WEO 420 Plug-In Anslutningar

WEO är en plug-in-lösning för hydraulik som är spillfri samtidigt som den sparar utrymme i designen, gör att det går att ansluta snabbare och förhindrar slangbrott. Den innovativa push-to-connect-funktionen gör det enkelt att koppla in produktens han- och hon delar. Eftersom anslutningarna är självjusterande undviker man att slangen vrids och därmed förlängs slangens livslängd. Den enkla in- och urkopplingen gör den enkel att montera och byta även i trånga eller svåråtkomliga applikationer.

Teknisk data

Material Stål (Zink-Nickel
Max. arbetstryck 420 bar (6092 PSI)
Min. sprängtryck 1680 bar (24366 PSI)
Temperaturområde -30°C — +120°C (-22°F — +248°F)
Packningsmaterial FPM (integrated profile seal on thread ISO1179-2), HNBR

WEO - Den innovativa problemlösaren

WEO Plug-in kommer att förbättra din design när det gäller utrymme, tid och kostnad. Undvik läckage och trasiga slangar med WEO Plug-in - den innovativa problemlösaren.

WEO är en smart och självjusterande plug-in-anslutning som möjliggör snabb och säker montering av hydraulslangar utan några verktyg och WEO-insatsen används för en helt integrerad, kompakt design.

WEO Plug-In - The Innovative Problem Solver ladda film 
WEO Plug-In - The Innovative Problem Solver
 

5 anledningar att integrera WEO i din design:

 

Spara tid 

WEO kommer att spara tid både vid produktion av maskiner och vid underhållsarbete som att byta slangar ute i fält. WEO tar bara en minut att ansluta, vilket sparar värdefull tid jämfört med skruvkopplingar.

Kompakta mått

De kompakta måtten på WEO-plug-in-anslutningarna öppnar upp nya designmöjligheter, speciellt när man designar med WEO-cartridge. WEO kräver endast lite utrymme för anslutning. Det gör det enkelt att passa in WEO i din design.

Inga läckage

Skruvkopplingar kräver specifikt åtdragningsmoment för en läckagefri och säker anslutning. Utbildad personal behövs för för att undvika felaktig åtdragning, blir det fel resulterar det i läckage vid de slutliga testerna. WEO kräver inget av detta. En anslutning kan snabbt göras för hand och en skruvmejsel underlättar frånkopplingen. Med WEO finns det ingen risk för läckage på grund av felaktigt åtdragningsmoment.

Förhindra för tidiga slangbrott

När man applicerar åtdragningsmoment på skruvkopplingar är vridspänning i slangarna ett vanligt problem. Eftersom spända slangar utsätts för tryckimpulser, slangrörelser och till och med rotation under drift, är livslängden för en sådan slang kortare. WEO är självjusterande så att slangen kan hitta sitt viloläge, vilket minimerar slitage och förlänger livslängden.

Arbetsmiljö och ergonomi

Att utföra tidskrävande åtdragningsmoment i trånga utrymmen kan kräva obekväma arbetsställningar som kan orsaka arbetsskador. WEO är lätt att ansluta, det tar bara några sekunder.

 
 

Öka trycket - WEO 420 är här

Då trenden pekar på allt högre hydraultryck är WEO 420 en mycket hållbar lösning designad för utmanande uppgifter. Den har 420 bar max arbetstryck, en zink-nickel ytbehandling för ökad korrosionsbeständighet och HNBR tätningar som tillåter högre temperaturer. WEO 420 är lämplig för mer krävande applikationer som kranar, kompakta bandlastare och andra maskiner som kräver högre hydraultryck och temperaturnivåer samtidigt som den förlitar sig på de klassiska fördelarna med WEO-lösningen: kompakta dimensioner, snabb och enkel anslutning, självjusterande, samt förhindrar läckage.

WEO 420 - Pump up the pressure ladda film 
WEO 420 - Pump up the pressure
 
 
 
 
 

WEO – Har framgångsrikt förhindrat slangbrott sedan 1997

Plug-in anslutningen för hydraulik, WEO, har funnits sedan 1997. I 25 år har WEO erbjudit en innovativ lösning som hjälper till att förebygga och undvika läckor och förlänger slangens livslängd samtidigt som det underlättar underhåll och slangbyten. Dessa nyckelfunktioner är mer relevanta nu än någonsin. De första 25 åren markerar början på resan för WEO.

 
 

Skruvkopplingar vs WEO Plug-in

WEO är en kompakt och mångsidig lösning som sparar tid och utrymme. Det kan till och med öppna upp för nya designmöjligheter jämfört med konventionella skruvkopplingar. Videon nedan är en jämförelse av tiden det tar att installera WEO plug-in jämfört med skruvkopplingar.

WEO Plug-in vs Screw couplings ladda film 
WEO Plug-in vs Screw couplings
 
 
 

Undvik läckage på grund av felaktigt åtdragningsmoment 

Felaktigt åtdragningsmoment är en vanlig orsak till läckage vid användning av skruvkopplingar. Att uppnå rätt åtdragningsmoment kan vara svårt och kräver utbildad personal. Med WEO är det bara att koppla in den och inget åtdragningsmoment krävs.

