Producenci serwerów danych używają modułowych złączy bezwyciekowych do chłodzenia

Producenci serwerów danych używają modułowych złączy bezwyciekowych do chłodzenia

Zarządzanie termiczne wymaga bezpiecznych, łatwych i niezawodnych szybkozłączy z dużym przepływem dla skutecznego procesu chłodzenia. Nowo opracowana seria 767 sucho odcinająca z mosiądzu wysokiego przepływu stanowi opłacalne złącze modułowe sucho odcinające, które można przystosować do praktycznie wszystkich zastosowań, idealne do chłodzenia elektroniki.

Centra danych wytwarzają znaczne ilości ciepła, które musi być rozproszone. Tradycyjnie powietrze stosowane jest do chłodzenia, jednakże w ostatnich latach chłodzenie cieczą zyskało na popularności, gdyż w tym rozwiązaniu ciepło redukowane jest bardziej skutecznie i bardziej ekonomiczne niż przy pomocy powietrza.

Niski spadek ciśnienia w przewodach płynu 
Duży producent serwerów danych poszukiwał rozwiązania szybkozłączy do nowego systemu chłodzenia wodą. Złącza musiały być instalowane w przewodach zasilania i powrotnych pompy chłodziwa, aby kontrolować i odprowadzać ciepło wytworzone przez serwer. CEJN zaproponował standardową serię sucho odcinającą 767, jednakże aby spełnić ścisłe wymogi klienta, tj. niskiego spadku ciśnienia w zastosowaniu, CEJN musiał poprawić natężenie przepływu złącza. 

Thermal management needs safe, easy and reliable quick connect couplings with high flow for an effective cooling process. The newly developed Non-Drip brass Series 767 High-Flow is an affordable non-drip modular coupling adaptable to virtually all applications, perfect for cooling of electronics.  Data centers generate a substantial amount of heat that must be disbursed. Traditionally air has been relied on for cooling, however in recent years’ liquid cooling has gained in popularity since the solution reduces heat more effectively and more economically than air.  Low pressure drop in fluid lines A large producer of data servers was searching for a quick disconnect solution to its new water cooling system. The couplings were to be installed on the coolant pump’s supply and return lines to control and channel heat generated by the server. CEJN proposed its standard Non-Drip Series 767, however, in order to meet customer’s strict requirement of a low pressure drop for the application, CEJN had to improve the flow capacity of the connector.   CEJN series high flow for cooling and thermal controlHigh-Flow coupling equals the solution During the development phase CEJN engineers worked closely with the customer to gain knowledge of the liquid cooling application. The standard Non-Drip 767 fluid coupling was refined and a new High-Flow brass version with EPDM seals presented. The new version has an impressive flow capacity for DN19 with flow coefficient, Kv 13,3. This was a huge improvement compared to the standard version with Kv 10,8.   Satisfied customer After a couple of years of installation the customer is pleased with the solution and of the couplings extreme durability that has led to a long life and trouble free product. Flow capacity has always been a key design factor for CEJN product development no matter if its compressed air flow, hydraulic fluid flow or as in this case low pressure liquid cooling lines.

Złącze dużego przepływu nadaje się na rozwiązanie 
Podczas fazy projektowania inżynierowie CEJN współpracowali ściśle z klientem, aby zdobyć wiedzę na temat zastosowania chłodzenia cieczą. Standardowe złącze płynu 767 sucho odcinające zostało udoskonalone i przedstawiamy nową wersję wysokiego przepływu z mosiądzu z uszczelkami EPDM. Nowa wersja ma doskonałe natężenie przepływu dla DN19 przy współczynniku przepływu Kv 13,3. To była ogromna poprawa w porównaniu z wersją standardową ze współczynnikiem Kv 10,8

 

Zadowolony klient
Po kilku latach od instalacji klient jest zadowolony z rozwiązania i z doskonałej trwałości złączy, co dało niezawodny produkt z długim okresem eksploatacji  Natężenie przepływu zawsze było dla CEJN kluczowym czynnikiem w konstrukcji produktu, bez względu na to, czy był to przepływ sprężonego powietrza, płynu hydraulicznego lub tak jak w tym przypadku przewody chłodzenia cieczą pod niskim ciśnieniem.