här är våra säkerhetstips för en säkrare och effektivare arbetsmiljö när du arbetar med tryckluft.

1. Slangvindor, förslagsvis ganska högt
Om du använder en slangupprullare som lätt drar tillbaka slangen minimerar du risken för att slangar och kablar ligger på golvet när de inte används. Helst bör slangupprullarna installeras i högt för att hålla golvet fritt och göra dem lättillgängliga för medarbetarna.

2. Färg på slangar med bra kontrast mot omgivningen(Hi-Vis)
Slangarna ska alltid dras tillbaka i slangrullen när de inte används. I de fall slangarna lämnas på golvet bör de ha en färg som sticker ut från golvet och gör dem mer synliga. Istället för att snubbla över slangen kan medarbetarna enkelt upptäcka den och kliva över den. En slang med en färg som syns bra används för att enkelt kunna upptäckas mot de flesta ytor och även vid dålig belysning. Om du ser olycksrisken kan du också undvika den.

3. Slangvindor med säker och bromsad inrullning
En slangvinda med kontrollerad inrullning som säkert och exakt leder in slangen i höljet. Detta kan förhindra skador på medarbetare och skador på material orsakade av okontrollerad inrullning av slangar på både snabbkopplingar och verktyg.

 

4. Säker stoppkula
För slangar som ligger på marken är alla verktyg som är fästa i slangen en fallrisk. Stoppkulan på slangrullen kan också utgöra en risk att snubbla. Slangrullar är vanligtvis utrustade med en hård stoppkula i antingen sfärisk eller cylindrisk form. Att av misstag kliva på stoppkulan gör att man riskerar att snubbla eller att vricka sig ordentligt. Genom att använda en slangrulle med en mjuk stoppkula kommer bollen att kollapsa istället för att rulla bort, vilket minimerar risken för olyckor.

5. Mjuka skydd för att undvika skador på omgivningen 
Användning av mjuka skydd på snabbkopplingarna skyddar omgivningen från skador. Den slittåliga ytan skyddar snabbkopplingen från skador, vilket förlänger kopplingens livslängd.

6. Kontrollera utrustningen efter smuts och skador
Kontrollera alltid att både slangen och snabbkopplingarna är i gott skick innan användning. En skadad slang kan svälla och brista. Skadad utrustning ska bytas omedelbart. Smuts på och i en snabbkoppling kan orsaka funktionsfel med allvarliga skador som resultat.

7. Avluftade snabbkopplingar
Vid frånkoppling kommer en konventionell snabbkoppling få slangen att flyga iväg med en karakteristisk hög smäll. En avluftad säkerhetskoppling släpper ut trycket innan kopplingen kopplas bort. Det kommer inte att bli någon slangrekyl och luften kommer bara att göra ett diskret pys. Ventilerade säkerhetskopplingar är väl värda investeringen för att öka medarbetarnas säkerhet genom att både skydda deras hörsel och mot eventuella blåmärken vid frånkoppling.

8. Säkra blåspistoler vid rengöring
Tryckluft är inte detsamma som vanlig luft. Tryckluft kondenseras och har ett tryck som är större än atmosfären. Trycket kommer från luften när den försöker återgå till sin ursprungliga volym. Vid användning bildar den en koncentrerad luftström vid högt tryck och hög hastighet. Även med flera klädlager kan luft tränga in i huden och orsaka allvarliga skador, dvs luftemboli.

Var säker när du använder tryckluft för rengöring. När en blåspistol täpps till ska det statiska trycket vid blåspistolens öppning inte överstiga 30 PSI (2 bar). Använd alltid en säkerhetsblåspistol vid rengöring för att undvika att det farligt höga lufttrycket kommer i kontakt med kroppen.

9. Blåpistoler med skyddsskärm
Ett effektivt skärmskydd förhindrar att flisor eller partiklar, oavsett storlek, blåser in i ögonen eller i huden hos operatören. Ett skärmskydd kan både vara mekaniskt eller skapad med en luftgardin, välj det bästa sättet beroende på applikationer och storleken på flisor.

10. Blåspistoler med låg ljudnivå
Använd en blåspistol med låg ljudnivå när bullernivån överstiger en 8-timmars genomsnittlig ljudnivå på 85 dB (A). Arbetsgivare bör ha en plan för att skydda anställda från hörselskador.

11. Följ lokala bestämmelser och standarder
Se till att utrustningen som används följer lokala bestämmelser och standarder, till exempel U.S Department of Labour Arbetssäkerhets- och hälsovårdsföreskrifter (OSHA-krav), europeiska standarder och direktiv och lokala arbetsmiljömyndigheter. Dessa föreskrifter sätter och upprätthåller standarder för säkerhet och kvalitet.

Relaterade berättelser

Se upp! CEJN introducerar självlysande slang (Hi-Vis) på våra slangvindor

Se upp! CEJN introducerar självlysande slang (Hi-Vis) på våra slangvindor

Våra slangvindor finns nu i nytt utförande: självlysande slang - för en ännu säkrare arbetsplats...

Tryckluftsoptimering: 5 vanliga läckagekällor i tryckluftssystem

Tryckluftsoptimering: 5 vanliga läckagekällor i tryckluftssystem

Tryckluftssystem är en mångsidig och effektiv kraftkälla inom många industrier. Hög tillförlitlighet och ett gynnsamt förhållande mellan kostnad och prestanda har gjort tryckluftslösningarna till en...

CEJN introducerar: 209 luft och vätskepistoler –  ergonomiskt designade för den moderna arbetsplatsen

CEJN introducerar: 209 luft och vätskepistoler – ergonomiskt designade för den moderna arbetsplatsen

CEJN är stolta över att vi nu utökar vårt produktsortiment för luft- och vätskepistoler med ett nytt tillägg: 209 luft- och vätskepistoler, ergonomiskt designade för den moderna arbetsplatsen...