5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

Teknik inom datacenter utvecklas ständigt. Med intåget av industri 4.0 (digitalisering av industrin) och 5G har en större efterfrågan på maskininlärning och AI (artificiell intelligens) ökat. CEJN är en del av ett forskningsprojekt som undersöker hur 5G-moduler optimerar driften och minskar belastningen på elnätet.


RISE ICE-datacenter, den ledande forskningsanläggningen för datacenter i Europa, driver ett projekt med fokus på hållbara och effektiva datacenter, moln och analytiska plattformar. Inom detta projekt har en 5G-modul konstruerats för att möjliggöra innovationer och applikationer för AI och cybersäkerhet för den offentliga sektorn. 5G-modulen är utformad för hållbar ”edge computing”. CEJN förser detta projekt med snabbkopplingar för att möjliggöra mobilitet för applikationer på begäran.

”Målet med forskningen är den inkommande kraften till ett datacenter och att stabilisera elnätet så att den genomsnittliga belastningen på nätet kan öka och att datacenter även kan fungera offline”, säger Mattias Vesterlund, Senior Researcher Digital systems & Datavetenskap vid RISE ICE datacenter, och fortsätter.

"Genom att göra detta kommer påfrestningen minska och belastningen blir jämnare på elnätet.”

 

5G-modul för ökande behov av AI

Genom tiderna har energi utvecklats genom olika faser och stadier. Vi är nu i en fas där maskininlärning och AI spelar, och kommer att spela, en större roll med övergången till 5G.

Branschen har ett stigande behov av AI och maskininlärning för att kontrollera produktionen. Med hjälp av datorkraft kan defekta produkter upptäckas och genom beräkningar förhindra framtida fel. 
På ICE-democentret och tillsammans med flera partners visar en 5G edge-modul med ett mikrodatacenter hur denna teknik behöver den här typen av lösning på plats. Och så här fungerar det:

1. Modulen är ansluten till ett kraft- och kylmikrosystem vilket möjliggör optimering av driften, dvs för användning av förnybara energikällor såsom lokala solceller. Den primära kylkällan går till distributionsenheten och sedan tillbaka till modulen.

5G module connected to power and cooling microgrid

 

 

2. Modulen lastas enkelt på en lastbil och transporteras till industrin för installation där det finns behov av maskininlärning eller datorkraft.

5G modules are transported to the site for on-demand computing requirements

3. För snabb och enkel anslutning och frånkoppling av modulen ansluts el, data och vätskekylning via en kopplingslåda på modulen. För vätskekylanslutningen används snabbkopplingslösningar för att möjliggöra enkel i- och urkoppling utan att tömma systemet på kylvätska.

 

 

Quick couplings increase the mobility of the 5G module and the liquid cooling system come prefilled with cooling fluid

(1) Flytande kylvätska kommer in genom den första anslutningen och sedan (2) Flytande kylvätska kommer ut genom anslutningen bredvid den. Vid den tredje anslutningen (3) avlägsnas kondensvatten.

 

Snabbkopplingar möjliggör en flexibel lösning  

Snabbkopplingar kan ses som en liten del av det totala projektet, men ändå mycket viktigt. Utan snabbkopplingar skulle 5G-modulen inte kunna vara så mobil och flexibel som den behöver för att vara effektiv. 

”Snabbkopplingar gör att den här modulen kan vara en flexibel lösning eftersom den enkelt kan anslutas och kopplas bort”, säger Mattias. 

Att använda snabbkopplingar innebär också att kundernas krav kan tillgodoses i större utsträckning även när kraven förändras. I tider när det finns ett ökat behov av datorkraft kan modulen enkelt bytas ut mot en mer kraftfull modul. 

 

CEJN’s ultraFLOW uppfyller kraven 

Modulen på democentret använder CEJN’s snabbkopplingar ultraFLOW. En serie lätta kopplingar utan spill vilket är viktigt när du arbetar med elektronik. Den spillfria-funktionen gör det också möjligt att arbeta med förfyllda kylmoduler och det finns därför inget behov av att tömma och fylla på systemet med kylvätska vid frånkoppling och anslutning. 

”CEJN’s ultraFLOW uppfyller alla krav för detta projekt vad gäller kvalitet och tillförlitlighet”, avslutar Mattias.  

*När projektet är klart hoppas RISE ICE inspirera företag att sälja den här modulen till tillverkningsindustrin. Eftersom RISE arbetar för den offentliga sektorn strävar de inte efter egen lönsamhet utan stöder företag med kunskap och teknik. 

 

Mattias Vesterlund

Mattias Vesterlund arbetar som seniorforskare inom digitala system och datavetenskap vid RISE ICE data center i Luleå, Sverige. Han har en civilingenjörsexamen och en doktorsexamen inom energiteknik och är nu också adjungerad lektor i hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Relaterade berättelser

Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Datacenterbranschen genomgår stora tekniska förändringar i snabb takt. Med avancerad teknik som kräver mer kraft och effektivitet ställs större krav på värmehanteringssystemen. För att möta de ökande kylkraven bidrar CEJN aktivt till Open Compute Project (OCP), en sammarbetsorganisation som...

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

CEJN har nu två storlekar av UQD universalsnabbkopplingar tillgängliga. Det är en tillförlitlig och lättanvänd snabbkoppling för vätskekylning i datacenter som utvecklats på initiativ av Intel som en...

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Omställningen till elektrifierade fordon inom bilindustrin fortsätter att öka, och inte bara inom lätta fordon. Tunga industrifordon använder sig mer och mer av denna teknik och ställer högre krav på...