Plugga in med WEO - den globala öppna standarden

Är du en tillverkare eller designer av hydraulik utrustning, verktyg eller maskiner? Då är det här erbjudandet till dig. WEO anses vara den bästa hydraulik plug-in-kopplingen på marknaden. WEO-nippeln är tillgänglig som öppen standard. 

Det betyder är att du kan dra nytta av WEO vid utformningen av din hydraulik utrustning:

  • Specifikationer från CEJN
  • Gratis nippelproduktion
  • Säker kvalitet och prestanda

 

WEO – SPARAR TID OCH UTRYMME 

Många globala företag "pluggar in" hydraulik system med CEJN WEO Plug-In-anslutningar, med den innovativa ”click-to-connect-”funktionen. Marknaden för WEO är omfattande eftersom produkten finns överallt från stora skogsmaskiner till gaffeltruckar. Produkten är känd för att drastiskt minska installationstiden och används ofta när utrymme vid montering är begränsat. Den är också läckagefri och förlänger slangens livslängd genom att eliminera slangvridning.

Tack vare alla dessa fördelar har WEO valts av många stora kunder, vilket har lett till en hög efterfrågan på WEO på eftermarknaden. Genom att släppa nippeldelen som en öppen standard ser CEJN en framtid där WEO är ännu mer tillgänglig över hela världen tack vare fler tillverkare och kortare distributionskedjor. 

EN ÖPPEN STANDARD FÖRBÄTTRAR TILLGÄNGLIGHETEN & SÄKERHETEN

Samarbete är nu möjligt ifrån CEJN till kunder som vill få support i sin tillverkningsprocess av nipplar. Registrering och ett avtal om att CEJN-specifikationerna följs är det enda som behövs. Det ska vara enkelt och smidigt att bli en WEO-nippeltillverkare.

Som alltid när man skapar en öppen standard så vill man skydda varumärket och säkerställa att slutförbrukaren får kompatibilitet, högsta kvalitet, prestanda och säkerhet. CEJN:s support består av specifikationer, såsom ritningar och processparametrar, för att nå specificerad prestanda samt en hög kvalitetsnivå. Om det görs förändringar i dessa parametrar så kommer CEJN att informera de registrerade tillverkarna. 

DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ALLA
Genom att skapa denna öppna standard har CEJN tittat på vad som är mest fördelaktigt för tillverkare, OEM och slutanvändare. I framtiden kommer CEJN att fokusera på kostnadseffektiva leveranser av WEO Insatser, kärnan i plug-in-tekniken, från en helt automatiserad och kvalitetssäkrad produktionslinje som går dygnet runt i CEJN-anläggningen. 

Registrera dig för att ta del av WEO:s globala öppna standard