Dataserver fabrikant gebruikt modulaire druppelvrije koppeling voor koeling

Dataserver fabrikant gebruikt modulaire druppelvrije koppeling voor koeling

Temperatuurregeling vereist veilige, eenvoudige en betrouwbare quick-connect snelkoppelingen met hoge doorstroming voor een effectief koelproces. De nieuw ontwikkelde messing serie 767 High-Flow is een betaalbare druppelvrije modulaire koppeling die aan vrijwel alle toepassingen en systeemeisen kan worden aangepast.

Datacenters genereren een aanzienlijke hoeveelheid warmte die moeten worden afgevoerd. Van oudsher wordt lucht gebruikt voor de koeling maar in de afgelopen jaren heeft vloeistofkoeling een populariteit gewonnen omdat deze oplossing warmte effectiever en rendabeler afvoert dan lucht.

Laag drukverlies in vloeistofleidingen
Een grote fabrikant van dataservers zocht naar een snelle ontkoppeling voor zijn nieuwe waterkoelsysteem. De koppeling zouden moeten worden geïnstalleerd op de aanvoer van de koelwaterpomp en retourleidingen om de door de server gegenereerde warmte te controleren en kanaliseren.CEJN stelde de standaard druppelvrije serie 767 voor, maar om aan de strenge eis van de klant van een laag drukverlies voor de toepassing te kunnen voldoen, moest CEJN de doorstromingscapaciteit van de connector verbeteren.

Thermal management needs safe, easy and reliable quick connect couplings with high flow for an effective cooling process. The newly developed Non-Drip brass Series 767 High-Flow is an affordable non-drip modular coupling adaptable to virtually all applications, perfect for cooling of electronics.  Data centers generate a substantial amount of heat that must be disbursed. Traditionally air has been relied on for cooling, however in recent years’ liquid cooling has gained in popularity since the solution reduces heat more effectively and more economically than air.  Low pressure drop in fluid lines A large producer of data servers was searching for a quick disconnect solution to its new water cooling system. The couplings were to be installed on the coolant pump’s supply and return lines to control and channel heat generated by the server. CEJN proposed its standard Non-Drip Series 767, however, in order to meet customer’s strict requirement of a low pressure drop for the application, CEJN had to improve the flow capacity of the connector.   CEJN series high flow for cooling and thermal controlHigh-Flow coupling equals the solution During the development phase CEJN engineers worked closely with the customer to gain knowledge of the liquid cooling application. The standard Non-Drip 767 fluid coupling was refined and a new High-Flow brass version with EPDM seals presented. The new version has an impressive flow capacity for DN19 with flow coefficient, Kv 13,3. This was a huge improvement compared to the standard version with Kv 10,8.   Satisfied customer After a couple of years of installation the customer is pleased with the solution and of the couplings extreme durability that has led to a long life and trouble free product. Flow capacity has always been a key design factor for CEJN product development no matter if its compressed air flow, hydraulic fluid flow or as in this case low pressure liquid cooling lines.

High-Flow koppeling is de oplossing
Tijdens de ontwikkelingsfase hebben ingenieurs van CEJN nauw samengewerkt met de klant om kennis over zijn vloeistofkoelingsinstallatie te vergaren. De standaard druppelvrije 767 vloeistofkoppeling werd verfijnd en een nieuwe High-Flow messing versie met EPDM-afdichtingen werd gepresenteerd. De nieuwe versie heeft een indrukwekkende doorstromingscapaciteit voor DN19 met doorstromingscoëfficient, Kv 13,3. Dit was een enorme verbetering vergeleken met de standaard versie met Kv 10,8.

Tevreden klant
Na een aantal jaren gebruik van de installatie is de klant zeer tevreden met de oplossing en met de extreme duurzaamheid van de koppelingen die heeft geleid tot een probleemloos product dat lang meegaat. Doorstromingscapaciteit is altijd een belangrijke designfactor voor productontwikkeling bij CEJN geweest, of het nu om de doorstroming van perslucht-, hydraulische vloeistof- of in dit geval lagedruk vloeistofkoelleidingen gaat.