Undvik vridspänning vid montering

När man momentdrar skruvkopplingar finns det en stor risk för inbyggd vridspänning i slangarna. En överansträngd slang som utsätts för tryck-impulser, slangrörelser och även rotation gör att livslängden minskar dramatiskt och kan resultera i förtida slangbrott och läckage. Detta leder ofta till kostsamma garantireparationer. Med en självjusterande WEO-plug in är sådana slang- och läckageproblem eliminerade och med WEO-svivel är extrema rörelser och rotation av slangen inte längre ett problem.

 

WEO Plug-in koppling

En kompakt kopplingslösning för användning med en befintlig konstruktion. WEO Plug-In-kopplingen erbjuder en mängd gäng- eller röranslutningar för att ersätta dina nuvarande skruvkopplingar. Inga verktyg behövs för slangmontering. 

Montörens säkerhet och kvalitetssäkring i fokus

I det trånga utrymmet mellan chassi och hytt måste montören koppla en slanganslutning med en tung hytt som svävar över huvudet - en mycket utsatt situation. När man använder skruvkopplingar är utmaningen att få rätt åtdragningsmoment. Tänk dig att du utför den här uppgiften utan utrymme alls för verktyg. I många fall resulterar detta i läckage från kopplingar och vridspänning i slangar som kan leda till läckage. Med WEO kan du arbeta snabbt och undvika läckageproblem eftersom allt du behöver göra är att plugga in.

 

WEO Plug-in Cartridge

WEO Cartridge är en förfinad komponent gjord för kompakt systemintegration. Med WEO-Cartridge helt integrerad i komponentdesignen kommer den att öppna upp nya möjligheter för en mer kompakt design.

Eftersom ingen adapter behövs minskar kostnaderna och samtidigt elimineras en potentiell läckpunkt. Minska din klimatpåverkan på din slutliga design och njut av omfattande kostnadsbesparingar.

Minimala krav på utrymme möjliggör nya designmöjligheter

Med sina minimala utrymmesbehov kan konstruktörer med hjälp av WEO insatser designa nya kompakta hydraulsystem. Genom att integrera WEO insatsen i din design kan du minimera din konstruktion tack vare WEO insatsens kompakta storlek. Dessutom behöver du inga verktyg vid slangmonteringen. Det innebär mindre material som krävs och minskade kostnader. Återigen, eftersom våra anslutningar bara pluggas in behöver du inte oroa dig för utrymme för verktyget till skillnad från traditionella skruvkopplingar där extra utrymme för verktyg krävs vid åtdragning.

 

WEO Plug-in Nippel

Snabb inkoppling
WEO är utformad med en innovativ push-to-connect funktion som ger snabb och säker inkoppling av nipplar och kopplingar. Den enda gången du behöver ett verktyg är när du tar bort monteringsstoppet när du kopplar ifrån, och detta kan göras med en skruvmejsel eller liknande. När monteringsstoppet tas bort trycker du bara nippeln hela vägen in och drar ut den från kopplingen.

 

Hur man ansluter och kopplar ifrån WEO-plugin

 
WEO Plug In - How to connect and disconnect ladda film 
WEO Plug In - How to connect and disconnect

 

  1. Nippeln ansluts till kopplingen genom att plugga in den.
  2. Nippeln är låst med unika WEO låshakar.
  3. Använd skruvmejsel för att ta bort monteringsstoppet.
  4. Tryck in nippeln hela vägen och dra ut den.
 

WEO Nippel – En Global öppen Standard

Genom att frisläppa nippeln som en öppen standard, ser CEJN en framtid där WEO är mer tillgänglig världen över, tack vare fler producenter och kortare distributionskedjor.

För de kunder som önskar support i sin tillverkningsprocess av WEO-nipplar finns möjlighet att samarbeta med CEJN. Allt som krävs är en registrering och en överenskommelse att CEJN:s specifikationer kommer att följas. Det ska vara enkeIt och lättillgängligt att starta produktion av WEO-nipplar.

Som alltid när man skapar en öppen standard så vill man skydda varumärket och säkerställa att slutförbrukaren får kompatibilitet, högsta kvalitet, prestanda och säkerhet. CEJN:s support består av specifikationer, såsom ritningar och processparametrar, för att nå specificerad prestanda samt en hög kvalitetsnivå. Om det görs förändringar i dessa parametrar så kommer CEJN att informera de registrerade tillverkarna.

Plugga in WEO - Bli en tillverkare av WEO nipplar 

Manualer och Broschyrer

Rena och läckfria hydraulsystem

Rena och läckfria hydraulsystem

Instruktion videos

How to connect the WEO Plug-in ladda film 
How to connect the WEO Plug-in

Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris

Hitta Distributör

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta Support

Behöver du en anpassad snabbkopplingslösning?

Speciallösningar