Nestealustojen jäähdytys voimaelektroniikan sovellutuksissa

Nestealustojen jäähdytys voimaelektroniikan sovellutuksissa

Voimaelektroniikan muodostaman lämmön poistamiseen on CEJNillä tarjottavanaan luotettavia, hyvävirtauksisia pikaliittimiä, jotka ovat loistava vaihtoehto häiriöttömään jäähdytysprosessiin. Eräälle, tehokkaita tasasuuntaajia valmistavalle asiakkaallemme olemme toimittaneet Non-Drip 667-sarjaa sekä pienempikokoista Non-Drip 467-sarjaa.  

Muuntajan tuottaman lämmön poistamiseen on olemassa useita menetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi paineilma, vesi, tai kytkinkaappiin integroitu suljetun piirin lämmönvaihdinjärjestelmä. Tehokkain menetelmä on käyttää vettä. Jotta komponenttien vaurioituminen voidaan estää, on käytettävä tippavapaata liitäntää.

Nestejäähdytysalusta tasavirtamuuntimelle
Eräs muuntajavarusteita valmistava yritys otti CEJNiin yhteyttä löytääkseen uudenlaisen pikaliittimen liiallisen kuumuuden poistamiseksi voimayksiköistä. Jäähdytyslinjat on kytketty kaivoksen tasavirtamuuntajan suljettuihin kiertopumppuihin. Asiakas halusi etsiä uutta toimittajaa, koska edellinen ratkaisu ei tyydyttänyt heidän laatuvaatimuksiaan. He etsivät kahta kokoa: DN14:ää tyristorille sekä DN6:tta kiinteästi asennettavaksi ja dioditasasuuntaukseen.

Non-Drip -sarjoihin 667 ja 467 johtaneet vaatimukset
Yrityksen tuotantopäällikön toivomuslista sisälsi ratkaisun, joka sisälsi kahta kokoa tippavapaita pikaliittimiä. Niiden piti sopia hyvin kohteeseen seuraavilla ominaisuuksilla: 6.9 barin paine (100 PSI), veden virtausarvo 57 l/min (15 gpm) sekä maksimipainehäviö 0.49 bar (7 PSI). Kummastakin koosta esittelimme heille messingistä valmistetut, EPDM-tiivistein varustetut Non-Drip -sarjat 667 DN14 sekä 467 DN6.  Ehdotus oli hyvä, joten nyt liittimiä toimitetaan heille punaisin ja sinisin värikoodein varustettuina lämpimälle vedelle ja kylmälle vedelle. 

Uusi versio CEJNin standardimallista
Sen jälkeen, kun he olivat ottaneet käyttöönsä tämän tippavapaan liittimemme, päättivät he tehdä tästä Non-Drip –sarjasta vakioliittimen tuleviin projekteihinsa.